Problem z wejściem na strone


(Kingpc) #1

Gdy chce wejść na swoją strone to pojawia mi się taki komunikat:

A linika 180 wygląda tak:

# polaczenie z baza i podpiecie nezbednych plikow

/ ***************************************************** /


if( !@include("errors/func *************************************************** /


if( !@include("errors/function.php") )

die("Brak pliku error/function.php");


if( !@file_exists("uploads/install") )

displayError( 'nie wykryto instalacji', 1, 'System prawdopodobnie nie jest zainstalowany - nie można odnaleźć pliku uploads/install
Jeśli nie instalowałeś jeszcze tej kopii systemu zrób to teraz' );


if( !@mysql_connect($db_host, $db_user, $db_pass) )

displayError( 'błąd połączenia z MySQL', mysql_errno(), mysql_error() );


if( !@mysql_select_db($db_name) )

displayError( 'błąd wybierania bazy danych', mysql_errno(), mysql_error() );


if( $_GET['o']==$o AND $o<>'' )

displayError( 'błšd w zmiennych systemowych', 1, 'System wykrył obecność nieprawidłowej zmiennej w adresie URL. Prawdopodobnie próba włamania się do systemu...' );


if( !@file_exists($o.'logs/config.log') )

displayError( 'brak pliku', 1, 'System nie może odnale�ć pliku - logs/config.log.' );


if( !@include($o.'module/bonus.inc.php') )

displayError( 'brak pliku', 1, 'System nie może odnale�ć pliku - module/bonus.inc.php.' );


if( !@include($o.'module/banner.inc.php') )

displayError( 'brak pliku', 1, 'System nie może odnaleźć pliku - module/banner.inc.php.' );


if( !@include($o.'messages.php') )

displayError( 'brak pliku', 1, 'System nie może odnale�ć pliku - messages.php.' );


if( !@include($o.'main.php') )

displayError( 'brak pliku', 1, 'System nie może odnale�ć pliku - main.php.' );


/ ***************************************************** /

Co tutaj jest źle? :expressionless:


(adpawl) #2

A co to ma być ? ? ?


(Kingpc) #3

Sorki już znalazłem problem. Plik źle się wgrał na serwer. Już jest ok