Problem


(Duster32) #1

Jestem zielony CAŁKOWICIE sam nawet nigdy nie próbowałem włączyć trybu awaryjnego ...

No więc podobna historia jak w wielu tematach : Mianowicie zainstalowałem Wideo AX Object i ciągle wyskakuje mi "System Alert" w postaci okienka na (pasku zadań ).

Jak go usunąć ?

PS. wyjaśnijcie mi albo podajcie adres gdzie napisane jest jak używać hijack this.


(adam9870) #2

Użyj narzędzia SmitFraudFix z opcji numer 2 w trybie awaryjnym.

Tryb awaryjny uruchamia się tak:

Po wykonaniu pokaż log z HijackThis, SilentRunners oraz zawartość pliku c:\rapport.txt


(Duster32) #3
Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 16:39:02, on 2007-04-21

Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\SYSTEM32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\SYSTEM32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

D:\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\ASUS\Probe\AsusProb.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe

C:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\jusched.exe

C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe

C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\1.2.908.8472\GoogleToolbarNotifier.exe

C:\Program Files\Desktop Sidebar\dsidebar.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

C:\WINDOWS\BricoPacks\Vista Inspirat\ObjectDock\ObjectDock.exe

C:\WINDOWS\BricoPacks\Vista Inspirat\YzToolbar\YzToolBar.exe

D:\HijackThis.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: HelperObject Class - {00C6482D-C502-44C8-8409-FCE54AD9C208} - D:\Program Files\TechSmith\SnagIt 7\SnagItBHO.dll

O2 - BHO: Yahoo! Toolbar Helper - {02478D38-C3F9-4EFB-9B51-7695ECA05670} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: Idea2 SidebarBrowserMonitor Class - {45AD732C-2CE2-4666-B366-B2214AD57A49} - C:\Program Files\Desktop Sidebar\sbhelp.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll

O2 - BHO: (no name) - {D34F5D71-99E4-4D96-91CA-F4104F69B8AE} - C:\Program Files\Video AX Object\bpvol.dll (file missing)

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O3 - Toolbar: Yahoo! Toolbar - {EF99BD32-C1FB-11D2-892F-0090271D4F88} - C:\Program Files\Yahoo!\Companion\Installs\cpn\yt.dll

O3 - Toolbar: ImageShack Toolbar - {6932D140-ABC4-4073-A44C-D4A541665E35} - C:\WINDOWS\ImageShackToolbar\ImageShackToolbar.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar2.dll

O3 - Toolbar: Protection Bar - {84938242-5C5B-4A55-B6B9-A1507543B418} - C:\Program Files\Video Access ActiveX Object\iesplugin.dll (file missing)

O3 - Toolbar: SnagIt - {8FF5E183-ABDE-46EB-B09E-D2AAB95CABE3} - D:\Program Files\TechSmith\SnagIt 7\SnagItIEAddin.dll

O3 - Toolbar: Protection Bar - {F0993251-2512-4710-AF6E-0A13EA199D02} - C:\Program Files\Video AX Object\splug.dll (file missing)

O4 - HKLM\..\Run: [ASUS Probe] C:\Program Files\ASUS\Probe\AsusProb.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

O4 - HKLM\..\Run: [CARPService] carpserv.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SpeedTouch USB Diagnostics] "C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Microsoft Security Monitor Process] C:\WINDOWS\msmp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [DAEMON Tools] "C:\Program Files\DAEMON Tools\daemon.exe" -lang 1033

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [KAVWks50] "C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 5.0 for Windows Workstations\kav.exe" /minimize /chkas

O4 - HKLM\..\RunServices: [Microsoft Security Monitor Process] C:\WINDOWS\msmp.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [Microsoft dll Host Service] wkssr.exe

O4 - HKCU\..\Run: [ADS] C:\Windows\ADS.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Microsoft dll Host Service] wkssr.exe

O4 - HKCU\..\Run: [GoD] "C:\Program Files\GoD\GoD.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\1.2.908.8472\GoogleToolbarNotifier.exe

O4 - HKCU\..\Run: [SIDEBAR] "C:\Program Files\Desktop Sidebar\dsidebar.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\RunServices: [Microsoft dll Host Service] wkssr.exe

O4 - Startup: Stardock ObjectDock.lnk = C:\WINDOWS\BricoPacks\Vista Inspirat\ObjectDock\ObjectDock.exe

O4 - Startup: Y'z ToolBar.lnk = C:\WINDOWS\BricoPacks\Vista Inspirat\YzToolbar\YzToolBar.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O8 - Extra context menu item: Post Image to Blog - res://C:\WINDOWS\ImageShackToolbar\ImageShackToolbar.dll/5003

O8 - Extra context menu item: Tag This Image - res://C:\WINDOWS\ImageShackToolbar\ImageShackToolbar.dll/5002

O8 - Extra context menu item: Transload Image to ImageShack - res://C:\WINDOWS\ImageShackToolbar\ImageShackToolbar.dll/5004

O8 - Extra context menu item: Upload All Images to ImageShack - res://C:\WINDOWS\ImageShackToolbar\ImageShackToolbar.dll/5000

O8 - Extra context menu item: Upload Image to ImageShack - res://C:\WINDOWS\ImageShackToolbar\ImageShackToolbar.dll/5001

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_09\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Subscribe in Desktop Sidebar - {09FE188B-6E85-479e-9411-51FB2220DF80} - C:\Program Files\Desktop Sidebar\sbhelp.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Subscribe in Desktop Sidebar - {09FE188B-6E85-479e-9411-51FB2220DF80} - C:\Program Files\Desktop Sidebar\sbhelp.dll

O15 - Trusted Zone: http://toolbar.imageshack.us

O16 - DPF: {17492023-C23A-453E-A040-C7C580BBF700} (Windows Genuine Advantage Validation Tool) - http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=39204

O16 - DPF: {6932D140-ABC4-4073-A44C-D4A541665E35} (ImageShack Toolbar) - http://toolbar.imageshack.us/toolbar/ImageShackToolbar.cab

O16 - DPF: {92ECE6FA-AC2E-4042-BFAE-0C8608E52A43} (SignActivX Control) - http://www.bph.pl/static/demo/demo_sezam/components/SignActivX.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{E1B095AD-7DE0-40C3-B32D-582C04B2BB9B}: NameServer = 213.241.79.37 83.238.255.76

O21 - SSODL: eitheror - {2016a466-91a2-43c6-97d8-2fd380f065ef} - C:\WINDOWS\System32\higehsg.dll (file missing)

O23 - Service: Adobe LM Service - Adobe Systems - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe

O23 - Service: Ares Chatroom server (AresChatServer) - Ares Development Group - D:\Program Files\Ares\chatServer.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: AVG Anti-Spyware Guard - Anti-Malware Development a.s. - D:\AVG Anti-Spyware 7.5\guard.exe

O23 - Service: Usługa Kaspersky Anti-Virus (kavsvc) - Kaspersky Lab - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus 5.0 for Windows Workstations\kavsvc.exe

O23 - Service: Windows Task Manager - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\vcmon.exe (file missing)

No więc zrobiłem jak być powinno ... tylko teraz nie ma raportu Smith'a ... Szukałem i nigdzie nie ma ...

PS. nie wyświetla się Alert, ani inne denerwujące okienka ....


(JNJN) #4

Proszę zmienić temat postu na konkretny,opcja zmień i popraw.JNJN


(qrczak13) #5

Start > uruchom > cmd > wpisz:

Pliki na czerwono usuń z dysku w awaryjnym, a wpisy w HJT.

Zastosuj SimtFraudFix, opcja 2 w trybie awaryjnym.

Daj nowe logi z HJT, SilentRunnersoraz zawartość pliku c:\rapport.txt.