Problem ze stroną


(E Chomik) #1

Nie wiedziałem do jakiej dać kategorii więc dałęm do tej. Jeśli złą proszę o przeniesienie.

Mam taki problem. Moja ulubiona strona nie otwiera mi się. Nie było by w tym nic dziwnego gdyby fakt że tylko ja nie mogę wejść na tę stronę. Rozmawiałem z innymi na GG userami forum tamtej strony i oni mogą wejść. W kawiarence i w szkole też mogę wejść. Rozmawiałem z adminem strony i nie blokował mi adresu IP. Tylko na nią nie mogę wejść.


(3dm Racek) #2

Usun historie, cookies, wpisane adresy i ponów próbe.


(E Chomik) #3

Wszytko próbowałem kilka razy nic nie pomaga. Dodam że to mam od kliku dni.


(3dm Racek) #4

Jakiej przeglądarki używasz ??


(E Chomik) #5

IE 6 z nakładką Maxthon.


(Dragonlnx) #6

Przeskanuj sobie :


(3dm Racek) #7

Jeszcze daj loga 8)


(E Chomik) #8

Zeskanuje i dam loga w domu (dzisiaj lub jutro rano). Obecnie pisze z kawiarni !!


(E Chomik) #9

Oto Log:

Logfile of HijackThis v1.98.2

Scan saved at 08:54:08, on 2004-11-24

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Keymaestro\Multimedia Keyboard\nhksrv.exe

C:\Program Files\Common Files\EPSON\EBAPI\eEBSVC.exe

C:\Program Files\Common Files\EPSON\EBAPI\SAgent2.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

c:\usr\MYSQL\bin\mysqld.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_S10IC2.EXE

C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe

C:\Program Files\Keymaestro\Multimedia Keyboard\MMKeybd.exe

C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

C:\WINDOWS\system32\dla\tfswctrl.exe

C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_05\bin\jusched.exe

C:\Program Files\BullsEye Network\bin\bargains.exe

C:\Program Files\Web_Rebates\WebRebates0.exe

C:\Program Files\KlipFolio\KlipFolio.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Keymaestro\Multimedia Keyboard\TrayMon.exe

C:\Program Files\Keymaestro\Onscreen Display\OSD.exe

C:\Program Files\Web_Rebates\WebRebates1.exe

C:\Program Files\Maxthon\Maxthon.exe

C:\PROGRA~1\mozilla.org\Mozilla\Mozilla.exe

C:\Documents and Settings\WebGold\Pulpit\pulpit\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://www.couldnotfind.com/search_page ... _id=145499

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://www.couldnotfind.com/search_page ... _id=145499

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.interia.pl/

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://www.couldnotfind.com/search_page ... _id=145499

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page_bak = http://www.interia.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: (no name) - _{CFBFAE00-17A6-11D0-99CB-00C04FD64497} - (no file)

O2 - BHO: BHObj Class - {00000010-6F7D-442C-93E3-4A4827C2E4C8} - C:\WINDOWS\nem220.dll (file missing)

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: DriveLetterAccess - {5CA3D70E-1895-11CF-8E15-001234567890} - C:\WINDOWS\system32\dla\tfswshx.dll

O2 - BHO: BAHelper Class - {A3FDD654-A057-4971-9844-4ED8E67DBBB8} - C:\Program Files\SideFind\sfbho.dll (file missing)

O2 - BHO: IeCatch2 Class - {A5366673-E8CA-11D3-9CD9-0090271D075B} - C:\PROGRA~1\FlashGet\jccatch.dll

O2 - BHO: ADP UrlCatcher Class - {F4E04583-354E-4076-BE7D-ED6A80FD66DA} - C:\WINDOWS\system32\msbe.dll

O3 - Toolbar: FlashGet Bar - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\fgiebar.dll

O4 - HKLM..\Run: [EPSON Stylus C82 Series] C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_S10IC2.EXE /P23 "EPSON Stylus C82 Series" /O6 "USB001" /M "Stylus C82"

O4 - HKLM..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe"

O4 - HKLM..\Run: [storageGuard] "C:\Program Files\Common Files\Sonic\Update Manager\sgtray.exe" /r

O4 - HKLM..\Run: [MULTIMEDIA KEYBOARD] C:\Program Files\Keymaestro\Multimedia Keyboard\MMKeybd.exe

O4 - HKLM..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM..\Run: [dla] C:\WINDOWS\system32\dla\tfswctrl.exe

O4 - HKLM..\Run: [sunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_05\bin\jusched.exe

O4 - HKLM..\Run: [iST Service] C:\Program Files\ISTsvc\istsvc.exe

O4 - HKLM..\Run: [internet Optimizer] "C:\Program Files\Internet Optimizer\optimize.exe"

O4 - HKLM..\Run: [bullsEye Network] C:\Program Files\BullsEye Network\bin\bargains.exe

O4 - HKLM..\Run: [WebRebates0] "C:\Program Files\Web_Rebates\WebRebates0.exe"

O4 - HKLM..\Run: [KlipFolio] "C:\Program Files\KlipFolio\KlipFolio.exe" /BOOT

O4 - HKCU..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU..\Run: [Mozilla Quick Launch] "C:\Program Files\mozilla.org\Mozilla\Mozilla.exe" -turbo

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Web Rebates - file://C:\Program Files\Web_Rebates\Sy1150\Tp1150\scri1150a.htm

O8 - Extra context menu item: Ściągnij przy pomocy FlashGet'a - C:\Program Files\FlashGet\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: Ściągnij wszystko przy pomocy FlashGet'a - C:\Program Files\FlashGet\jc_all.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - (no file)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - (no file)

O9 - Extra button: SideFind - {10E42047-DEB9-4535-A118-B3F6EC39B807} - C:\Program Files\SideFind\sidefind.dll (file missing)

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe

O9 - Extra button: eBay - Homepage - {EF79EAC5-3452-4E02-B8BD-BA4C89F1AC7A} - C:\Program Files\IrfanView\Ebay\Ebay.htm

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab


(Adarek) #10

Sciagnij sobie programy

http://www.plik.com.pl/antivir/program.asp?id=858

Pestpatrol

instrukcja

oraz

WinPatrol 8.0

Na zakładce Opcje klikasz Pokaż plik HOSTS.... Otworzy sie w notatniku.

Usuwasz wszysko za wyjątkiem 127.0.0.1 localhost

A... jeszce do tego programu jest "Polska lokalizacja dostępna w dziale: PROGRAMY -> Dodatki -> Polskie lokalizacje"

Wyłącz przywracanie systemu

Start kompa do awarynego

Za pomocą HijackThis usuń :

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://www.couldnotfind.com/search_page.html?&account_id=145499 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://www.couldnotfind.com/search_page.html?&account_id=145499 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.interia.pl/ 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://www.couldnotfind.com/search_page.html?&account_id=145499 

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page_bak = http://www.interia.pl/ 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza 

R3 - URLSearchHook: (no name) - _{CFBFAE00-17A6-11D0-99CB-00C04FD64497} - (no file) 

O2 - BHO: BHObj Class - {00000010-6F7D-442C-93E3-4A4827C2E4C8} - C:\WINDOWS\nem220.dll (file missing)

O2 - BHO: BAHelper Class - {A3FDD654-A057-4971-9844-4ED8E67DBBB8} - C:\Program Files\SideFind\sfbho.dll (file missing) 

O2 - BHO: ADP UrlCatcher Class - {F4E04583-354E-4076-BE7D-ED6A80FD66DA} - C:\WINDOWS\system32\msbe.dll 

O4 - HKLM\..\Run: [Internet Optimizer] "C:\Program Files\Internet Optimizer\optimize.exe" 

O4 - HKLM\..\Run: [BullsEye Network] C:\Program Files\BullsEye Network\bin\bargains.exe 

O4 - HKLM\..\Run: [WebRebates0] "C:\Program Files\Web_Rebates\WebRebates0.exe" 

O4 - HKLM\..\Run: [KlipFolio] "C:\Program Files\KlipFolio\KlipFolio.exe" /BOOT 

O9 - Extra button: SideFind - {10E42047-DEB9-4535-A118-B3F6EC39B807} - C:\Program Files\SideFind\sidefind.dll (file missing)

Usuń z dysku

C:\Program Files\Web_Rebates\WebRebates0.exe

C:\Program Files\Web_Rebates\WebRebates1.exe

C:\Program Files\BullsEye Network\bin\bargains.exe

C:\Program Files\SideFind\sfbho.dll

C:\WINDOWS\system32\msbe.dll

"C:\Program Files\Internet Optimizer\optimize.exe

sprawdz czy nie masz ich w dodaj usuń

Start -> uruchom ->

regsvr32 \u C:\WINDOWS\System32\ tu wpisujesz nazwe pliku

  • i klikasz

wpiszujesz lewe pliki dll. które?, już widzisz chyba. Potem je szukasz , w ukrytych mogąbyć i usuwasz.

Sprawdz jeszcze system programem.

CWShredder Version 2.0

Teraz uruchaniasz te programy co sobie wczesniej sciagnołeś. Uaktualniesz ich bazy i sprawdzasz system.

Winpatrol zostawiasz na starcie . Pestpstrol wyłacz w msconfig bo za dużo zjada pamięci. Usuń z tamtąd zbedne programy typu :jusched.exe ,Update Manager\sgtray.exe ,Multimedia Keyboard\MMKeybd.exe , QuickTime\qttask.exe" , PowerDVD\PDVDServ.exe . pewnie jeszcze tam siedzi Web_Rebates\WebRebates0.exe ...

w kluczach

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main oraz

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main

Default_Page_URL = [www.zły wpis.com] >>> usuwasz

Default_Search_URL = [www.zły wpis.com] >>> usuwasz

Search Bar = [www.zły wpis.com] >>> usuwasz

Search Page = [www.zły wpis.com] >>> usuwasz

Start Page = [www.dobry wpis.com] >>> w tu jest wpis stronki startowej

Use Search Assistant = "yes" >>> zmieniasz na "no"

W kluczach:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search oraz

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search

CustomizeSearch = [www.zły wpis.com] >>> usuwasz

SearchAssistant = [www.zły wpis.com] >>> usuwasz

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL

[www.syf.com] >>> usuwasz

:slight_smile: :smiley: :smiley:


(E Chomik) #11

A teraz !!

Logfile of HijackThis v1.98.2

Scan saved at 11:05:09, on 2004-11-24

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\csrss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Keymaestro\Multimedia Keyboard\nhksrv.exe

C:\Program Files\Common Files\EPSON\EBAPI\eEBSVC.exe

C:\Program Files\Common Files\EPSON\EBAPI\SAgent2.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

c:\usr\MYSQL\bin\mysqld.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\wdfmgr.exe

C:\WINDOWS\System32\alg.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_S10IC2.EXE

C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe

C:\Program Files\Keymaestro\Multimedia Keyboard\MMKeybd.exe

C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe

C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe

C:\WINDOWS\system32\dla\tfswctrl.exe

C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_05\bin\jusched.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Keymaestro\Multimedia Keyboard\TrayMon.exe

C:\Program Files\Keymaestro\Onscreen Display\OSD.exe

C:\Program Files\Maxthon\Maxthon.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

c:\Program Files\PestPatrol\ppcontrol.exe

C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\FRONTPG.EXE

C:\Program Files\FlashGet\flashget.exe

C:\WINDOWS\system32\ntvdm.exe

C:\Program Files\BillP Studios\WinPatrol\WinPatrol.exe

C:\Documents and Settings\WebGold\Pulpit\pulpit\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://www.google.com

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.microsoft.com/isapi/redir.dl ... ar=msnhome

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://www.microsoft.com/isapi/redir.dl ... r=iesearch

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://www.microsoft.com/isapi/redir.dl ... r=iesearch

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program Files\Spybot - Search Destroy\SDHelper.dll

O2 - BHO: DriveLetterAccess - {5CA3D70E-1895-11CF-8E15-001234567890} - C:\WINDOWS\system32\dla\tfswshx.dll

O4 - HKLM..\Run: [EPSON Stylus C82 Series] C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_S10IC2.EXE /P23 "EPSON Stylus C82 Series" /O6 "USB001" /M "Stylus C82"

O4 - HKLM..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe"

O4 - HKLM..\Run: [storageGuard] "C:\Program Files\Common Files\Sonic\Update Manager\sgtray.exe" /r

O4 - HKLM..\Run: [MULTIMEDIA KEYBOARD] C:\Program Files\Keymaestro\Multimedia Keyboard\MMKeybd.exe

O4 - HKLM..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM..\Run: [dla] C:\WINDOWS\system32\dla\tfswctrl.exe

O4 - HKLM..\Run: [sunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\j2re1.4.2_05\bin\jusched.exe

O4 - HKLM..\Run: [PestPatrol Control Center] c:\PROGRA~1\PESTPA~1\PPControl.exe

O4 - HKLM..\Run: [PPMemCheck] c:\PROGRA~1\PESTPA~1\PPMemCheck.exe

O4 - HKLM..\Run: [CookiePatrol] c:\PROGRA~1\PESTPA~1\CookiePatrol.exe

O4 - HKLM..\Run: [WinPatrol] C:\Program Files\BillP Studios\WinPatrol\winpatrol.exe

O4 - HKLM..\RunOnce: [Remove at boot] C:\DeleteAtReboot.bat

O4 - HKCU..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU..\Run: [Mozilla Quick Launch] "C:\Program Files\mozilla.org\Mozilla\Mozilla.exe" -turbo

O4 - HKCU..\Run: [spySweeper] "C:\Program Files\Webroot\Spy Sweeper\SpySweeper.exe" /0

O4 - HKCU..\Run: [a-squared] "C:\Program Files\a2\a2guard.exe"

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O8 - Extra context menu item: Eksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Ściągnij przy pomocy FlashGet'a - C:\Program Files\FlashGet\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: Ściągnij wszystko przy pomocy FlashGet'a - C:\Program Files\FlashGet\jc_all.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - (no file)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - (no file)

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe (file missing)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe (file missing)

O9 - Extra button: eBay - Homepage - {EF79EAC5-3452-4E02-B8BD-BA4C89F1AC7A} - C:\Program Files\IrfanView\Ebay\Ebay.htm

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab


(Adarek) #12

Teraz jes tchyba ok. Jak chodzą stronki ?

Jezcze tylko :

W uruchom wpisz - msconfig , na załadce uruchamianie odchacz :

PowerDVD\PDVDServ.exe , jusched , sgtray , gg , qttask

Oraz - jak wolisz -,PPControl ,PPMemCheck , CookiePatrol.

Zwolnisz pamięć. ale za każdym razem jak włączysz pestpatrola to sie znowu te wpisy pojawią.

Start >>> wzsystkie programy>>> autostart , tutaj usuń -Microsoft Office.

Jeśli uwarzasz za zbędny Windows Messenger usuwasz go w/g tej metody:

http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic ... =messenger

Teraz jest ok? :smiley:


(E Chomik) #13

Dzięki! Ale strona dalej nie działa!!


(Adarek) #14

usuń jeszcze

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - (no file) 

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - (no file)

i zainstaluj jave http://www.dobreprogramy.com/index.php?dz=2&id=485&t=40

Sprawdz jak dział na innej pzreglądarce.

Co to za stronka ?


(fiesta) #15

Z twojego IP widze że jesteś w jakiejś sieci lokalnej. Sprawdź czy u kogoś innego z tej sieci jest podobna sytuacja, jeżeli tak to zgłoś adminowi o tej sytuacji. Możesz spróbować połączenia przez jakiś serwer Proxy.


(E Chomik) #16

No właśnie, twoje podejrzenia Fiesto spełniły się. Strona nie działa też u mojego kolegi w tej samej siecie lokalnej. Musze to zgłosić adminowi.

A z tym serwerem Proxy to o co chodzi !!


(E Chomik) #17

Napisałem nowego bo byście niezauważyli. Mozecie wyaksować tamten. Strona mi działała przez kilka dni i znów od wczoraj nie działa. Przy otwieraniu pisze że łączy się z plikiem C:/Windows/System32/ shdoclc.dll <= Próbowałem go wykasować ale się nie da. Może od blokuje połączenie.

Na wszelki wypadek daje ostatno log:

Logfile of HijackThis v1.98.2

Scan saved at 16:23:28, on 2004-12-02

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Keymaestro\Multimedia Keyboard\nhksrv.exe

C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_S10IC2.EXE

C:\Program Files\Keymaestro\Multimedia Keyboard\MMKeybd.exe

C:\WINDOWS\system32\dla\tfswctrl.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2004\APVXDWIN.EXE

C:\Program Files\Common Files\EPSON\EBAPI\eEBSVC.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Common Files\EPSON\EBAPI\SAgent2.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

c:\usr\MYSQL\bin\mysqld.exe

C:\Program Files\Common Files\Panda Software\PavShld\pavprsrv.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2004\pavsrv51.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2004\PsImSvc.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2004\AVENGINE.EXE

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Keymaestro\Multimedia Keyboard\TrayMon.exe

C:\Program Files\Keymaestro\Onscreen Display\OSD.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2004\WebProxy.exe

C:\Program Files\Maxthon\Maxthon.exe

C:\WINDOWS\system32\ntvdm.exe

C:\Documents and Settings\WebGold\Pulpit\WebGold\pulpit\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.webmark.shost.pl/

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll

O2 - BHO: DriveLetterAccess - {5CA3D70E-1895-11CF-8E15-001234567890} - C:\WINDOWS\system32\dla\tfswshx.dll

O2 - BHO: IeCatch2 Class - {A5366673-E8CA-11D3-9CD9-0090271D075B} - C:\PROGRA~1\FlashGet\jccatch.dll

O4 - HKLM..\Run: [EPSON Stylus C82 Series] C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\E_S10IC2.EXE /P23 "EPSON Stylus C82 Series" /O6 "USB001" /M "Stylus C82"

O4 - HKLM..\Run: [MULTIMEDIA KEYBOARD] C:\Program Files\Keymaestro\Multimedia Keyboard\MMKeybd.exe

O4 - HKLM..\Run: [dla] C:\WINDOWS\system32\dla\tfswctrl.exe

O4 - HKLM..\Run: [APVXDWIN] "C:\Program Files\Panda Software\Panda Titanium Antivirus 2004\APVXDWIN.EXE" /s

O4 - HKLM..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM..\Run: [DAEMON Tools-1033] "C:\Program Files\D-Tools\daemon.exe" -lang 1045

O4 - HKLM..\Run: [WinPatrol] "C:\PROGRA~1\BILLPS~1\WINPAT~1\WinPatrol.exe"

O4 - HKCU..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU..\Run: [Mozilla Quick Launch] "C:\Program Files\mozilla.org\Mozilla\Mozilla.exe" -turbo

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Ściągnij przy pomocy FlashGet'a - C:\Program Files\FlashGet\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: Ściągnij wszystko przy pomocy FlashGet'a - C:\Program Files\FlashGet\jc_all.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - (no file)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - (no file)

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - C:\PROGRA~1\FlashGet\flashget.exe

O9 - Extra button: eBay - Homepage - {EF79EAC5-3452-4E02-B8BD-BA4C89F1AC7A} - C:\Program Files\IrfanView\Ebay\Ebay.htm

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab


(Adarek) #18

Poczytaj :

http://www.searchengines.pl/phpbb203/in ... entry72891

i

http://www.searchengines.pl/phpbb203/in ... topic=8844

:wink: