Problem ze Skype


(system) #1

Witam

Dzisiaj zainstalowałem Skype i teraz gdy wlączam Internet Explorer to liczby zamieniają mi się w numery skype!

Ja rozumiem ze to może być ułatwieniem, ale to zamienia nie tylko numery telefonów, ale wszystkie cyfry! !!

Jak to wyłączyć?


(Michaelp128) #2

Podaj log z HijackThis. Instrukcja :arrow: viewtopic.php?f=16&t=36654

Logi dajesz na wklej.org lub wklej.eu a w poście Podajesz tylko link.

W HijackThis usuniemy wtyczkę Skypa do IE.


(Technik Elektro) #3

odinstaluj skype i zainstaluj bez dodatku dla IE lub wejdz w ustawienia IE, Ustawienia, zakładka Programy klik na Zarządzaj dodatkami znajdź dodatek SKype i go wyłącz.


(system) #4

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 01:04:39, on 2009-01-18

Platform: Windows XP Dodatek SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6000.16762)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

C:\Program Files\iolo\common\lib\ioloServiceManager.exe

C:\Program Files\Sterowniki\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\Program Files\WinFast\WFTVFM\WFWIZ.exe

C:\Program Files\Sterowniki\A4Tech\Mouse\Amoumain.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Norton Internet Security\Engine\16.2.0.7\ccSvcHst.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\Spyware Terminator\sp_rsser.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Common Files\Ulead Systems\DVD\ULCDRSvr.exe

C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiapsrv.exe

C:\Program Files\Norton Internet Security\Engine\16.2.0.7\ccSvcHst.exe

D:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\DOCUME~1\Karol\USTAWI~1\Temp\Rar$EX00.750\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://sport.onet.pl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: Symantec NCO BHO - {602ADB0E-4AFF-4217-8AA1-95DAC4DFA408} - C:\Program Files\Norton Internet Security\Engine\16.2.0.7\coIEPlg.dll

O2 - BHO: Symantec Intrusion Prevention - {6D53EC84-6AAE-4787-AEEE-F4628F01010C} - C:\Program Files\Norton Internet Security\Engine\16.2.0.7\IPSBHO.DLL

O2 - BHO: Java Plug-In SSV Helper - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O3 - Toolbar: DAEMON Tools Toolbar - {32099AAC-C132-4136-9E9A-4E364A424E17} - C:\Program Files\DAEMON Tools Toolbar\DTToolbar.dll

O3 - Toolbar: Norton Toolbar - {7FEBEFE3-6B19-4349-98D2-FFB09D4B49CA} - C:\Program Files\Norton Internet Security\Engine\16.2.0.7\coIEPlg.dll

O4 - HKLM..\Run: [speedTouch USB Diagnostics] "C:\Program Files\Sterowniki\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon

O4 - HKLM..\Run: [WinFast Schedule] C:\Program Files\WinFast\WFTVFM\WFWIZ.exe

O4 - HKLM..\Run: [WheelMouse] C:\Program Files\Sterowniki\A4Tech\Mouse\Amoumain.exe

O4 - HKLM..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKCU..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU..\Run: [uTorrent] "D:\Program Files\uTorrent\uTorrent.exe"

O4 - HKCU..\Run: [VoipBuster] "C:\Program Files\VoipBuster.com\VoipBuster\VoipBuster.exe" -nosplash -minimized

O4 - HKCU..\Run: [VoipCheapCom] "C:\Program Files\VoipCheapCom\VoipCheapCom.exe" -nosplash -minimized

O4 - HKUS\S-1-5-19..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-18..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS.DEFAULT..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {4539348E-01D7-11D5-9A39-0080C8D85044} (GameDesire Slots 90th) - http://cached.gamedesire.com/g_bin/pl/s ... 0_0_35.cab

O16 - DPF: {4B4513E2-4E57-43DF-9496-FCD37E9DFA64} (GameDesire Sea Battle) - http://cached.gamedesire.com/g_bin/pl/navy_2_0_0_29.cab

O16 - DPF: {6E32070A-766D-4EE6-879C-DC1FA91D2FC3} (MUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/microsoftup ... 0682695319

O16 - DPF: {A6212120-01D4-11D5-9A39-0080C8D85044} (GameDesire Slots 70th) - http://cached.gamedesire.com/g_bin/pl/s ... 0_0_35.cab

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/s ... wflash.cab

O16 - DPF: {ECEAD8AE-01D6-11D5-9A39-0080C8D85044} (GameDesire Slots 80th) - http://cached.gamedesire.com/g_bin/pl/s ... 0_0_35.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{0CA16301-5518-415D-972F-F3BF1F0E1D49}: NameServer = 213.241.79.37 83.238.255.76

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip..{0CA16301-5518-415D-972F-F3BF1F0E1D49}: NameServer = 213.241.79.37 83.238.255.76

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\Program Files\Skype\toolbars\Shared\Skype4ComAPI.dll

O18 - Protocol: symres - {AA1061FE-6C41-421F-9344-69640C9732AB} - C:\Program Files\Norton Internet Security\Engine\16.2.0.7\coIEPlg.dll

O23 - Service: ##Id_String1.6844F930_1628_4223_B5CC_5BB94B879762## (Bonjour Service) - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe

O23 - Service: hpdj - Unknown owner - C:\DOCUME~1\Karol\USTAWI~1\Temp\hpdj.exe (file missing)

O23 - Service: iolo FileInfoList Service (ioloFileInfoList) - Unknown owner - C:\Program Files\iolo\common\lib\ioloServiceManager.exe

O23 - Service: iolo System Service (ioloSystemService) - Unknown owner - C:\Program Files\iolo\common\lib\ioloServiceManager.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: Norton Internet Security - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton Internet Security\Engine\16.2.0.7\ccSvcHst.exe

O23 - Service: NVIDIA Driver Helper Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: Spyware Terminator Realtime Shield Service (sp_rssrv) - Crawler.com - C:\Program Files\Spyware Terminator\sp_rsser.exe

O23 - Service: Ulead Burning Helper (UleadBurningHelper) - Ulead Systems, Inc. - C:\Program Files\Common Files\Ulead Systems\DVD\ULCDRSvr.exe

--

End of file - 7630 bytes


(Olixxx94) #5

to może być winowajca, ale niech ktoś inny jeszcze to sprawdzi.


(system) #6

Ale jak to usunąć????


(Michaelp128) #7

Uruchom HijackThis :arrow: Do a system scan only :arrow: Scan :arrow: Zaznacz ten wpis :arrow: Fix checked

viewtopic.php?f=16&t=36654