Problem z wirusami przy przeglądaniu stron


(Blancos8) #1

Zauważyłem dziwny problem. Mianowicie przy otwieraniu byle jakich stron www nawet takich jak onet.pl czy google avast powiadamia mnie o jakimś wirusie i proponuje mi jedynie przerwanie połączenia. Tak też robię ale to się powtarza cały czas.

Dlatego chciałbym zapytać czy problem leży w avaście czy przykleił się do mojego komputera jakiś wirus.

Oto ten komunikat avasta:

http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/946 ... 8d7ac.html

Strony jakie tam są podawane są różne ale prawie zawsze mają zakończenie .cn

Wklejam jeszcze logi:

Boot mode: Normal


Running processes:

C:\Windows\system32\taskeng.exe

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe

C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashDisp.exe

C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\daemon.exe

C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe

C:\Users\Admin\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\OpenOffice.org 2.4\program\soffice.exe

C:\Program Files\OpenOffice.org 2.4\program\soffice.BIN

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Windows\system32\conime.exe

C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.soccer-live.pl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = 

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch = 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = 

O1 - Hosts: ::1 localhost

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll

O3 - Toolbar: DAEMON Tools Toolbar - {32099AAC-C132-4136-9E9A-4E364A424E17} - C:\Program Files\DAEMON Tools Toolbar\DTToolbar.dll

O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] "C:\Program Files\Winamp\winampa.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\RunOnce: [aswAhAScr.dll] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ASWREG~1.EXE "C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\AhAScr.dll"

O4 - HKCU\..\Run: [DAEMON Tools Lite] "C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\daemon.exe" -autorun

O4 - HKCU\..\Run: [Sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun

O4 - HKCU\..\Run: [Google Update] "C:\Users\Admin\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /c

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [lphcr4hj0et3r] C:\Windows\system32\lphcr4hj0et3r.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - Startup: OpenOffice.org 2.4.lnk = C:\Program Files\OpenOffice.org 2.4\program\quickstart.exe

O8 - Extra context menu item: &D&ownload &with BitComet - res://C:\Program Files\BitComet\BitComet.exe/AddLink.htm

O8 - Extra context menu item: &D&ownload all video with BitComet - res://C:\Program Files\BitComet\BitComet.exe/AddVideo.htm

O8 - Extra context menu item: &D&ownload all with BitComet - res://C:\Program Files\BitComet\BitComet.exe/AddAllLink.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\PROGRA~1\Java\JRE16~1.0_0\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\PROGRA~1\Java\JRE16~1.0_0\bin\ssv.dll

O13 - Gopher Prefix: 

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{4CB11005-8939-4C0E-AD99-EE7E7CAE5BCF}: NameServer = 84.201.208.218,84.201.208.222

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{4CB11005-8939-4C0E-AD99-EE7E7CAE5BCF}: NameServer = 84.201.208.218,84.201.208.222

O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip\..\{4CB11005-8939-4C0E-AD99-EE7E7CAE5BCF}: NameServer = 84.201.208.218,84.201.208.222

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

O23 - Service: FIM Speedway GP3 Drivers Auto Removal (pr2aq6eb) (pr2aq6eb) - Techland Sp.z o.o. - C:\Windows\system32\pr2aq6eb.exe


--

End of file - 5580 bytes

"Silent Runners.vbs", revision 58, http://www.silentrunners.org/

Operating System: Windows Vista

Output limited to non-default values, except where indicated by "{++}"Startup items buried in registry:

---------------------------------


HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

"DAEMON Tools Lite" = ""C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\daemon.exe" -autorun" ["DT Soft Ltd"]

"Sidebar" = "C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun" [MS]

"Google Update" = ""C:\Users\Admin\AppData\Local\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /c" ["Google Inc."]

"Gadu-Gadu" = ""C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray" ["Gadu-Gadu S.A."]

"lphcr4hj0et3r" = "C:\Windows\system32\lphcr4hj0et3r.exe" [file not found]


HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

"Windows Defender" = "C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe -hide"

"WinampAgent" = ""C:\Program Files\Winamp\winampa.exe"" [null data]

"SunJavaUpdateSched" = ""C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\jusched.exe"" ["Sun Microsystems, Inc."]

"Adobe Reader Speed Launcher" = ""C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"" ["Adobe Systems Incorporated"]

"avast!" = "C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe" ["ALWIL Software"]


HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\RunOnce\ {++}

"aswAhAScr.dll" = "C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ASWREG~1.EXE "C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\AhAScr.dll"" [null data]


HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\

{18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3}\(Default) = "AcroIEHelperStub"

 -> {HKLM...CLSID} = "Adobe PDF Link Helper"

				  \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll" ["Adobe Systems Incorporated"]

{761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43}\(Default) = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = "SSVHelper Class"

				  \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\ssv.dll" ["Sun Microsystems, Inc."]


HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved\

"{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}" = "WinRAR shell extension"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

				  \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]

"{C52AF81D-F7A0-4AAB-8E87-F80A60CCD396}" = "OpenOffice.org Column Handler"

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

				  \InProcServer32\(Default) = ""C:\Program Files\OpenOffice.org 2.4\program\shlxthdl.dll"" ["Sun Microsystems, Inc."]

"{087B3AE3-E237-4467-B8DB-5A38AB959AC9}" = "OpenOffice.org Infotip Handler"

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

				  \InProcServer32\(Default) = ""C:\Program Files\OpenOffice.org 2.4\program\shlxthdl.dll"" ["Sun Microsystems, Inc."]

"{63542C48-9552-494A-84F7-73AA6A7C99C1}" = "OpenOffice.org Property Sheet Handler"

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

				  \InProcServer32\(Default) = ""C:\Program Files\OpenOffice.org 2.4\program\shlxthdl.dll"" ["Sun Microsystems, Inc."]

"{3B092F0C-7696-40E3-A80F-68D74DA84210}" = "OpenOffice.org Thumbnail Viewer"

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

				  \InProcServer32\(Default) = ""C:\Program Files\OpenOffice.org 2.4\program\shlxthdl.dll"" ["Sun Microsystems, Inc."]

"{472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24}" = "avast"

 -> {HKLM...CLSID} = "avast"

				  \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashShell.dll" ["ALWIL Software"]


HKLM\SOFTWARE\Classes\Folder\shellex\ColumnHandlers\

{C52AF81D-F7A0-4AAB-8E87-F80A60CCD396}\(Default) = "OpenOffice.org Column Handler"

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

				  \InProcServer32\(Default) = ""C:\Program Files\OpenOffice.org 2.4\program\shlxthdl.dll"" ["Sun Microsystems, Inc."]

{F9DB5320-233E-11D1-9F84-707F02C10627}\(Default) = "PDF Column Info"

 -> {HKLM...CLSID} = "PDF Shell Extension"

				  \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\PDFShell.dll" ["Adobe Systems, Inc."]


HKLM\SOFTWARE\Classes\*\shellex\ContextMenuHandlers\

avast\(Default) = "{472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24}"

 -> {HKLM...CLSID} = "avast"

				  \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashShell.dll" ["ALWIL Software"]

WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

				  \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]


HKLM\SOFTWARE\Classes\Directory\shellex\ContextMenuHandlers\

WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

				  \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]


HKLM\SOFTWARE\Classes\Folder\shellex\ContextMenuHandlers\

avast\(Default) = "{472083B0-C522-11CF-8763-00608CC02F24}"

 -> {HKLM...CLSID} = "avast"

				  \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashShell.dll" ["ALWIL Software"]

MBAMShlExt\(Default) = "{57CE581A-0CB6-4266-9CA0-19364C90A0B3}"

 -> {HKLM...CLSID} = "MBAMShlExt Class"

				  \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamext.dll" ["Malwarebytes Corporation"]

WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

				  \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\WinRAR\rarext.dll" [null data]


HKLM\SOFTWARE\Classes\AllFilesystemObjects\shellex\ContextMenuHandlers\

MBAMShlExt\(Default) = "{57CE581A-0CB6-4266-9CA0-19364C90A0B3}"

 -> {HKLM...CLSID} = "MBAMShlExt Class"

				  \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Malwarebytes' Anti-Malware\mbamext.dll" ["Malwarebytes Corporation"]Group Policies {GPedit.msc branch and setting}:

-----------------------------------------------


Note: detected settings may not have any effect.


HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\


"NoDispScrSavPage" = (REG_DWORD) dword:0x00000000

{unrecognized setting}


"NoDispBackgroundPage" = (REG_DWORD) dword:0x00000000

{User Configuration|Administrative Templates|Control Panel|Display|

Hide Desktop tab}


HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System\


"ConsentPromptBehaviorAdmin" = (REG_DWORD) dword:0x00000002

{Computer Configuration|Windows Settings|Security Settings|Local Policies|Security Options|

User Account Control: Behavior Of The Elevation Prompt For Administrators In Admin Approval Mode}


"ConsentPromptBehaviorUser" = (REG_DWORD) dword:0x00000001

{Computer Configuration|Windows Settings|Security Settings|Local Policies|Security Options|

User Account Control: Behavior Of The Elevation Prompt For Standard Users}


"EnableInstallerDetection" = (REG_DWORD) dword:0x00000001

{Computer Configuration|Windows Settings|Security Settings|Local Policies|Security Options|

User Account Control: Detect Application Installations And Prompt For Elevation}


"EnableLUA" = (REG_DWORD) dword:0x00000001

{Computer Configuration|Windows Settings|Security Settings|Local Policies|Security Options|

User Account Control: Run All Administrators In Admin Approval Mode}


"EnableSecureUIAPaths" = (REG_DWORD) dword:0x00000001

{Computer Configuration|Windows Settings|Security Settings|Local Policies|Security Options|

User Account Control: Only elevate UIAccess applications that are installed in secure locations}


"EnableVirtualization" = (REG_DWORD) dword:0x00000001

{Computer Configuration|Windows Settings|Security Settings|Local Policies|Security Options|

User Account Control: Virtualize file and registry write failures to per-user locations}


"PromptOnSecureDesktop" = (REG_DWORD) dword:0x00000001

{Computer Configuration|Windows Settings|Security Settings|Local Policies|Security Options|

User Account Control: Switch to the secure desktop when prompting for elevation}


"shutdownwithoutlogon" = (REG_DWORD) dword:0x00000001

{Computer Configuration|Windows Settings|Security Settings|Local Policies|Security Options|

Shutdown: Allow system to be shut down without having to log on}


"undockwithoutlogon" = (REG_DWORD) dword:0x00000001

{Computer Configuration|Windows Settings|Security Settings|Local Policies|Security Options|

Devices: Allow undock without having to log on}


"FilterAdministratorToken" = (REG_DWORD) dword:0x00000000

{Computer Configuration|Windows Settings|Security Settings|Local Policies|Security Options|

User Account Control: Admin Approval Mode for the Built-in Administrator Account}


"EnableUIADesktopToggle" = (REG_DWORD) dword:0x00000000

{unrecognized setting}Active Desktop and Wallpaper:

-----------------------------


Active Desktop may be disabled at this entry:

HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellState


Displayed if Active Desktop enabled and wallpaper not set by Group Policy:

HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Desktop\General\

"Wallpaper" = "C:\Windows\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\Microsoft\Windows Photo Gallery\Tapeta z Galerii fotografii systemu Windows.jpg"


Displayed if Active Desktop disabled and wallpaper not set by Group Policy:

HKCU\Control Panel\Desktop\

"Wallpaper" = "C:\Users\Admin\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Tapeta pulpitu.bmp"Windows Portable Device AutoPlay Handlers

-----------------------------------------


HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\AutoplayHandlers\Handlers\


ASHAshampoo_Burning_Studio_8BURNONARRIVAL\

"Provider" = "Ashampoo Burning Studio 8"

"InvokeProgID" = "Ashampoo.BurningStudio8"

"InvokeVerb" = "autoplay-burn"

HKLM\SOFTWARE\Classes\Ashampoo.BurningStudio8\shell\autoplay-burn\Command\(Default) = ""C:\Program Files\Ashampoo\Ashampoo Burning Studio 8\burningstudio.exe" -autoplay -selectdrive "%l"" ["ashampoo Technology GmbH & Co. KG"]


ASHAshampoo_Burning_Studio_8COPYONARRIVAL\

"Provider" = "Ashampoo Burning Studio 8"

"InvokeProgID" = "Ashampoo.BurningStudio8"

"InvokeVerb" = "autoplay-copy"

HKLM\SOFTWARE\Classes\Ashampoo.BurningStudio8\shell\autoplay-copy\Command\(Default) = "C:\Program Files\Ashampoo\Ashampoo Burning Studio 8\burningstudio.exe" -autoplay -selectdrive "%l" -copy" [file not found]


ASHAshampoo_Burning_Studio_8RIPONARRIVAL\

"Provider" = "Ashampoo Burning Studio 8"

"InvokeProgID" = "Ashampoo.BurningStudio8"

"InvokeVerb" = "autoplay-rip"

HKLM\SOFTWARE\Classes\Ashampoo.BurningStudio8\shell\autoplay-rip\Command\(Default) = ""C:\Program Files\Ashampoo\Ashampoo Burning Studio 8\burningstudio.exe" -autoplay -selectdrive "%l" -rip" ["ashampoo Technology GmbH & Co. KG"]


MPCPlayCDAudioOnArrival\

"Provider" = "Media Player Classic"

"InvokeProgID" = "MediaPlayerClassic.Autorun"

"InvokeVerb" = "PlayCDAudio"

HKLM\SOFTWARE\Classes\MediaPlayerClassic.Autorun\shell\PlayCDAudio\command\(Default) = ""C:\Program Files\K-Lite Codec Pack\Media Player Classic\mplayerc.exe" %1 /cd" ["Gabest"]


MPCPlayDVDMovieOnArrival\

"Provider" = "Media Player Classic"

"InvokeProgID" = "MediaPlayerClassic.Autorun"

"InvokeVerb" = "PlayDVDMovie"

HKLM\SOFTWARE\Classes\MediaPlayerClassic.Autorun\shell\PlayDVDMovie\command\(Default) = ""C:\Program Files\K-Lite Codec Pack\Media Player Classic\mplayerc.exe" %1 /dvd" ["Gabest"]


MPCPlayMusicFilesOnArrival\

"Provider" = "Media Player Classic"

"InvokeProgID" = "MediaPlayerClassic.Autorun"

"InvokeVerb" = "PlayMusicFiles"

HKLM\SOFTWARE\Classes\MediaPlayerClassic.Autorun\shell\PlayMusicFiles\command\(Default) = ""C:\Program Files\K-Lite Codec Pack\Media Player Classic\mplayerc.exe" %1" ["Gabest"]


MPCPlayVideoFilesOnArrival\

"Provider" = "Media Player Classic"

"InvokeProgID" = "MediaPlayerClassic.Autorun"

"InvokeVerb" = "PlayVideoFiles"

HKLM\SOFTWARE\Classes\MediaPlayerClassic.Autorun\shell\PlayVideoFiles\command\(Default) = ""C:\Program Files\K-Lite Codec Pack\Media Player Classic\mplayerc.exe" %1" ["Gabest"]


MSPlayCDAudioOnArrival\

"Provider" = "ALLPlayer"

"InvokeProgID" = "AllPlayerFile"

"InvokeVerb" = "play"

HKLM\SOFTWARE\Classes\AllPlayerFile\shell\play\command\(Default) = ""C:\Program Files\MarBit\ALLPlayer\ALLPlayer.exe" "%1"" ["MarBit"]


WinampPlayMediaOnArrival\

"Provider" = "Winamp"

"InvokeProgID" = "Winamp.File"

"InvokeVerb" = "Play"

HKLM\SOFTWARE\Classes\Winamp.File\shell\Play\command\(Default) = ""C:\Program Files\Winamp\winamp.exe" "%1"" ["Nullsoft"]

HKLM\SOFTWARE\Classes\Winamp.File\shell\Play\DropTarget\CLSID = "{46986115-84D6-459c-8F95-52DD653E532E}"

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

				  \LocalServer32\(Default) = ""C:\Program Files\Winamp\winamp.exe"" ["Nullsoft"]Startup items in "Admin" & "All Users" startup folders:

-------------------------------------------------------


C:\Users\Admin\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup

"OpenOffice.org 2.4" -> shortcut to: "C:\Program Files\OpenOffice.org 2.4\program\quickstart.exe" [null data]Winsock2 Service Provider DLLs:

-------------------------------


Namespace Service Providers


HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\NameSpace_Catalog5\Catalog_Entries\ {++}

000000000001\LibraryPath = "%SystemRoot%\system32\NLAapi.dll" [MS]

000000000002\LibraryPath = "%SystemRoot%\system32\napinsp.dll" [MS]

000000000003\LibraryPath = "%SystemRoot%\system32\pnrpnsp.dll" [MS]

000000000004\LibraryPath = "%SystemRoot%\system32\pnrpnsp.dll" [MS]

000000000005\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\mswsock.dll" [MS]

000000000006\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\winrnr.dll" [MS]


Transport Service Providers


HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\Protocol_Catalog9\Catalog_Entries\ {++}

0000000000##\PackedCatalogItem (contains) DLL [Company Name], (at) ## range:

%SystemRoot%\system32\mswsock.dll [MS], 01 - 24Toolbars, Explorer Bars, Extensions:

------------------------------------


Toolbars


HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\WebBrowser\

"{32099AAC-C132-4136-9E9A-4E364A424E17}"

 -> {HKLM...CLSID} = "DAEMON Tools Toolbar"

				  \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\DAEMON Tools Toolbar\DTToolbar.dll" [null data]


HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\

"{32099AAC-C132-4136-9E9A-4E364A424E17}" = (no title provided)

 -> {HKLM...CLSID} = "DAEMON Tools Toolbar"

				  \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\DAEMON Tools Toolbar\DTToolbar.dll" [null data]


Extensions (Tools menu items, main toolbar menu buttons)


HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Extensions\

{08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501}\

"MenuText" = "Sun Java Console"

"CLSIDExtension" = "{CAFEEFAC-0016-0000-0007-ABCDEFFEDCBC}"

 -> {HKCU...CLSID} = "Java Plug-in 1.6.0_07"

				  \InProcServer32\(Default) = "C:\PROGRA~1\Java\JRE16~1.0_0\bin\ssv.dll" ["Sun Microsystems, Inc."]

 -> {HKLM...CLSID} = "Java Plug-in 1.6.0_07"

				  \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_07\bin\npjpi160_07.dll" ["Sun Microsystems, Inc."]Running Services (Display Name, Service Name, Path {Service DLL}):

------------------------------------------------------------------


avast! Antivirus, avast! Antivirus, ""C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe"" ["ALWIL Software"]

avast! iAVS4 Control Service, aswUpdSv, ""C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe"" ["ALWIL Software"]

avast! Mail Scanner, avast! Mail Scanner, ""C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service" ["ALWIL Software"]

avast! Web Scanner, avast! Web Scanner, ""C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service" ["ALWIL Software"]

Usługa Protokół SSTP, SstpSvc, "C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalService" {"C:\Windows\system32\sstpsvc.dll" [MS]}

Windows Driver Foundation — User-mode Driver Framework, wudfsvc, "C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted" {"C:\Windows\System32\WUDFSvc.dll" [MS]}

Windows Image Acquisition (WIA), stisvc, "C:\Windows\system32\svchost.exe -k imgsvc" {"C:\Windows\System32\wiaservc.dll" [MS]}Print Monitors:

---------------


HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Monitors\

BJ Language Monitor3_2\Driver = "CNBLM3_2.DLL" ["CANON INC."]---------- (launch time: 2008-11-20 15:14:23)

+ This report excludes default entries except where indicated.

+ To see *everywhere* the script checks and *everything* it finds,

 launch it from a command prompt or a shortcut with the -all parameter.

+ The search for DESKTOP.INI DLL launch points on all local fixed drives

 took 131 seconds.

---------- (total run time: 206 seconds)

(Gutek) #2
O4 - HKCU\..\Run: [lphcr4hj0et3r] C:\Windows\system32\lphcr4hj0et3r.exe

usuń wpis HJT

Zmiana zasad wklejania logów na forum - viewtopic.php?f=16&t=253052

Daj log z ComboFix


(Blancos8) #3

Wpis usunięty.

log z ComboFix

http://wklejto.pl/15585


(Gutek) #4

Otwórz Notatnik i wklej w nim to:

Plik >>> Zapisz jako >>> Zmień rozszerzenie z TXT na Wszystkie pliki >>> Zapisz pod nazwą FIX.REG >>> kliknij dwa razy na utworzony plik FIX.REG i potwierdź dodanie do rejestru >>> restart.

Użyj - http://www.bezpieczenstwosystemow.pl/in ... pic=1647.0

- Flash Disinfector

- BitDefender Pica Removal Tool

- PRT (Perlovga Removal Tool)

Proszę pobrać i użyć Malwarebytes' Anti-Malware

Wciskamy Skanuj , wybieramy dyski do skanowania i Rozpoczynamy skanowanie , na końcu wciskamy Usuń zaznaczone jak będą i Ok  :wink:


(Blancos8) #5

Log z malware

http://wklejto.pl/15597

Dzięki. Chyba problem ustąpił :slight_smile:


(Gutek) #6

No ok usunięte pliki


(Blancos8) #7

Niestety to nie pomogło i znowu wyskoczył komunikat.

http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/472 ... 39fd3.html

Co można jeszcze z tym zrobić?


(Michalblask) #8

Też mam problem z przeglądaniem swojej strony internetowej. Otóż znajomi mówią mi, że mam zawirusowaną stronę. Twierdzą, że ich programy antywirusowe wykryły obecność trojanów. Sprawdzałem ją programem antywirusowym i nic nie było. Przy otwieraniu kolejnych stron w dolnym pasku najpierw pojawia sie właściwy link a po chwili pojawia się napis "trwa otwieranie strony: http://www.adsense.google.com.server.ma ... ty-boy.com. Proces ten bardzo spowalnia komputer. Użycie pliku stron siega w komputerze do 800-900 MB. Nie wiem jak mogła się zainfekować zawartość strony? Czy ktos wie jak do tego podejść aby usunąć wirusa? :frowning:

Michał


(Leon$) #9

powtórz skan Malware - zrób pełne skanowanie

przeczyść pamięć podręczną przeglądarki

:slight_smile:


(Blancos8) #10

Przeczyścić pamięć tzn wyczyścić wszystkie prywatne dane w Mozilli? Czy może usunąć coś z jakiegoś folderu? Sorry za takie pytanie ale chcę mieć pewność :stuck_out_tongue:


(Leon$) #11

FF >> narzędzia >> opcje >> prywatność >> dane prywatne >> na liście masz między innymi Pamięć podręczną

:slight_smile:


(Blancos8) #12

Wyczyściłem pamięć podręczną Mozilli. Zrobiłem pełyn skan malware - nic nie wykrył. Powiadomienie wyskoczyło znowu :frowning: Co da się z tym jeszcze zrobić?


(Spandau) #13

Zobacz tutaj http://www.searchengines.pl/VBSMalwareG ... 02367.html


(Blancos8) #14

O czyli tak jak myślałem. Fałszywy alarm. Spróbuję zaktualizować avasta i napiszę jeśli będzie się coś jeszcze działo.


(Spandau) #15

Dokładnie zrób tak jak piszesz :slight_smile:


(Blancos8) #16

Hmmm no zaktualizowałem avasta i po paru godzinach użytkowania znowu wyskoczył komunikat o wirusie znowu z tym adresem .cn Co tu jeszcze można zrobić? Najprościej by chyba było wywalić avasta, ale nie chcę tego ;]

Zauważyłem jeszcze że po wywaleniu tego komunikatu, pojawia się taki malusienieczki prostokącik w Mozilli pod adresem 1 karty. Trudno mi opisać dokładnie gdzie, jak wyskoczy następny raz zrobię screena:D

Do tego przy wysyłaniu posta wyskakuje mi błąd kodowania zawartości. Post normalnie się wrzuca. Przed wyskoczeniem tego komunikatu było ok.

Proszę o pomoc bo ja już nie mam pomysłu zupełnie...

EDIT: oto ten prostokącik http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/87d ... 4c062.html


(Blancos8) #17

Problem nie ustępuje. Może ktoś wpadnie na pomysł o co w tym chodzi. Zamieszczam kolejny screen:

http://img243.imageshack.us/my.php?imag ... esthq3.jpg

Może przeskanować komputer jeszcze jakimś innym programem?


(Leon$) #18

Pobierz program SDFix

-