Problem z wydajnością-nieaktywny/uszkodzony sterownik?


(Luki12320) #1

Cześć!


(adam9870) #2

Pokaż zrzut ekranu z CrystalDiskInfo.

Poszukaj w Podglądzie zdarzeń problemów.

Ewentualnie spróbuj przywracania systemu do czasu kiedy było dobrze.