Problem z zapisem na DVD9


(Maciekkopff) #1

Witam.

Mam problem z nagraniem na płytę DVD+R Double Layer danych. Dokładnie chodzi o to iż jak chciałem nagrać na płytkę dane ok 5GB po 60% (nagrywanie nie przeszło jeszcze na drugą warstwę gdyż w okienku zdarzeń widniała jeszcze pierwsza warstwa) wywaliło błąd z zapisem (to historia błędu)

Windows XP 5.1

IA32

WinAspi: -

ahead WinASPI: File 'D:\Programy\Nero 7\Nero 7\Core\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 2004-11-02 12:54:32

NT-SPTI used

Nero Version: 7.0.1.4

Internal Version: 7, 0, 1, 4

Recorder: <_NEC DVD_RW ND-3540A> Version: 1.04 - HA 1 TA 1 - 7.0.1.4

Adapter driver: HA 1

Drive buffer : 2048kB

Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ?

CD-ROM: <_NEC DVD_RW ND-3540A >Version: 1.04 - HA 1 TA 1 - 7.0.1.4

Adapter driver: HA 1

=== Scsi-Device-Map ===

DiskPeripheral : ST380021A atapi Port 0 ID 0 DMA: On

CdRomPeripheral : TEAC CD-W552E atapi Port 0 ID 1 DMA: On

CdRomPeripheral : _NEC DVD_RW ND-3540A atapi Port 1 ID 0 DMA: On

CdRomPeripheral : OV3712P AXD209Q 1.0 al0feqq2 Port 3 ID 0 DMA: Off

=== CDRom-Device-Map ===

_NEC DVD_RW ND-3540A F: CDRom1

TEAC CD-W552E G: CDRom0

OV3712P AXD209Q H: CDRom2

=======================

AutoRun : 1

Excluded drive IDs:

WriteBufferSize: 83886080 (0) Byte

ShowDrvBufStat : 0

BUFE : 0

Physical memory : 1023MB (1048048kB)

Free physical memory: 498MB (510636kB)

Memory in use : 51 %

Uncached PFiles: 0x0

Use Inquiry : 1

Global Bus Type: default (0)

Check supported media : Disabled (0)

6.4.2007

Kompilacja UDF

15:06:40 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6411

UDF document burn settings


Determine maximum speed : FALSE

Simulate : FALSE

Write : TRUE

Finalize CD : FALSE

Multisession : TRUE

Multisession type: : Start multisession

Burning mode : DAO

Mode : 1

UDF Mode : pure

UDF Revision : 1.02

UDF Partition Type : physical

15:06:40 #2 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 525

ReadBuffer-Pipe got 81920KB of Memory

15:06:40 #3 Text 0 File Reader.cpp, Line 124

Reader running

15:06:40 #4 Text 0 File Writer.cpp, Line 113

Writer F: _NEC DVD_RW ND-3540A running

15:06:40 #5 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3342

Turn on Disc-At-Once, using DVD media

15:06:40 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 279

Last possible write address on media: 4173823 (927:30.73, 8151MB)

Last address to be written: 2525647 (561:15.22, 4932MB)

15:06:40 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 291

Write in overburning mode: NO (enabled: CD)

15:06:40 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2578

Recorder: _NEC DVD_RW ND-3540A, Media type: DVD+R9 Double Layer

15:06:40 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 458

>>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<

=========================================

15:06:40 #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 847

Setup items (after recorder preparation)

0: TRM_DATA_MODE1 ()

2 indices, index0 (150) not provided

original disc pos #0 + 2525648 (2525648) = #2525648/561:15.23

relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required, no patch infos

-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2525648 blocks [F]


15:06:40 #11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1059

Prepare recorder [F] for write in CUE-sheet-DAO

DAO infos:

==========

MCN: ""

TOCType: 0x00; Session Closed, disc not fixated

Tracks 1 to 1:

1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 5172527104, ISRC ""

DAO layout:

===========

__Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_RecDep__________

0 | lead-in | 0 | 0x41 | 0x00

0 | 1 | 0 | 0x41 | 0x00

0 | 1 | 1 | 0x41 | 0x00

2525648 | lead-out | 1 | 0x41 | 0x00

15:06:40 #12 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 36

SPTILockVolume - completed successfully for FCTL_LOCK_VOLUME

15:06:40 #13 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1725

Caching of files started

15:06:40 #14 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4176

Cache writing successful.

15:06:40 #15 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1725

Caching of files completed

15:06:40 #16 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1725

Burn process started at 4x (5 540 KB/s)

15:06:40 #17 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2685

Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0

15:06:40 #18 Text 0 File DVDPlusDualLayer.cpp, Line 639

L0 Data Zone Capacity not set.

Max LBA L0 2086911 (1FD7FFh, 4075MB), next writable address 0 (0h, 0MB)

15:06:40 #19 CDR -1205 File DVDPlusDualLayer.cpp, Line 655

Burning Layer 1

15:06:40 #20 Text 0 File DVDPlusDualLayer.cpp, Line 665

Start writing layer 1 at address 0 (0h)

Recording mode: unknown Recording Mode

15:06:40 #21 SPTI -1066 File SCSIPassThrough.cpp, Line 323

F: CdRom1: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1066)

Sense Key: 0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST)

Sense Code: 0x24

Sense Qual: 0x00

CDB Data: 0xAD 00 00 00 00 00 00 00 08 04 00 00

Sense Area: 0x70 00 05 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 24 00 00 C0 00 07

Buffer x05bcdc00: Len x804

15:06:40 #22 Text 0 File DVDR.cpp, Line 6597

Book Type counter: 500, Book Type selected in EEPROM, command version 2

15:06:40 #23 Text 0 File DVDR.cpp, Line 6597

Book Type counter: 500, Book Type selected in EEPROM, command version 2

15:06:40 #24 Text 0 File DVDR.cpp, Line 6597

Book Type counter: 500, Book Type selected in EEPROM, command version 2

15:06:40 #25 Text 0 File DVDR.cpp, Line 5624

Drive: _NEC DVD_RW ND-3540A

Book Type request [NEC]: DVD-ROM, write to RAM

select Book Type setting from RAM

Changing the Book Type was finished successfully, return code 0

15:06:40 #26 CDR -1207 File DVDR.cpp, Line 5330

Book Type automatically set to: DVD-ROM

15:06:40 #27 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 666

Start write address at LBA 0

DVD high compatibility mode: No

15:25:32 #28 SPTI -1135 File SCSIPassThrough.cpp, Line 323

F: CdRom1: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1135)

Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR)

Sense Code: 0x0C

Sense Qual: 0x00

CDB Data: 0x2A 00 00 1F 5C 20 00 00 20 00 00 00

Sense Area: 0x70 00 03 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 0C

Buffer x03d40000: Len x10000

0x7D 69 39 29 86 CE F9 4C 67 CD 53 AF 9A 71 D5 AD

0x86 47 CB 41 DC 4C 12 38 E7 E9 F3 F2 A2 DC 39 F7

0xBA 3A C3 8F E9 A2 76 11 B5 AB 33 5F 64 01 CD 50

15:25:32 #29 CDR -1135 File Writer.cpp, Line 302

Write error

F: _NEC DVD_RW ND-3540A

15:25:32 #30 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228

all writers idle, stopping conversion

15:25:32 #31 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 222

conversion idle, stopping reader

15:25:33 #32 SPTI -1135 File SCSIPassThrough.cpp, Line 323

F: CdRom1: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1135)

Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR)

Sense Code: 0x0C

Sense Qual: 0x00

CDB Data: 0x5B 01 01 00 00 01 00 00 00 00 00 00

Sense Area: 0x70 00 03 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 0C

15:25:33 #33 Text 0 File DVDR.cpp, Line 6597

Book Type counter: 500, Book Type selected in RAM, command version 2

15:25:33 #34 Text 0 File DVDR.cpp, Line 6597

Book Type counter: 500, Book Type selected in RAM, command version 2

15:25:33 #35 Text 0 File DVDR.cpp, Line 5624

Drive: _NEC DVD_RW ND-3540A

Book Type request [NEC]: DVD-ROM, write to RAM

select Book Type setting from RAM

Changing the Book Type was finished successfully, return code 0

15:25:33 #36 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1725

Burn process failed at 4x (5 540 KB/s)

Existing drivers:

File 'Drivers\CDRALW2K.SYS': Ver=8.0.0.212 , size=2560 bytes, created 2006-05-19 23:16:24

File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=3.00.43J, size=36624 bytes, created 2007-01-26 03:19:00 (Prassi/Veritas driver for win 2K)

Registry Keys:

HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)

Nie wiem co się dzieje nagrywałem z prędkościa 4X a płytka Platinum dopuszcza prędkość nawet 8X. Moja nagrywarka NEC DVD-RW ND-3540A obsługuje odczyt i zapis DVD9 tak przynajmniej było napisane jak sprawdzałem programem Everest. płytka kosztowała mnie 9zl a teraz poszlo sie to za przeproszeniem *****. Mam drugą płytke, ale skąd mam wiedzieć że 9zl nie zmieni sie w 18zl.

PS: Nagrywam programem Nero 7.0.1.4


(JNJN) #2

Trzeba pytać speców na http://www.cdrinfo.pl

Ale na moje oko to może to problem Nero,zejdź do wersji 6......

Aktualizacja firmware napędu.

Nośniki.


(Maciekkopff) #3

A jaki jest inny dobry program do nagrywania plyt z obsługą zapisu DVD9?