Problem z win32:bho-kd (koniem trojańskim)


(Konradwitowski) #1

mam problem z usunięciem tego konia trojanskiego.

Gdy próbuje go usunąć przeniesc do kwarantanny lub naprawić antywirus wyswietla "odmowa dostępu".

Zagniezdził sie w "windows\system32\adsn.dll

Prosze o instrukcje jak sie tego pozbyć.

Z góry dziękuje


(Mario C) #2

Daj logi HJT SR i Combofix

:arrow: viewtopic.php?f=16&t=36654


(Konradwitowski) #3
Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 16:38:06, on 2008-01-02

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Avira\AntiVir PersonalEdition Classic\avguard.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\sstray.exe

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\Program Files\Common Files\PCPrivacyTool\mc.exe

C:\Program Files\Common Files\StorageProtector\strpmon.exe

C:\Program Files\Avira\AntiVir PersonalEdition Classic\avgnt.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BlueSoleil.exe

C:\Program Files\Avira\AntiVir PersonalEdition Classic\sched.exe

C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BTNtService.exe

C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Program Files\Sferia\EasyWirelessNet\EasyWirelessNet.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\DOCUME~1\jarek\USTAWI~1\Temp\Katalog tymczasowy 1 dla hijackthis.zip\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.gazeta.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: (no name) - {283CF177-B709-44F5-84C3-43F922F6A521} - C:\WINDOWS\system32\adsn.dll (file missing)

O4 - HKLM\..\Run: [NVMixerTray] "C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NvMixer\NVMixerTray.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [nForce Tray Options] sstray.exe /r

O4 - HKLM\..\Run: [BluetoothAuthenticationAgent] rundll32.exe bthprops.cpl,,BluetoothAuthenticationAgent

O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Salestart] "C:\Program Files\Common Files\PCPrivacyTool\mc.exe" dm=http://pcprivacytool.com ad=http://pcprivacytool.com sd=http://ilp.pcprivacytool.com

O4 - HKLM\..\Run: [Salestart(1)] "C:\Program Files\Common Files\AVSystemCare\bm.exe" dm=http://avsystemcare.com; ad=http://avsystemcare.com

O4 - HKLM\..\Run: [Salestart(2)] "C:\Program Files\Common Files\StorageProtector\strpmon.exe" dm=http://storageprotector.com ad=http://storageprotector.com sd=http://inspaid.storageprotector.com

O4 - HKLM\..\Run: [avgnt] "C:\Program Files\Avira\AntiVir PersonalEdition Classic\avgnt.exe" /min

O4 - HKCU\..\Run: [BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - Global Startup: BlueSoleil.lnk = ?

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{B9384DCA-37A7-45D8-976E-273F878F8FE2}: NameServer = 193.41.112.18 193.41.112.14

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - C:\WINDOWS\

O23 - Service: AntiVir PersonalEdition Classic Scheduler (AntiVirScheduler) - Avira GmbH - C:\Program Files\Avira\AntiVir PersonalEdition Classic\sched.exe

O23 - Service: AntiVir PersonalEdition Classic Guard (AntiVirService) - Avira GmbH - C:\Program Files\Avira\AntiVir PersonalEdition Classic\avguard.exe

O23 - Service: BlueSoleil Hid Service - Unknown owner - C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BTNtService.exe

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

(Konradwitowski) #4
ComboFix 07-12-31.4 - jarek 2008-01-02 17:18:37.1 - NTFSx86