Problem!


(JARO 33) #1

Mam problem z komputerem.Mam XP i nie wiem co jest.Od jakiegoś czasu zawiesza mi się nan jakiś czas a potem wraca do normy.Już kiedyś o to pytałem i zrobiłem wszystko co było podane.Ale znowu mam ten PROBLEM. Jerzeli to coś pomorze to wklejam mój log.Z góry bardzo dziękuję. :oops: :oops:

Logfile of HijackThis v1.98.2

Scan saved at 12:29:28, on 2004-11-25

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Netropa\Multimedia Keyboard\nhksrv.exe

C:\Program Files\Common Files\Acronis\Schedule2\schedul2.exe

C:\Program Files\Norton SystemWorks\Norton Utilities\NPROTECT.EXE

C:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\Firewall\PavFires.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\pavsrv51.exe

C:\PROGRA~1\NORTON~1\SPEEDD~1\nopdb.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\AVENGINE.EXE

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\apvxdwin.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\pavProxy.exe

C:\Program Files\Netropa\Multimedia Keyboard\MMKeybd.exe

C:\Program Files\Common Files\Acronis\Schedule2\schedhlp.exe

C:\WINDOWS\TBPanel.exe

C:\Program Files\Acronis\TrueImage\TrueImageMonitor.exe

C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

D:\TATA\Programy\CoolTabs\CoolTabs.exe

C:\Program Files\MemTurbo30\MemTurbo.exe

C:\Program Files\Netropa\Multimedia Keyboard\TrayMon.exe

C:\Program Files\Netropa\Onscreen Display\OSD.exe

C:\Program Files\GetRight\GETRIGHT.EXE

C:\Program Files\GetRight\GETRIGHT.EXE

D:\TATA\Programy\Azureus\Azureus.exe

C:\jdk1.5.0\bin\javaw.exe

C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware SE Professional\Ad-Watch.exe

C:\Program Files\DU Meter\DUMeter.exe

C:\Program Files\Opera\Opera.exe

C:\Program Files\DSL Speed\DSL Speed V2.07\Dslx2.exe

D:\TATA\Programy\BT Engine\btengine.exe

D:\TATA\Programy\DC++\DCPlusPlus.exe

C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe

C:\WINDOWS\System32\wuauclt.exe

D:\TATA\Nowe Progsy\hijackthis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.onet.pl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.eu.microsoft.com/poland/

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = C:\WINDOWS\SYSTEM\blank.htm

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: bho2gr Class - {31FF080D-12A3-439A-A2EF-4BA95A3148E8} - C:\Program Files\GetRight\xx2gr.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O3 - Toolbar: (no name) - {E0E899AB-F487-11D5-8D29-0050BA6940E3} - (no file)

O4 - HKLM..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM..\Run: [MULTIMEDIA KEYBOARD] C:\Program Files\Netropa\Multimedia Keyboard\MMKeybd.exe

O4 - HKLM..\Run: [Acronis Scheduler2 Service] "C:\Program Files\Common Files\Acronis\Schedule2\schedhlp.exe"

O4 - HKLM..\Run: [systemTray] SysTray.Exe

O4 - HKLM..\Run: [Gainward] C:\WINDOWS\TBPanel.exe /A

O4 - HKLM..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM..\Run: [Acronis True Image Monitor] "C:\Program Files\Acronis\TrueImage\TrueImageMonitor.exe"

O4 - HKLM..\Run: [sCANINICIO] "C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\Inicio.exe"

O4 - HKLM..\Run: [APVXDWIN] "C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\APVXDWIN.EXE" /s

O4 - HKLM..\Run: [internat.exe] internat.exe

O4 - HKLM..\Run: [WOOWATCH] C:\PROGRA~1\WANADOO\Watch.exe

O4 - HKLM..\Run: [WOOTASKBARICON] C:\PROGRA~1\WANADOO\TaskbarIcon.exe

O4 - HKCU..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O4 - HKCU..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - Startup: CoolTabs.lnk = D:\TATA\Programy\CoolTabs\CoolTabs.exe

O4 - Startup: MemTurbo.lnk = C:\Program Files\MemTurbo30\MemTurbo.exe

O4 - Global Startup: DSLMON.lnk = C:\Program Files\SAGEM\SAGEM F@st 800-840\dslmon.exe

O8 - Extra context menu item: Download with GetRight - C:\Program Files\GetRight\GRdownload.htm

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://D**** :\TATA\Programy\MICROS~1\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: Open with GetRight Browser - C:\Program Files\GetRight\GRbrowse.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\WINDOWS\System32\msjava.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - D:\TATA\Programy\MICROS~1\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O16 - DPF: {80DD2229-B8E4-4C77-B72F-F22972D723EA} - http://www.bitdefender.com/scan/Msie/bitdefender.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{C8F63815-C60D-44C5-AE02-A754A4C4AD14}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164


(Czr R1) #2

Jaro!! co Ty cały czas zakładasz topici z tym logiem to już chyba trzeci!!

http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic ... highlight=

http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic ... highlight=


(JARO 33) #3

Sory już przenosze :oops: :oops: :oops:


(fiesta) #4

:arrow: JARO 33

Moderator udzielił Ci odpowiedzi w topicu:

http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic ... highlight=

Piracisz Twój problem !!

Radź sobie sam :evil: :evil: :evil:

Zamykam.