PROBLEM Z WIRUSEM win32/PSW.OnLineGames.NMY


(Natalka S 86) #1

Wczoraj zaatakował mnie virus który co chwile przepisywany jest do kwarantanty w nodzie..

oto mój log:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 10:08:34, on 2009-03-08

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\AAWService.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\ekrn.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe

C:\Program Files\CyberLink\Shared files\RichVideo.exe

c:\windows\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\AAWTray.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE

C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnd.exe

C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_S4I0S2.EXE

C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe

C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe

C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\egui.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnf.exe

C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\Program Files\Nowe Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\DNA\btdna.exe

C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexStoreSvr.exe

C:\Program Files\Nowe Gadu-Gadu\spellchecker_gg.exe

C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jucheck.exe

G:\STARE\pulpitek\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll

O4 - HKLM..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE

O4 - HKLM..\Run: [share-to-Web Namespace Daemon] C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnd.exe

O4 - HKLM..\Run: [WinampAgent] "C:\Program Files\Winamp\winampa.exe"

O4 - HKLM..\Run: [EPSON Stylus C66 Series] C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_S4I0S2.EXE /P23 "EPSON Stylus C66 Series" /O6 "USB001" /M "Stylus C66"

O4 - HKLM..\Run: [NeroFilterCheck] C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NeroCheck.exe

O4 - HKLM..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe"

O4 - HKLM..\Run: [LanguageShortcut] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\Language\Language.exe"

O4 - HKLM..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM..\Run: [egui] "C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\egui.exe" /hide /waitservice

O4 - HKLM..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM..\Run: [sony Ericsson PC Suite] "C:\Program Files\Sony Ericsson\Mobile2\Application Launcher\Application Launcher.exe" /startoptions

O4 - HKLM..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime

O4 - HKLM..\Run: [Ad-Watch] C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\AAWTray.exe

O4 - HKCU..\Run: [WITaj!] rem -- Anulowane uruchamianie programu WITaj! 2000

O4 - HKCU..\Run: [bgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe"

O4 - HKCU..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU..\Run: [Nowe Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Nowe Gadu-Gadu\gg.exe"

O4 - HKCU..\Run: [bitTorrent DNA] "C:\Program Files\DNA\btdna.exe"

O4 - HKCU..\Run: [cdoosoft] C:\WINDOWS\system32\olhrwef.exe

O4 - HKCU..\Run: [Prec] C:\Program Files\Prec\PrecStarter.exe

O4 - Startup: Skrót do WIT2000.lnk = G:\wit2000\WIT2000.EXE

O4 - Startup: WIT2000.INI

O8 - Extra context menu item: Add to Google Photos Screensa&ver - res://C:\WINDOWS\system32\GPhotos.scr/200

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - https://download.macromedia.com/pub/sho ... wflash.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{7943DE08-3F5D-43A6-994F-40A162AD70B5}: NameServer = 213.134.128.19,213.134.128.20

O23 - Service: Ares Chatroom server (AresChatServer) - Ares Development Group - C:\Program Files\Ares\chatServer.exe

O23 - Service: Autodesk Licensing Service - Autodesk - C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\Service\AdskScSrv.exe

O23 - Service: Eset HTTP Server (EhttpSrv) - Unknown owner - C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\EHttpSrv.exe

O23 - Service: Eset Service (ekrn) - ESET - C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\ekrn.exe

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: Lavasoft Ad-Aware Service - Lavasoft - C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware\AAWService.exe

O23 - Service: NMIndexingService - Nero AG - C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMIndexingService.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe

O23 - Service: Cyberlink RichVideo Service(CRVS) (RichVideo) - Unknown owner - C:\Program Files\CyberLink\Shared files\RichVideo.exe

O23 - Service: Remote Administrator Service (r_server) - Unknown owner - c:\windows\svchost.exe" /service (file missing)

O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe


(Spandau) #2

Usuń te wpisy w HJT

Uruchom HijackThis - Do a system scan only - w oknie programu pokaże się log - zaznacz kratki przy podanych wpisach - klikasz Fix checked

Pobierz Combofix przeskanuj system i daj log na forum

Loga wklej na www.wklejto.pl lub http://www.wklej.org/ a w poście daj linka


(Natalka S 86) #3

O4 - HKCU..\Run: [WITaj!] rem -- Anulowane uruchamianie programu WITaj! 2000

O4 - Startup: WIT2000.INI

To jest moj program startowy i on nie jest wirusem


(Spandau) #4

Wiem że nie jest wirusem. To chyba coś w rodzaju kalendarza. Jeśli musi się uruchamiać wraz z windowsem to OK nie usuwaj tych dwóch wpisów :slight_smile:


(Natalka S 86) #5

Po usunięciu jednego loga wirus przestał atakowac mój komputer

a to log z comfix http://www.wklej.org/id/61485/


(JNJN) #6

Nie krzycz, opcja EDYTUJ i popraw.JNJN


(Spandau) #7

Wylecz pendriva lub kartę pamięci

Flash Disinfector lub Perlovga Removal Tool

lub format

Wklej do notatnika

Z menu Notatnika wybierasz - Plik - Zapisz jako - Zmieniasz rozszerzenie z .txt na wszystkie pliki - zapisz pod nazwą Fix.reg

Uruchom ten plik, potwierdź dodanie do rejestru, uruchom ponownie komputer.

Log wygląda na czysty.

usuń ręcznie folder C: \Qoobox oraz instalkę Combofix z dysku.

Przeczyść system oraz rejestr CCleaner

Wykonaj optymalizacje Autostartu

Wyłącz i włącz przywracanie systemu na wszystkich dyskach. Instrukcja

Przeskanuj system Dr.WEB CureIt!


(Natalka S 86) #8

DZIĘKUJE BARDZO ZA POMOC