Problem z wyskakującymi okienkami


(Tomaszw69) #1
Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 09:33:03, on 2007-05-23

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

C:\Program Files\Creative\SBAudigy\Surround Mixer\CTSysVol.exe

C:\WINDOWS\system32\Rundll32.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe

C:\Program Files\Browser Mouse\Browser Mouse\1.0\lwbwheel.exe

C:\Program Files\winupdates\winupdates.exe

C:\WINDOWS\retadpu4.exe

C:\Program Files\Common Files\{EC0A565D-0672-1045-1210-020501110030}\Update.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe

C:\Program Files\Ipwindows\ipwins.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Winamp\winamp.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\WINDOWS\ICROSO~1\ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiapsrv.exe

C:\Program Files\Common Files\s?curity\w?auboot.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\Program Files\webHancer\Programs\whagent.exe

C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe

C:\DOCUME~1\tomasz\USTAWI~1\Temp\Rar$EX00.141\HijackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,SearchAssistant = http://search.bearshare.com/sidebar.html?src=ssb

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: (no name) - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {02478D38-C3F9-4EFB-9B51-7695ECA05670} - (no file)

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O2 - BHO: Skype add-on (mastermind) - {22BF413B-C6D2-4d91-82A9-A0F997BA588C} - C:\PROGRA~1\Skype\Phone\IEPlugin\SKYPEI~1.DLL

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\ssv.dll

O2 - BHO: (no name) - {90325C10-EA8C-9255-A2DC-B6DEBDB359C3} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {B65A6D6F-85FE-AB7A-D90E-8BADDAB97594} - C:\WINDOWS\system32\czctf.dll

O2 - BHO: WhIeHelperObj Class - {c900b400-cdfe-11d3-976a-00e02913a9e0} - C:\Program Files\webHancer\programs\whiehlpr.dll

O3 - Toolbar: (no name) - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - (no file)

O4 - HKLM\..\Run: [CTSysVol] C:\Program Files\Creative\SBAudigy\Surround Mixer\CTSysVol.exe /r

O4 - HKLM\..\Run: [P17Helper] Rundll32 P17.dll,P17Helper

O4 - HKLM\..\Run: [UpdReg] C:\WINDOWS\UpdReg.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [ATICCC] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\cli.exe" runtime -Delay

O4 - HKLM\..\Run: [LWBMOUSE] C:\Program Files\Browser Mouse\Browser Mouse\1.0\lwbwheel.exe

O4 - HKLM\..\Run: [winupdates] C:\Program Files\winupdates\winupdates.exe /auto

O4 - HKLM\..\Run: [msservice] C:\DOCUME~1\tomasz\USTAWI~1\Temp\Rar$EX00.266\svhosts.exe

O4 - HKLM\..\Run: [runner1] C:\WINDOWS\retadpu4.exe 61A847B5BBF72816228849360B8D1BE1C59331416DC57C032CBD1BE3D290641833

O4 - HKLM\..\Run: [Onet.pl AutoUpdate] "C:\Program Files\Common Files\Onet.pl\NewAutoUpdate.exe" /updateexetsr

O4 - HKLM\..\Run: [webHancer Agent] C:\Program Files\webHancer\Programs\whagent.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [p2p networking] p2pnetworking.exe

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [IpWins] C:\Program Files\Ipwindows\ipwins.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Amtm] "C:\WINDOWS\ICROSO~1\ati2evxx.exe" -vt yazb

O4 - HKCU\..\Run: [Svgi] "C:\Program Files\Common Files\s?curity\w?auboot.exe"

O4 - Startup: abaks.lnk = ?

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\npjpi160_01.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_01\bin\npjpi160_01.dll

O9 - Extra button: Skype - {77BF5300-1474-4EC7-9980-D32B190E9B07} - C:\PROGRA~1\Skype\Phone\IEPlugin\SKYPEI~1.DLL

O9 - Extra button: ICQ Lite - {B863453A-26C3-4e1f-A54D-A2CD196348E9} - C:\Program Files\ICQLite\ICQLite.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: ICQ Lite - {B863453A-26C3-4e1f-A54D-A2CD196348E9} - C:\Program Files\ICQLite\ICQLite.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O10 - Hijacked Internet access by WebHancer

O10 - Hijacked Internet access by WebHancer

O10 - Hijacked Internet access by WebHancer

O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll

O16 - DPF: {4539348E-01D7-11D5-9A39-0080C8D85044} (GameDesire Slots 90th) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/slots90_2_0_0_32.cab

O16 - DPF: {631FF594-EC25-4CFF-B869-402DF294E1D6} (Instalator oprogramowania Onet.pl) - http://slimak.onet.pl/_m/kamerzysta/OnetInstalator012s.ocx

O16 - DPF: {83AFB5CA-ED35-11D4-A452-0080C8D85045} (GameDesire Poker Games) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/poker_2_0_0_46.cab

O16 - DPF: {A6212120-01D4-11D5-9A39-0080C8D85044} (GameDesire Slots 70th) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/slots70_2_0_0_32.cab

O16 - DPF: {ECEAD8AE-01D6-11D5-9A39-0080C8D85044} (GameDesire Slots 80th) - http://67.15.101.3/g_bin/pl/slots80_2_0_0_34.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{47DC2A68-3B74-4D58-9F0A-F1ABF4D4BD3E}: NameServer = 195.74.91.4 195.74.91.4

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O18 - Protocol: wpmsg - {2E0AC5A0-3597-11D6-B3ED-0001021DC1C3} - C:\Program Files\Spik\url_wpmsg.dll

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINDOWS\System32\CTsvcCDA.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1150\Intel 32\IDriverT.exe

Złączono Posta : 23.05.2007 (Sro) 7:40


(Joan Sunshine) #2

Wydzieliłam, bo jesteś nowy na Forum. Nie podpinamy się pod inne tematy.

Użyj narzędzia WWDC (pozwoli Ci to zamknąć robaczywe porty), zmień znaczki z Disable na Enable (wszystkie mają być zielone lub żółte) i zresetuj sysa.

Zastosuj VundoFix + Trojan.Vundo Removal Tool + VirtumundoBeGone

Ściągnij i odpal LSP-Fix zaznacz "I know what I'm doing" następnie w okienku Keep zaznacz plik webhdll.dll i za pomocą strzałki (>>) przenieś go do okienka Remover i kliknij Finish i restart kompa.

wszystkie pliki i foldery zaznaczone usuwasz z dysku w trybie awaryjnym, wpisy kasujesz w hijacku

Skan AVG AntySpyware 7.5 po update, wklej raport.

po tym nowe logi z HJT i Silent Runners