Problem z Windowsem


(Natalia924) #1

Grałam sobie w grę i nagle zaczął mi się wyłączac komuter.

Pomyślałam że pewnie nacisnęłam niechcąco wyłącznik ,więc poczekałam aż się zrestartuje i włączy znowu.

Ogólnie to się włączył, ale długo wczytywało użytkownika.

Niestety , kiedy konto na komputerze się załadowało na moim pulpicie nie było ( i nadal nie ma) żadnej ikonki.

Nie mogę użyc żadnego skrótu klawiszowego.Niczego.


(Kambor4) #2

1)Daj log z -----> ComboFix (niżej na stronie linku).

2)Jaki zasilacz (marka,moc)?

==============================

K.


(Julek94) #3

wrzuć logi HijackThis i ComboFix to może być wirus


(Natalia924) #4

Nie wiem jaka jest marka zasilacza, ale myślę że raczej nie tu leży problem.

A jak mam spawdzi combo fix skoro nic mi się teraz na tym komputerze nie ładuje ?

A i jakby co to nie pisze z tego komutera, który mi się rozwalił, bo tam naprawde NIC nie działa.


(Kambor4) #5

Pobierz ComboFix.

Odrazu po ściągnięciu zapisz go pod nazwą "koza.exe",zmień datę o parę miesięcy wstecz,wyłącz wszystkie programy.

Otwórz klapę obudowy i zobacz jaka marka zasilacza pisze. :wink:

===========================

K.


(huber2t) #6

Otwierasz ściankę komputera i widzisz na tykiecie zasilacza co potrzeba

ps. Wyłącz także antywirusa


(Natalia924) #7

Jak mogę cokolwiek wyłączyc skoro nawet nic nie moze mi sie wlaczyc ?

Poprostu mam czysty pulpit BEZ NICZEGO.

ŻADEN proces u mnie nie dziala.


(Kambor4) #8

A jeśli ComboFix nie pójdzie to przeskanujesz obszar twojego komputera http://www.kaspersky.pl/virusscanner.html ( uruchom przez IE ) Daj raport z niego na forum.

========================================

K.


(Natalia924) #9

Jak już mówiłam, żaden program mi nie działa .NIC nie mogę włączyc.

Zasilacz tracer model MGB-4OOATX moc 230 v .


(Kambor4) #10

To niestety format pozostaję :frowning:

Zasiłka to wymiany po formacie,na jakiegoś Modecoma MC-400W

=============================

K.


(Natalia924) #11

I pytanie- jak się robi formata używającu biosu ? :stuck_out_tongue:


(Cosik Ktosik) #12

Koneko , uruchamiasz komputer z płyty instalacyjnej windows. Musisz włączyć w biosie bootowanie z płyty. Opcji bootowania szukaj w advanced bios features->First boot Device. Przestawiasz na DVD/CD i zapisujesz zmiany klawiszem F10. O samym formatowaniu Masz napisane tutaj

:arrow: viewtopic.php?t=953

Możesz jeszcze spróbować przywrócić system, a potem wykonać skanowanie combofixem.

Po włączeniu komputera wciśnij klawisz F8, przed rozpoczęciem ładowania systemu. Następnie:

  • wybierz tryb awaryjny z wierszem polecenia.

  • wybierz system operacyjny, jeżeli Masz ich więcej.

  • Zaloguj się do systemu na konto z uprawnieniami administratora.

  • Wpisz c:\windows\system32\restore\rstrui.exe , gdzie na dysku C jest zainstalowany XP

Przywracasz do czasów sprzed awarii.


(Natalia924) #13

Cosik, ja cie kocham normalnie ^^

Nie musze robic formata :smiley:

Dziekuję !


(Julek94) #14

spokojnie z wyrażaniem uczuć :stuck_out_tongue: :stuck_out_tongue:


(Natalia924) #15

A w HijackThis po skanowaniu wyskoczyło mi to :

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 09:46:14, on 2008-08-20

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BTNtService.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\WtSrv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\Program Files\Lexmark 5200 series\lxbtbmgr.exe

C:\Program Files\Lexmark 5200 series\lxbtbmon.exe

C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE

C:\WINDOWS\system32\WService.EXE

D:\Program Files\QuickTime\qttask.exe

D:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\Program Files\Winamp Remote\bin\OrbTray.exe

D:\Pliki Natalii\WINDOWS\BricoPacks\Crystal Clear\YzToolbar\YzToolBar.exe

D:\Program Files\Miranda IM\miranda32.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

D:\Program Files\Opera\Opera.exe

C:\Documents and Settings\qqq\Pulpit\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://search.bearshare.com/sidebar.html?src=ssb

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://search.bearshare.com/pl/

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O1 - Hosts: 88.198.32.181 L2authd.lineage2.com

O1 - Hosts: 88.198.32.181 l2testauthd.lineage2.com

O1 - Hosts: 216.107.250.194 nprotect.lineage2.com

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O4 - HKLM..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM..\Run: [High Definition Audio Property Page Shortcut] HDAShCut.exe

O4 - HKLM..\Run: [Lexmark 5200 series] "C:\Program Files\Lexmark 5200 series\lxbtbmgr.exe"

O4 - HKLM..\Run: [FaxCenterServer] "C:\Program Files\Lexmark Fax Solutions\fm3032.exe" /s

O4 - HKLM..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE

O4 - HKLM..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE

O4 - HKLM..\Run: [scanRegistry] C:\W

O4 - HKLM..\Run: [WService] WService.EXE

O4 - HKLM..\Run: [QuickTime Task] "D:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM..\Run: [WinampAgent] D:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM..\Run: [bluetoothAuthenticationAgent] rundll32.exe bthprops.cpl,,BluetoothAuthenticationAgent

O4 - HKLM..\Run: [LXBTCATS] rundll32 C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\LXBTtime.dll,_RunDLLEntry@16

O4 - HKLM..\Run: [lphc1blj0etep] C:\WINDOWS\system32\lphc1blj0etep.exe

O4 - HKCU..\Run: [NBJ] "C:\Program Files\Ahead\Nero BackItUp\NBJ.exe"

O4 - HKCU..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background

O4 - HKCU..\Run: [DAEMON Tools] "D:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe" -lang 1033

O4 - HKCU..\Run: [Orb] "C:\Program Files\Winamp Remote\bin\OrbTray.exe" /background

O4 - HKCU..\Run: [ares] "C:\Program Files\Ares\Ares.exe" -h

O4 - HKCU..\Run: [skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - HKCU..\Run: [internetCalls] "E:\Program Files\InternetCalls.com\InternetCalls\InternetCalls.exe" -nosplash -minimized

O4 - Startup: RocketDock.lnk = D:\WINDOWS\BricoPacks\Crystal Clear\RocketDock\RocketDock.exe

O4 - Startup: Y'z Toolbar.lnk = D:\Pliki Natalii\WINDOWS\BricoPacks\Crystal Clear\YzToolbar\YzToolBar.exe

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: BlueSoleil.lnk = ?

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O20 - Winlogon Notify: WB - C:\Program Files\AlienGUIse\fastload.dll

O23 - Service: Ares Chatroom server (AresChatServer) - Ares Development Group - C:\Program Files\Ares\chatServer.exe

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: BlueSoleil Hid Service - Unknown owner - C:\Program Files\IVT Corporation\BlueSoleil\BTNtService.exe

O23 - Service: lxbt_device - Lexmark International, Inc. - C:\WINDOWS\system32\lxbtcoms.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: WinTab Service (WinTabService) - Tablet Driver - C:\WINDOWS\system32\DRIVERS\WtSrv.exe


(huber2t) #16

fix w hijackthis

Pobierz ComboFix, ale nie uruchamiaj

Otwórz notatnik i wklej do niego:

File::

C:\WINDOWS\system32\lphc1blj0etep.exe

Plik -> zapisz jako -> CFScript.txt.

Przeciągnij i upuść ikonkę CFScript.txt na ikonkę ComboFix.exe tak jak tu->

cfscript10uc2.gif

Rozpocznie się usuwanie i powstanie log, który dasz na forum.

Logi dajesz na http://wklejto.pl lub na http://wklej.org a w poście dajesz tylko link


(Natalia924) #17

http://wklejto.pl/8431


(huber2t) #18

Log wyglada na czysty

usuń ręcznie folder C: \Qoobox , usuń instalkę Combofix z dysku.

Przeczyść komputer Ccleanerem

Wykonaj optymalizację autostartu

Wyłącz i włącz przywracanie systemu na wszystkich dyskach. Instrukcja

Przeskanuj obszar mojego komputera http://www.kaspersky.pl/virusscanner.html (uruchom przez IE) Daj raport z niego na forum

lub

Dr.WEB CureIt!