Problem z wirusem log


(Mateuszkott) #1

Witam. Mam problem z wirusem którego w żaden sposób nie mogę usunąć.

Wyskakują mi okna informujące o wirusie usuwam go a on nadal powraca po minucie.Co jakiś czas ładuje sie internet explorer ze stroną o programie antywirusowym , na pasku koło zegarka mam migający znak zapytania na żółtym tle który wyświetla komunikat "system alert" Zmienia mi stronę startową na pustą i doinstalował mi sie pasek "Security Toolbar 7,1"Proszę o sprawdzenie loga oraz loga z ComboFixa . Wielkie dzięki z góry !!

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 21:45:44, on 2007-12-24

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.5730.0011)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Video Add-on\icthis.exe

C:\Program Files\Video Add-on\isfmntr.exe

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE

C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe

C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Programy !!!\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Video Add-on\icmntr.exe

C:\Program Files\Video Add-on\isfmm.exe

C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\Apache Group\Apache2\bin\apache.exe

C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\bin\nSvcLog.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\Apache Group\Apache2\bin\apache.exe

C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\bin\nSvcIp.exe

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

C:\Documents and Settings\Robert\Pulpit\do robirnia loga systemu\hijackthis.com


R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: Yahoo! Companion BHO - {02478D38-C3F9-4efb-9B51-7695ECA05670} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\ycomp5_6_2_0.dll

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Programy !!!\adoble acrobat\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {69B98C68-D2B8-4A4E-9CB7-E85B6F3A7014} - C:\Program Files\Video Add-on\isfmdl.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O3 - Toolbar: Yahoo! Companion - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\ycomp5_6_2_0.dll

O3 - Toolbar: IE Custom Tools - {F2BADA0D-FD61-45EF-A994-64A073FD6613} - C:\Program Files\Video Add-on\ictmdl.dll

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [SkyTel] SkyTel.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [nod32kui] "C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [DAEMON Tools Pro Agent] "C:\Programy !!!\DAEMON Tools Pro\DTProAgent.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Programy !!!\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Programy !!!\Offfice XP\Office10\OSA.EXE

O8 - Extra context menu item: Eksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~2\OFFFIC~1\Office10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: (no name) - {9034A523-D068-4BE8-A284-9DF278BE776E} - http://www.securesoftwarefeed.com/redirect.php (file missing)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: IE Anti-Spyware - {9034A523-D068-4BE8-A284-9DF278BE776E} - http://www.securesoftwarefeed.com/redirect.php (file missing)

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O11 - Options group: [INTERNATIONAL] International*

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{E9A1625D-873A-461F-ABA8-4224C1A3590E}: NameServer = 194.204.159.1,194.204.152.34

O21 - SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - C:\WINDOWS\system32\WPDShServiceObj.dll

O23 - Service: Forceware Web Interface (ForcewareWebInterface) - Unknown owner - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\Apache Group\Apache2\bin\apache.exe" -k runservice (file missing)

O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Unknown owner - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

O23 - Service: ForceWare IP service (nSvcIp) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\bin\nSvcIp.exe

O23 - Service: ForceWare user log service (nSvcLog) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\bin\nSvcLog.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe


[/code]

(Rafallobocki) #2

Typowa infekcja Smitfraud

Ściągnij SmitfraudFix.exe

Zresetuj komputer i przejdz do trybu awaryjnego , uruchom SmitfraudFix.exe wpisz liczbę 2 i ENTER

Po akcji proszę pokazać log: HijackThis i SmitfraudFix (Log jest na dysku pod postacią C:\rapport.txt)


(lazikar) #3

Porchekarera , proponuje byś sprawdzał logi dokładnie, lub nie rób tego wcale. Post kosz.

fenderr , nie pisz posta pod postem !!


(Mateuszkott) #4

Chyba jest OK !!

SmitFraudFix v2.274


Scan done at 18:13:33,50, 2007-12-25

Run from C:\Documents and Settings\Robert\Pulpit\SmitfraudFix

OS: Microsoft Windows XP [Wersja 5.1.2600] - Windows_NT

The filesystem type is NTFS

Fix run in safe mode


»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» SharedTaskScheduler Before SmitFraudFix
!Attention, following keys are not inevitably infected!


SrchSTS.exe by S!Ri

Search SharedTaskScheduler's .dll


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\SharedTaskScheduler]

"{3e0cee63-f8bc-4485-a745-cc01b2a0e9d9}"="duhr"»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Killing process»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» hosts127.0.0.1 localhost»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Winsock2 Fix


S!Ri's WS2Fix: LSP not Found.

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Generic Renos Fix


GenericRenosFix by S!Ri»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Deleting infected files


C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\MENUST~1\Online Security Guide.url Deleted

C:\DOCUME~1\ALLUSE~1\MENUST~1\Security Troubleshooting.url Deleted

C:\DOCUME~1\Robert\Ulubione\Online Security Test.url Deleted

C:\Program Files\Video Add-on\ Deleted

C:\Program Files\VirusProtect 3.9\ Deleted


»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» IEDFix


IEDFix.exe by S!Ri»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» DNS


HKLM\SYSTEM\CCS\Services\Tcpip\..\{E9A1625D-873A-461F-ABA8-4224C1A3590E}: NameServer=194.204.159.1,194.204.152.34

HKLM\SYSTEM\CS1\Services\Tcpip\..\{E9A1625D-873A-461F-ABA8-4224C1A3590E}: NameServer=194.204.159.1,194.204.152.34

HKLM\SYSTEM\CS3\Services\Tcpip\..\{E9A1625D-873A-461F-ABA8-4224C1A3590E}: NameServer=194.204.159.1,194.204.152.34»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Deleting Temp Files»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Winlogon.System
!Attention, following keys are not inevitably infected!


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon]

"System"=""»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» Registry Cleaning


Registry Cleaning done. 


»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» SharedTaskScheduler After SmitFraudFix
!Attention, following keys are not inevitably infected!


SrchSTS.exe by S!Ri

Search SharedTaskScheduler's .dll


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\SharedTaskScheduler]

"{3e0cee63-f8bc-4485-a745-cc01b2a0e9d9}"="duhr"
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» End


I jeszcze HijackThis [quote]Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 18:19:43, on 2007-12-25

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.5730.0011)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE

C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe

C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Programy !!!\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\Apache Group\Apache2\bin\apache.exe

C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\bin\nSvcLog.exe

C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\Apache Group\Apache2\bin\apache.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\bin\nSvcIp.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Documents and Settings\Robert\Pulpit\do robirnia loga systemu\hijackthis.com


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: Yahoo! Companion BHO - {02478D38-C3F9-4efb-9B51-7695ECA05670} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\ycomp5_6_2_0.dll

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Programy !!!\adoble acrobat\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O3 - Toolbar: Yahoo! Companion - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\ycomp5_6_2_0.dll

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [nod32kui] "C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Programy !!!\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O8 - Extra context menu item: Eksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~2\OFFFIC~1\Office10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O11 - Options group: [INTERNATIONAL] International*

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{E9A1625D-873A-461F-ABA8-4224C1A3590E}: NameServer = 194.204.159.1,194.204.152.34

O21 - SSODL: WPDShServiceObj - {AAA288BA-9A4C-45B0-95D7-94D524869DB5} - C:\WINDOWS\system32\WPDShServiceObj.dll

O23 - Service: Forceware Web Interface (ForcewareWebInterface) - Unknown owner - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\Apache Group\Apache2\bin\apache.exe" -k runservice (file missing)

O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Unknown owner - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

O23 - Service: ForceWare IP service (nSvcIp) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\bin\nSvcIp.exe

O23 - Service: ForceWare user log service (nSvcLog) - NVIDIA Corporation - C:\Program Files\NVIDIA Corporation\NetworkAccessManager\bin\nSvcLog.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe


[/code]

(lazikar) #5

fenderr , zacznij używać znaczników code. następne posty pokasuje.


(Gutek) #6

Daj log z ComboFix


(Mateuszkott) #7

Gutek2222 , Witam dzieki za zainteresowanie a oto log z Combo http://wklej.org/id/95d44a0a96


(Gutek) #8

Podaj dokładną lokalizację syfu?