Problem


(Dyyk) #1
Co chwile mi na kompie wyskuje okienko o nazwie "usługa posłaniec"


i Podaje mi że coś tam mam uszkodzoenego i aby to naprawić mam wejsc na strone i tam podaje co jakiś czas inną strone tzn co pojaiwenie komunikatu inna strona a czasem się pojawiają. co jest dziwne zawsze mi to się pojawia nawet po formacie dysku. I tak się zastanawiam czy nie ma tu gdzieś winny fireefoxa bo dokąd używałem IE to nic takiego nie miało miejsca.


Ale już sam nie wiem od razu przesyłam loga 


[code]Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 18:07:57, on 2005-10-20

Platform: Windows XP Dodatek SP. 1 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

C:\Program Files\Alcatel\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe

C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Shareaza\Shareaza.exe

C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe

C:\PROGRA~1\MOZILL~1\FIREFOX.EXE

C:\Program Files\Agnitum\Outpost Firewall\outpost.exe

C:\Program Files\DC++\DCPlusPlus.exe

C:\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\J River\Media Jukebox\Media Jukebox.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\System32\taskmgr.exe

C:\PROGRA~1\MOZILL~1\FIREFOX.EXE

E:\programy\HijackThis.exe

C:\WINDOWS\explorer.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM\..\Run: [UpdReg] C:\WINDOWS\Updreg.exe

O4 - HKLM\..\Run: [CTStartup] C:\Program Files\Creative\SBAudigy\Program\CTEaxSpl.EXE /run

O4 - HKLM\..\Run: [Jet Detection] C:\Program Files\Creative\SBAudigy\PROGRAM\ADGJDet.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

O4 - HKLM\..\Run: [CTRegRun] C:\WINDOWS\CTRegRun.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [KAVPersonal50] "C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal\kav.exe" /minimize

O4 - HKLM\..\Run: [SpeedTouch USB Diagnostics] "C:\Program Files\Alcatel\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon

O4 - HKLM\..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [NeroCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Outpost Firewall] C:\PROGRA~1\Agnitum\OUTPOS~1\outpost.exe /waitservice

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [Shareaza] "C:\Program Files\Shareaza\Shareaza.exe" -tray

O8 - Extra context menu item: Save with Download Manager... - C:\Program Files\J River\Media Jukebox\DMDownload.htm

O9 - Extra button: Ustawienia przeglądarki - {44627E97-789B-40d4-B5C2-58BD171129A1} - C:\Program Files\Agnitum\Outpost Firewall\Plugins\BrowserBar\ie_bar.dll

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - C:\WINDOWS\web\related.htm

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{05BAF7CE-1E5C-49BF-97CF-A3BF728E3730}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{05BAF7CE-1E5C-49BF-97CF-A3BF728E3730}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O20 - AppInit_DLLs: C:\PROGRA~1\Agnitum\OUTPOS~1\wl_hook.dll

O23 - Service: Ati HotKey Poller - Unknown owner - C:\WINDOWS\System32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ATI Smart - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ati2sgag.exe

O23 - Service: kavsvc - Kaspersky Lab - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Anti-Virus Personal\kavsvc.exe

O23 - Service: Outpost Firewall Service (OutpostFirewall) - Agnitum Ltd. - C:\PROGRA~1\Agnitum\OUTPOS~1\outpost.exe

(Michał1205) #2

Wyłącz Posłańca. Zrobisz to tak: Start --> Uruchom --> wpisz services.msc --> Posłaniec --> Prawy przycisk myszy --> Właściwości --> Typ Uruchomienia: Wyłączony


(Gutek) #3

To jedna z metod możesz użyć Windows Worms Doors Cleanerazmień znaczki z disable na enable. Po użyciu tego narzędzia wymagany jest reset sysa.

Albo: http://www.searchengines.pl/phpbb203/in ... opic=13280