Problem z zamykającymi oknami.Może ktoś sprawdzić loga?


(Ardenist) #1

Witam. mam pewien problem, a mianowicie: gdy włączę np menadżer zadań (CTR+ALT+DEL, a nawet przez URUCHOM-->taskmgr) pojawia sie ona dosłownie na sekunde i znika...i tak za każdym razem.Z niektórymi aplikacjami otwierającymi sie w osobnych oknach jest podobnie.Np Hijacka musiałem otworzyć w trybie awaryjnym bo również się zamykał przy zwykłym uruchomieniu windowsa.Czy mógłby ktoś pomóc i ewentualnie podać przycznę?

Oto log:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 20:35:44, on 2006-02-03

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\savedump.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\main6.exe

C:\WINDOWS\System32\userinit.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Documents and Settings\maciek\Pulpit\hijackthis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.neostrada.pl

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Neostrada TP

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: Search Class - {08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\SEARCH~1.DLL

F2 - REG:system.ini: UserInit="main6.exe" - -

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O2 - BHO: IeCatch2 Class - {A5366673-E8CA-11D3-9CD9-0090271D075B} - C:\PROGRA~1\FlashGet\jccatch.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM\..\Run: [Cmaudio] RunDll32 cmicnfg.cpl,CMICtrlWnd

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\System32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WooCnxMon] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SpeedTouch USB Diagnostics] "C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM\..\Run: [win msdt service] mswindtc.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WOOWATCH] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WOOTASKBARICON] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskbarIcon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [mlp] C:\inp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

O4 - HKLM\..\RunServices: [win msdt service] mswindtc.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [mlp] C:\inp.exe

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program Files\Common Files\Ahead\lib\NMBgMonitor.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [win msdt service] mswindtc.exe

O4 - HKCU\..\RunServices: [win msdt service] mswindtc.exe

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O8 - Extra context menu item: Ściągnij przy pomocy FlashGet'a - C:\Program Files\FlashGet\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: Ściągnij wszystko przy pomocy FlashGet'a - C:\Program Files\FlashGet\jc_all.htm

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{E2357E78-70DE-4D7A-B0D0-EC3E4DBF74B9}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: Kerio Personal Firewall 4 (KPF4) - Kerio Technologies - C:\Program Files\Kerio\Personal Firewall 4\kpf4ss.exe

O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

O23 - Service: StarWind iSCSI Service (StarWindService) - Rocket Division Software - C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe

O23 - Service: Win32Sr - Unknown owner - C:\WINDOWS\win32ssr.exe

Z góry dziekuję.


(Qbek50) #2

otwórz notatnik i wklej w nim:

Plik >>> Zapisz jako >>> ustaw rozszerzenie z TXT na Wszystkie pliki *.* >>> zapisz pod nazwą FIX.REG >>> kliknij podwójnie zrobiony plik i potwierdź.


(Ardenist) #3

niestety nic nie pomogło…nawet gdy włanczałem ten wpis rejestru, wyskoczyło okno z zapytaniem "czy dodać wpis do rejestru, TAK , NIE " i również znikł dosłownie zaraz po pojawieniu się…Udało mi się go dodać, ale jest tak jak było…:(. Czy ma ktoś moze jeszcze jakieś pomysły!?Bo obawiam sie ze pozostanie tylko format…


(lazikar) #4

Zmień tytuł inaczej ZsYp


(Gutek) #5

Ponieważ detektyw źle skopiował polecenie :wink:

Otwórz notatnik i wklej:

Plik >>> Zapisz jako >>> Zmień rozszerzenie z TXT na Wszystkie pliki >>> zapisz pod nazwą TASKMG.REG

Plik podwójnie klikasz i potwierdzasz.

Syf

Start >>> Uruchom >>> services.msc >>> zatrzymaj i wyłącz Win32Sr

  1. Wyłączyć Przywracanie systemu w XP TU

  2. Zastartować do trybu awaryjnego bez internetu(opis w linku wyżej).

  3. Zaznaczyć wskazane wpisy w Hijacku i kliknąć Fix checked. Wpisy zostaną usunięte.

  4. Skasować z dysku pliki, które podkreśliłem na czerwono

  5. Dokończyć skanerami online - Scanery do wyboru

  6. Pokazać nowy log :stuck_out_tongue:

co do tego syfu:

użyjesz pliku o tej zawartości

  1. START DO TRYBU AWARYJNEGO.

  2. Uruchamiasz ten FIX.REG. Jeśli zniknie linijka F2 w HijackThis możesz z dysku usuwać plik main6.exe.

Jeżeli się zmutuje:

Powtórz jeszcze raz akcję: awaryjny >>> FIX.REG >>> i otwierasz linię komend przez Start >>> Uruchom >>> cmd by wpisać komendy:

CD C:\WINDOWS\system32

ATTRIB -R -S -H main6.exe

DEL main6.exe


(Ardenist) #6

Udało się!Wszystko się otwiera i co najwazniejsze nie znika!:).Dziękuje bardzo za pomoc!