Problem z wolnym systemem i wolnym łączem


(Romek G4) #1

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 21:39:44, on 2007-01-24

Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\csrss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\System32\alg.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\WINDOWS\System32\wdfmgr.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\ZTE Corporation\ZXDSL852\CnxDslTb.exe

C:\Program Files\BitTorrent\bittorrent.exe

C:\Program Files\Neostrada TP\NeostradaTP.exe

C:\Program Files\Neostrada TP\ComComp.exe

C:\Program Files\Neostrada TP\Watch.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Documents and Settings\Michał\Pulpit\Czyszczenie kompa\HijackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Neostrada TP

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O4 - HKLM\..\Run: [CnxDslTaskBar] "C:\Program Files\ZTE Corporation\ZXDSL852\CnxDslTb.exe" "ZTE Corporation\ZXDSL852"

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "D:\Michał\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [BitTorrent] "C:\Program Files\BitTorrent\bittorrent.exe" --force_start_minimized

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{17BE88F4-5460-4075-8749-1461A48D315B}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{17BE88F4-5460-4075-8749-1461A48D315B}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

(Tom662) #2

Czysto.

Przeskanuj kompa na http://www.ewido.net/en/


(Aqui89) #3

Czy ten log nie jest uciety ?


(adam9870) #4

Przejrzyj "ZBĘDNIKI " w autostarcie oraz Optymalizacja i odchudzanie Windowsa XP.

Sprawdź MTU:

http://neostrada.info/faq.php?faq=mtuwindows

Może łącze jest wolne ponieważ w tle działa BitTorrent?

Proponuję usunąć aplikację dostępową neostrady, a połączenie skonfigurować ręcznie tzw. dial-upem ponieważ ta aplikacja wykorzystuje sporo zasobów.

http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?t=91864

Proponuję zainstalować dodatek Service Pack 2. Poprawia on bezpieczeństwo w systemie etc. Więcej na jego temat znajdziesz tutaj:

http://xp.net.pl/art/xpsp2.html

http://xp.net.pl/art/windowsxp_sp2.html

Nie, ten log nie jest ucięty ponieważ prawdopodobnie HijackThis pominął utworzenie wpisów O23, co jest jednym z jego błędów.