Problem za problemem


(Karliko) #1

Heeeeeej

Mój net bardzo wolna chodzi.Mam Hijackthis ale po około 5 sekundach wyłacza się :frowning: A Silent Runners wyskakuje mi taki błąd:

"Silent Runners.vbs", revision 48, http://www.silentrunners.org/

Operating System: Windows XP

Output limited to non-default values, except where indicated by "{++}"

FATAL ERROR!


"Silent Runners" cannot use WMI to identify the operating system.

This is caused by corruption of the WMI installation.

WMI is complex and it is recommended that you use a Microsoft

tool, "WMIDiag.vbs," to diagnose WMI on your system.

It can be downloaded here:


(adam9870) #2

Proszę opisać dokładniej problem który występuje z Hijackiem.

Ewentualnie możesz zajrzeć tutaj:

http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?t=79543

Co do silenta to należy wejść na podaną stronę, pobrać WMI i zainstalować. Ewentualnie zobacz TUTAJ


(Karliko) #3

No to uruchamiam Hijacka przez chwile jest a póżniej zamyka się.Tak samo jest z ctrl + alt+ delete , I z start>uruchom


(Bbieniol) #4

Spróbuj zrobić to w trybie awaryjnym :slight_smile:


(Adarek) #5

Sciągni tą wersję.

http://www.searchengines.pl/phpbb203/pl … ckthis.com

Oraz to

:arrow: http://securityresponse.symantec.com/av … okExec.inf

Zapisz element docelowy jako…

Potem prawy klik na pliczek i wybierasz zainstaluj.

Restart kompa.

Wklejasz logi.


(adam9870) #6

:hmmm:

To przynajmniej daj log z silenta. Na stronie do której podałem link w moim poprzednim poście jest napisane co zrobić z tym błędem silenta:

… coś mi wygląda na to, że masz sporo śmieci.


(Karliko) #7

(Bbieniol) #8

Użyj Windows Worms Doors Cleanera zmień znaczki z disable na enable (jeżeli jakieś znaczki są żółte, to niech takie zostaną). Po użyciu tego narzędzia wymagany jest reset sysa.

Start --> uruchom --> services.msc --> zatrzymaj i wyłącz usługe Remote Reader Machine

W trybie awaryjnym z wyłączonym przywracaniem systemu usuwasz (wpisy Hijackiem, pliki/foldery na czerwono ręcznie z dysku):

Ten wpis z kreseczką “_” usuniesz edytorem rejestru Registrar Lite

Uruchom edytor w pole Address wklej ścieżke

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\URLSearchHooks i kliknij Go poczym zostaniesz przeniesiony do tego klucza. Po prawej stronie będzie widoczny wpis _{08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} wszystkie inne wpisy z taką samą kreseczką także kasujesz i z prawokliku kasujesz wpisy.

Co z logiem z Silenta?

Po zabiegach nowe logi :slight_smile:


(Gutek) #9

Uwaga: Jak wklejasz loga to obejmuj go znacznikiem (tagiem) CODE lub QUOTE


(Karliko) #10

Jak się włacza tryb awaryjny ???


(Bbieniol) #11

Wyłączasz przywracanie systemu:

Włączasz tryb awaryjny:


(Karliko) #12

(Myszonus) #13

Start --> uruchom --> services.msc --> zatrzymaj i wyłącz usługę Windows Remote Manager.

  1. Startujesz do trybu awaryjnego i wyłączasz przywracanie systemu.

  2. Pliki/foldery na czerwono ręcznie z dysku.

  3. Wpisy skasuj Hijackiem.

  4. Daj log z Silenta.


(Karliko) #14

Złączono Posta : 15.09.2006 (Pią) 15:27

Internet troche szybciej działa ale nie jest to co kiedyś…


(adam9870) #15

Metodę usuwania już chyba znasz.

Pliki prawdopodobnie są w C:/Windows lub c:/windows/system32.

Po zrobieniu dajesz nowy log z hijacka plus z silentRunnrs ( KONIECZNIE! )


(Karliko) #16

asn1sys.exe jest w c:/windows/system32 lecz mssecure.exe oraz mswindtc.exe nie ma ani C:/Windows ani c:/windows/system32

Co do slienetRunners sciągnąłem WMI ale nadal nie działa


(Bbieniol) #17

Po usunięciu wpisów wklej nowego loga z Hijacka :slight_smile:

Postępowałeś dokładnie według instrukcji?


(Karliko) #18

Wyskakuje to po 2 minutach działania WMI

Złączono Posta : 15.09.2006 (Pią) 19:30

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 19:23:27, on 2006-09-15

Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

C:\WINDOWS\System32\UAService7.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\explorer.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe

C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe

C:\Program Files\Neostrada TP\taskbaricon.exe

C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe

C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe

C:\Program Files\SlySoft\CloneCD\CloneCDTray.exe

C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\Neostrada TP\NeostradaTP.exe

C:\Program Files\Neostrada TP\ComComp.exe

C:\Program Files\Neostrada TP\Watch.exe

C:\Documents and Settings\ppp\Pulpit\hijackthis.com


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = about:blank

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://szukaj.wp.pl

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.onet.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = about:blank

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = about:blank

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Neostrada TP

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: Search Class - {08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\SEARCH~1.DLL

R3 - URLSearchHook: DeskbarBHO - {A8B28872-3324-4CD2-8AA3-7D555C872D96} - C:\Program Files\Deskbar\deskbar.dll

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll

O2 - BHO: DeskbarBHO - {A8B28872-3324-4CD2-8AA3-7D555C872D96} - C:\Program Files\Deskbar\deskbar.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Advanced Tools Check] C:\PROGRA~1\NORTON~1\AdvTools\ADVCHK.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [WooCnxMon] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SpeedTouch USB Diagnostics] "C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon

O4 - HKLM\..\Run: [WOOWATCH] C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\Watch.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WOOTASKBARICON] C:\Program Files\Neostrada TP\taskbaricon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [DownloadAccelerator] "C:\Program Files\DAP\DAP.EXE" /STARTUP

O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] C:\PROGRA~1\ALWILS~1\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools-1033] "C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe" -lang 1045

O4 - HKLM\..\Run: [CloneCDTray] "C:\Program Files\SlySoft\CloneCD\CloneCDTray.exe" /s

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Komunikator] "E:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe" --confdir=home

O4 - HKCU\..\Run: [NBJ] "C:\Program Files\Ahead\Nero BackItUp\NBJ.exe"

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O8 - Extra context menu item: &Download with &DAP - C:\Program Files\DAP\dapextie.htm

O8 - Extra context menu item: Download &all with DAP - C:\Program Files\DAP\dapextie2.htm

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1156525781360

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{4B2E4D47-BC49-45F7-8B97-F85F92C2FFA6}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{4B2E4D47-BC49-45F7-8B97-F85F92C2FFA6}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: LightScribeService Direct Disc Labeling Service (LightScribeService) - Hewlett-Packard Company - C:\Program Files\Common Files\LightScribe\LSSrvc.exe

O23 - Service: Norton Unerase Protection (NProtectService) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\AdvTools\NPROTECT.EXE

O23 - Service: Panda Process Protection Service (PavPrSrv) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Panda Software\PavShld\pavprsrv.exe (file missing)

O23 - Service: SecuROM User Access Service (V7) (UserAccess7) - Sony DADC Austria AG. - C:\WINDOWS\System32\UAService7.exe