Problem z zamykaniem systemu!


(Mmario137) #1

Mam problem podczas wyłaczania systemu komputer sie zawiesza musze go resetowac!Gdzie jest problem myślę że mi pomożecie? :frowning:


(Dew Z) #2

...a jaki posiadasz system???


(boczi) #3

Zawiesza się czy po prostu długo się wyłącza?

Używasz Nortona?

Wklej loga z Hijackthis na początek.


(Mmario137) #4

windows xp home edition - system sie zawiesza bardzo czesto podczas zamykania

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 06:41:34, on 2006-01-30

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)

Running processes:

C:\WINDOWS.0\System32\smss.exe

C:\WINDOWS.0\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS.0\system32\services.exe

C:\WINDOWS.0\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS.0\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS.0\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS.0\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS.0\Explorer.EXE

C:\Program Files\Executive Software\DiskeeperLite\DKService.exe

C:\Program Files\Sunbelt Software\Personal Firewall 4\kpf4ss.exe

C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

C:\Program Files\Sunbelt Software\Personal Firewall 4\kpf4gui.exe

C:\WINDOWS.0\System32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS.0\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe

C:\WINDOWS.0\System32\rundll32.exe

C:\Program Files\Trust\3010A WIRELESS DESKSET\Keyboard\kbdap32a.EXE

C:\Program Files\Trust\3010A WIRELESS DESKSET\Mouse\mouse32a.exe

C:\Program Files\Sunbelt Software\Personal Firewall 4\kpf4gui.exe

C:\Program Files\Maxthon\Maxthon.exe

C:\WINDOWS.0\System32\wbem\wmiapsrv.exe

C:\Documents and Settings\Mariusz\Pulpit\Narzędzia systemowe\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS.0\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS.0\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM..\Run: [nod32kui] "C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE

O4 - HKLM..\Run: [OFFICEKB] C:\Program Files\Trust\3010A WIRELESS DESKSET\Keyboard\kbdap32a.EXE

O4 - HKLM..\Run: [FLMOFFICE4DMOUSE] C:\Program Files\Trust\3010A WIRELESS DESKSET\Mouse\mouse32a.exe

O4 - HKLM..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS.0\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\npjpi150_02.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_02\bin\npjpi150_02.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{2A38C013-21D6-42AB-933F-787ACB4FAEDD}: NameServer = 192.168.1.2,213.173.209.71

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip..{2A38C013-21D6-42AB-933F-787ACB4FAEDD}: NameServer = 192.168.1.2,213.173.209.71

O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip..{2A38C013-21D6-42AB-933F-787ACB4FAEDD}: NameServer = 192.168.1.2,213.173.209.71

O23 - Service: Diskeeper - Executive Software International, Inc. - C:\Program Files\Executive Software\DiskeeperLite\DKService.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: Sunbelt Kerio Personal Firewall 4 (KPF4) - Sunbelt Software - C:\Program Files\Sunbelt Software\Personal Firewall 4\kpf4ss.exe

O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS.0\System32\nvsvc32.exe

I nie używam nortona


(Gutek) #5

Ja już kiedyż opisywałem że problem rozwiazany jest - Optymalizacja XP: http://www.searchengines.pl/phpbb203/in ... topic=5989