PROBLEM z wyszukiwarką search mywebsearch

witam

mam problem z wyszukiwarką search mywebsearch somo sie zinstalowało i nie mogę się tego pozbyć.

niewiem czy to to ale blokuje mi niektóre strony inne długo otwiera.

proszę o sprawdzenie loga

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 10:09:07, on 18/10/2009

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Boot mode: Normal


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe

C:\WINDOWS\system32\RUNDLL32.EXE

C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe

C:\Program Files\Virtual CD v9\System\VC9Play.exe

E:\OFFICE2007\Office12\GrooveMonitor.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe

C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashDisp.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe

C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LightScribeControlPanel.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\UFDisk\UFDisk Format Tool\iFormat.exe

C:\Program Files\Common Files\Nikon\Monitor\NkMonitor.exe

C:\Program Files\ivo\UniSpiker-2.6\uni_spiker-2.6.exe

C:\Program Files\Virtual CD v9\System\VC9Tray.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe

C:\WINDOWS\system32\PnkBstrB.exe

C:\Program Files\Skype\Plugin Manager\skypePM.exe

C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindServiceAE.exe

C:\WINDOWS\System32\PAStiSvc.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Virtual CD v9\System\VC9SecS.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\WINDOWS\System32\wbem\wmiapsrv.exe

C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqSTE08.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jucheck.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://onet.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = L1cza

O2 - BHO: HP Print Enhancer - {0347C33E-8762-4905-BF09-768834316C61} - C:\Program Files\HP\Smart Web Printing\hpswp_printenhancer.dll

O2 - BHO: HP Print Clips - {053F9267-DC04-4294-A72C-58F732D338C0} - C:\Program Files\HP\Smart Web Printing\hpswp_framework.dll

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - E:\OFFICE~1\Office12\GRA8E1~1.DLL

O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O3 - Toolbar: DAEMON Tools Toolbar - {32099AAC-C132-4136-9E9A-4E364A424E17} - C:\Program Files\DAEMON Tools Toolbar\DTToolbar.dll

O4 - HKLM\..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [AlcWzrd] ALCWZRD.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\HP\HP Software Update\HPWuSchd2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools] "C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe" -lang 1033

O4 - HKLM\..\Run: [VC9Player] C:\Program Files\Virtual CD v9\System\VC9Play.exe

O4 - HKLM\..\Run: [GrooveMonitor] "E:\OFFICE2007\Office12\GrooveMonitor.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre6\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [l33t] C:\WINDOWS\system\iexplore.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Adobe Reader Speed Launcher] "C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\Reader_sl.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] "C:\Program Files\Winamp\winampa.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] "C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashDisp.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - HKCU\..\Run: [AlcoholAutomount] "C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\axcmd.exe" /automount

O4 - HKCU\..\Run: [Odkurzacz-MCD] C:\Program Files\Odkurzacz\odk_mcd.exe

O4 - HKCU\..\Run: [LightScribe Control Panel] C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LightScribeControlPanel.exe -hidden

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Startup: Nikon Monitor.lnk = ?

O4 - Startup: Tworzenie wycinków ekranu i uruchamianie programu OneNote 2007.lnk = E:\OFFICE2007\Office12\ONENOTEM.EXE

O4 - Startup: UniSpiker-2.6.lnk = ?

O4 - Global Startup: HP Digital Imaging Monitor.lnk = C:\Program Files\HP\Digital Imaging\bin\hpqtra08.exe

O4 - Global Startup: iFormat.lnk = C:\Program Files\UFDisk\UFDisk Format Tool\iFormat.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksportuj do programu Microsoft Excel - res://E:\OFFICE~1\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Wyolij do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - E:\OFFICE~1\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Wyolij &do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - E:\OFFICE~1\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Kolekcja wycinków HP - {58ECB495-38F0-49cb-A538-10282ABF65E7} - C:\Program Files\HP\Smart Web Printing\hpswp_extensions.dll

O9 - Extra button: Zaznaczanie HP Smart - {700259D7-1666-479a-93B1-3250410481E8} - C:\Program Files\HP\Smart Web Printing\hpswp_extensions.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - E:\OFFICE~1\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - E:\OFFICE~1\Office12\GR99D3~1.DLL

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

O23 - Service: avast! Web Scanner - ALWIL Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

O23 - Service: Droppix Service - Droppix - C:\Program Files\Common Files\Droppix\DxService.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe

O23 - Service: PnkBstrB - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PnkBstrB.exe

O23 - Service: Loki Drivers Auto Removal (pr2agqwb) (pr2agqwb) - Cyanide - C:\WINDOWS\system32\pr2agqwb.exe

O23 - Service: StarWind AE Service (StarWindServiceAE) - Rocket Division Software - C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindServiceAE.exe

O23 - Service: STI Simulator - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\PAStiSvc.exe

O23 - Service: Virtual CD v9 Management Service (VC9SecS) - H+H Software GmbH - C:\Program Files\Virtual CD v9\System\VC9SecS.exe


--

End of file - 9059 bytes

Wklej logi z OTL, GMER i System Repair Engineer

Logi wklej na wklej.org a tutaj tylko link do wklejki.

cześć

zrobione i to linki

http://wklej.org/id/179444/

http://wklej.org/id/179488/

Chcę zobaczyć jeszcze log z System Repair Engineer.

sorki nie wiem jak to pominołem

http://wklej.org/id/179801/

W OTL w dolne białe okno wklej taki tekst

Kliknij Run Fix. Pokaż log z usuwania i nowy robiony z opcji Run Scan.

Tego będzie więcej, ale logi tego nie widzą, dlatego po zastosowaniu skryptu wykonaj skan przez Malwarebytes Anti-Malware, jeśli coś znajdzie - usuń i wklej log.

log z usuwania

http://wklej.org/id/179954/

i nowy run scan

http://wklej.org/id/179958/

Dodane 19.10.2009 (Pn) 20:31

log z usuwania

http://wklej.org/id/179954/

i nowy run scan

http://wklej.org/id/179958/

Wklej log OTL.txt bo dałeś Extras. Do tego ma być log ze skanu (pełnego) Malwarebytes Anti-Malware.

log OTL

http://wklej.org/id/179984/

oczywiście zrobiłem szybkie skanowanie i usunąłem to co znalazło i to raport

http://wklej.org/id/180034/

i poprawiłem pełnym skanowaniem i to raport

http://wklej.org/id/180037/

sory za amatorstwo ale to mój pierwszy raz

Dodane 19.10.2009 (Pn) 21:51

po restarcie już jest poprawa mywebsearch już się nie pokazuje

czy jeszcze coś mam zrobić?

wielkie dzięki!!

Już nic nie trzeba robić bo Malwarebytes dobił resztę. Kroki końcowe.

Kliknij w OTL CleanUp.

Wyłącz na chwilę przywracanie systemu - XP/Vista

Przeczyść dysk i rejestr CCleaner’em.