Problem z wirusami. Prosze o pomoc


(Q432) #1

Proszę o pomoc. Avast wykrywa masę Trojanów i wirusy. Nie usuwa ich. Przy uruchomianiu systemu wyłącz się Zapora Windowsa oraz wyłączony jest memedżer zadań Włczam to ręcznie. A to log Hijackthis:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 18:09:34, on 2005-12-29

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:

C:\windows\System32\smss.exe

C:\windows\system32\winlogon.exe

C:\windows\system32\services.exe

C:\windows\system32\lsass.exe

C:\windows\system32\svchost.exe

C:\windows\System32\svchost.exe

C:\windows\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Netropa\Multimedia Keyboard\nhksrv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\windows\System32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

C:\windows\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\windows\System32\svchost.exe

C:\windows\Explorer.exe

C:\windows\system32\kernels64.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\Unload\hpqcmon.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnd.exe

C:\Program Files\Netropa\Multimedia Keyboard\MMKeybd.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnf.exe

C:\Program Files\Netropa\Onscreen Display\OSD.exe

C:\windows\smss.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\WCESCOMM.EXE

C:\Program Files\Widcomm\Bluetooth Software\BTTray.exe

C:\Program Files\AVERTV2K\QuickTV.exe

C:\Program Files\Widcomm\Bluetooth Software\BTStackServer.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\AVERTV2K\AVerTV2K.exe

C:\Documents and Settings\A\Pulpit\ZG\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://onet.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

F2 - REG:system.ini: Shell=Explorer.exe C:\windows\system32\kernels64.exe

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O2 - BHO: - {1E6CE4CD-161B-4847-B8BF-E2EF72299D69} - C:\WINDOWS\system32\ib6.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

O4 - HKLM…\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM…\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM…\Run: [sunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

O4 - HKLM…\Run: [yiwnryqdwwt] C:\WINDOWS\System32\wijnzcb.exe

O4 - HKLM…\Run: [QuickTime Task] “C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe” -atboottime

O4 - HKLM…\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM…\Run: [CamMonitor] C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\Unload\hpqcmon.exe

O4 - HKLM…\Run: [share-to-Web Namespace Daemon] C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnd.exe

O4 - HKLM…\Run: [MULTIMEDIA KEYBOARD] C:\Program Files\Netropa\Multimedia Keyboard\MMKeybd.exe

O4 - HKLM…\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM…\Run: [system32] “C:\Program Files\Dialer.pl\user32.exe” -user

O4 - HKLM…\Run: [system] C:\windows\system32\kernels64.exe

O4 - HKLM…\Run: [batSrv] C:\windows\batserv2.exe

O4 - HKLM…\Run: [Microsoft Windows Session Manager Subsystem] C:\windows\smss.exe

O4 - HKLM…\Run: [Microsoft Windows Logon Process] C:\windows\winlogon.exe

O4 - HKCU…\Run: [MSMSGS] “C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe” /background

O4 - HKCU…\Run: [H/PC Connection Agent] “C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\WCESCOMM.EXE”

O4 - HKCU…\Run: [Gadu-Gadu] “C:\Documents and Settings\All Users\Dokumenty\Gadu-Gadu\gg.exe” /tray

O4 - HKCU…\Run: [WindowsUpdateNT] C:\WINDOWS\System\svwhost.exe

O4 - Global Startup: BTTray.lnk = ?

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O4 - Global Startup: QuickTV.lnk = C:\Program Files\AVERTV2K\QuickTV.exe

O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsearch.html

O8 - Extra context menu item: Backward &Links - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmbacklinks.html

O8 - Extra context menu item: Cac&hed Snapshot of Page - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmcache.html

O8 - Extra context menu item: Si&milar Pages - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsimilar.html

O8 - Extra context menu item: Translate into English - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmtrans.html

O8 - Extra context menu item: Web Rebates - file://C:\Program Files\Web_Rebates\Sy1150\Tp1150\scri1150a.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Create Mobile Favorite - {2EAF5BB1-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\INETREPL.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\INETREPL.DLL

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Create Mobile Favorite… - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\INETREPL.DLL

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {15AD6789-CDB4-47E1-A9DA-992EE8E6BAD6} - http://static.windupdates.com/cab/180so … ge-c18.cab

O16 - DPF: {2BC66F54-93A8-11D3-BEB6-00105AA9B6AE} (Symantec AntiVirus scanner) - http://security.symantec.com/sscv6/Shar … vSniff.cab

O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} (Symantec RuFSI Utility Class) - http://security.symantec.com/sscv6/Shar … /cabsa.cab

O16 - DPF: {917623D1-D8E5-11D2-BE8B-00104B06BDE3} (CamImage Class) - http://217.113.232.11/activex/AxisCamControl.cab

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://acs.pandasoftware.com/activescan … asinst.cab

O16 - DPF: {CDCBE0F1-D13A-4F86-A963-3A272D3ABA7E} (VacPro.internazionale_ver15) - http://advnt01.com/dialer/internazionale_ver15.CAB

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip…{5FF72079-2C41-46F8-A845-F7F0D13C498B}: NameServer = 194.204.159.1,194.204.152.34

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: Netropa NHK Server (nhksrv) - Unknown owner - C:\Program Files\Netropa\Multimedia Keyboard\nhksrv.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\windows\System32\nvsvc32.exe

O23 - Service: SoundMAX Agent Service (SoundMAX Agent Service (default)) - Analog Devices, Inc. - C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

Proszę o pomoc.


(Adarek) #2

Wyłącz przywracanie systemu .

Zastartuj kompa do trybu awaryjnego.

Za pomocą HT usuwasz :

F2 - REG:system.ini: Shell=Explorer.exe C:\windows\system32\[b]kernels64.exe[/b]

O2 - BHO: - {1E6CE4CD-161B-4847-B8BF-E2EF72299D69} - C:\WINDOWS\system32\[b]ib6.dll[/b]

 	O4 - HKLM\..\Run: [yiwnryqdwwt] C:\WINDOWS\System32\[b]wijnzcb.exe[/b]

O4 - HKLM\..\Run: [System32] "C:\Program Files\Dialer.pl\[b]user32.exe"[/b] -user

 	O4 - HKLM\..\Run: [System] C:\windows\system32\[b]kernels64.exe[/b]

04 - HKLM\..\Run: [BatSrv] C:\windows\[b]batserv2.exe[/b]

O4 - HKLM\..\Run: [Microsoft Windows Session Manager Subsystem] C:\windows\[b]smss.exe[/b]

O4 - HKLM\..\Run: [Microsoft Windows Logon Process] C:\windows\[b]winlogon.exe[/b]

O4 - HKCU\..\Run: [WindowsUpdateNT] C:\WINDOWS\System\[b]svwhost.exe[/b] 

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\[b]ssv.dll[/b]

   	O16 - DPF: {15AD6789-CDB4-47E1-A9DA-992EE8E6BAD6} - http://static.windupdates.com/cab/180solutions/ie/bridge-c18.cab

O16 - DPF: {CDCBE0F1-D13A-4F86-A963-3A272D3ABA7E} (VacPro.internazionale_ver15) - http://advnt01.com/dialer/internazionale_ver15.CAB

kernels64.exe , ib6.dll , wijnzcb.exe , user32.exe , batserv2.exe , smss.exe , winlogon.exe , svwhost.exe , ssv.dll

Wszystkie wyróżnione pliki masz ręcznie znaleść na dysku ( Musisz szukać w ukrytuch) jak jeszcze będą i usunąć je ręcznie, najlepiej ich całe foldery. Znajdz je też w kluczach rejestru. Wyczyść wszystkie pliki tymczasowe .

Odwiedz ile sie da skanerów anty wirusuwych . >>> http://forum.dobreprogramy.pl/viewforum.php?f=16

Restartuj kompa i daj do sprawdzenia nowy log.

:stuck_out_tongue:


(Q432) #3

Phylby

Tu wklejam loga po wszystkich operacjach, które mi zaleciłeś;

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 00:41:09, on 2005-12-31

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:

C:\windows\System32\smss.exe

C:\windows\system32\winlogon.exe

C:\windows\system32\services.exe

C:\windows\system32\lsass.exe

C:\windows\system32\svchost.exe

C:\windows\System32\svchost.exe

C:\windows\system32\spoolsv.exe

C:\windows\Explorer.EXE

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\Unload\hpqcmon.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnd.exe

C:\Program Files\Netropa\Multimedia Keyboard\MMKeybd.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\WCESCOMM.EXE

C:\Program Files\Netropa\Multimedia Keyboard\nhksrv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\Documents and Settings\All Users\Dokumenty\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\windows\System32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

C:\Program Files\AVERTV2K\QuickTV.exe

C:\windows\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnf.exe

C:\Program Files\Netropa\Onscreen Display\OSD.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\windows\System32\svchost.exe

C:\windows\system32\wuauclt.exe

C:\Documents and Settings\A\Pulpit\ZG\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://onet.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll (file missing)

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar1.dll

O4 - HKLM…\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM…\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM…\Run: [sunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

O4 - HKLM…\Run: [QuickTime Task] “C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe” -atboottime

O4 - HKLM…\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM…\Run: [CamMonitor] C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\Unload\hpqcmon.exe

O4 - HKLM…\Run: [share-to-Web Namespace Daemon] C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnd.exe

O4 - HKLM…\Run: [MULTIMEDIA KEYBOARD] C:\Program Files\Netropa\Multimedia Keyboard\MMKeybd.exe

O4 - HKLM…\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKCU…\Run: [MSMSGS] “C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe” /background

O4 - HKCU…\Run: [H/PC Connection Agent] “C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\WCESCOMM.EXE”

O4 - HKCU…\Run: [Gadu-Gadu] “C:\Documents and Settings\All Users\Dokumenty\Gadu-Gadu\gg.exe” /tray

O4 - Global Startup: BTTray.lnk = ?

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O4 - Global Startup: QuickTV.lnk = C:\Program Files\AVERTV2K\QuickTV.exe

O8 - Extra context menu item: &Google Search - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsearch.html

O8 - Extra context menu item: Backward &Links - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmbacklinks.html

O8 - Extra context menu item: Cac&hed Snapshot of Page - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmcache.html

O8 - Extra context menu item: Si&milar Pages - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmsimilar.html

O8 - Extra context menu item: Translate into English - res://C:\Program Files\Google\GoogleToolbar1.dll/cmtrans.html

O8 - Extra context menu item: Web Rebates - file://C:\Program Files\Web_Rebates\Sy1150\Tp1150\scri1150a.htm

O9 - Extra button: Create Mobile Favorite - {2EAF5BB1-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\INETREPL.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\INETREPL.DLL

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Create Mobile Favorite… - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\INETREPL.DLL

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra ‘Tools’ menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {2BC66F54-93A8-11D3-BEB6-00105AA9B6AE} (Symantec AntiVirus scanner) - http://security.symantec.com/sscv6/Shar … vSniff.cab

O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} (Symantec RuFSI Utility Class) - http://security.symantec.com/sscv6/Shar … /cabsa.cab

O16 - DPF: {917623D1-D8E5-11D2-BE8B-00104B06BDE3} (CamImage Class) - http://217.113.232.11/activex/AxisCamControl.cab

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://acs.pandasoftware.com/activescan … asinst.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip…{5FF72079-2C41-46F8-A845-F7F0D13C498B}: NameServer = 194.204.159.1,194.204.152.34

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: Netropa NHK Server (nhksrv) - Unknown owner - C:\Program Files\Netropa\Multimedia Keyboard\nhksrv.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\windows\System32\nvsvc32.exe

O23 - Service: SoundMAX Agent Service (SoundMAX Agent Service (default)) - Analog Devices, Inc. - C:\Program Files\Analog Devices\SoundMAX\SMAgent.exe

Czy mam jeszce coś zrobić?

Pozdrawiam


(boczi) #4

Skasuj jeszcze:

To też, jak wywaliłeś javę:

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll (file missing)

(Gutek) #5

usuń hijackiem i bedzie OK

Ma javę


(Adarek) #6

Odchudz sobie kompa z zbędnych programów w autostarcie i będzie ok.

W uruchom wpisz msconfig >>> ok. Na zakładce uruchamianie odchacz :

nwiz

jusched.

qttask

hpqcmon

gg

QuickTV

Office10 bądz OSA Dalej Wejdz w start >>> wszystkie programy i w autostarcie odchasz >>> Ofice

msmsgs.To można całkowicie wyłączyć .Jak nie używasz.

Czytaj >>> http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?t=954

MMKeybd

NvCpl.dll albo NvStartup

Restart kompa i odchaczasz " nie pokazuj tego komunikatu więcej".

Ps . Wpisu:

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll (file missing)

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

Nie usuwaj .To Twoja Java. Wyłączysz ją tylko z autostartu. Jak podałem wyrzej. To znaczy , jej aktualizację raz na rok albo dwa. :slight_smile:

:wink: :slight_smile:


(Q432) #7

Wykonałem wszystkie wskazówki i oto log:

Czy to już wszystko? Komputer na razie zachowuje się jak nowonarodzony. Dzięki.


(Gutek) #8

No jest Ok