Problemy... Mój log Prosze pomocy!


(Kamil Wieladek) #1

Ma następujący problem jak właczam komputer to mam na starcie kółko czerwone a w nim X i napis your computer is infected. oto mój log.. prosze mi wyjaśnić jak sie kasuje te zbędne rzeczy w logu. prosze o pomoc :mrgreen:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 16:27:59, on 2006-10-14

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\iexplore.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\programy\aswUpdSv.exe

C:\programy\ashServ.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\programy\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\RTHDCPL.EXE

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\CnxMon.exe

C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe

C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\TaskbarIcon.exe

C:\programy\ashDisp.exe

C:\programy\ashMaiSv.exe

C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\windows\system32_mzu_stonedrv3.exe

C:\programy\ashWebSv.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\programy\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Windows\xpupdate.exe

C:\programy\BT Engine\btengine.exe

C:\Program Files\Neostrada TP\NeostradaTP.exe

C:\Program Files\Neostrada TP\ComComp.exe

C:\Program Files\Neostrada TP\Watch.exe

C:\Program Files\Winamp\winamp.exe

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\Fraps\fraps.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Documents and Settings\mmx\Pulpit\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.allegro.pl/search.php?string=swift+gti

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Window Title = Neostrada TP

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: Search Class - {08C06D61-F1F3-4799-86F8-BE1A89362C85} - C:\PROGRA~1\NEOSTR~1\SEARCH~1.DLL

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O3 - Toolbar: (no name) - {37B85A29-692B-4205-9CAD-2626E4993404} - (no file)

O4 - HKLM..\Run: [RTHDCPL] RTHDCPL.EXE

O4 - HKLM..\Run: [Alcmtr] ALCMTR.EXE

O4 - HKLM..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM..\Run: [speedTouch USB Diagnostics] "C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon

O4 - HKLM..\Run: [avast!] C:\programy\ashDisp.exe

O4 - HKLM..\Run: [LXBTCATS] rundll32 C:\WINDOWS\System32\spool\DRIVERS\W32X86\3\LXBTtime.dll,_RunDLLEntry@16

O4 - HKLM..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM..\Run: [_mzu_stonedrv3] c:\windows\system32_mzu_stonedrv3.exe

O4 - HKLM..\RunServices: [_mzu_stonedrv3] c:\windows\system32_mzu_stonedrv3.exe

O4 - HKCU..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\programy\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU..\Run: [Windows update loader] C:\Windows\xpupdate.exe

O4 - HKCU..\Run: [_mzu_stonedrv3] c:\windows\system32_mzu_stonedrv3.exe

O9 - Extra button: Messenger - -{FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - -{FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll

O16 - DPF: {BE833F39-1E0C-468C-BA70-25AAEE55775E} (System Requirements Lab) - http://www.systemrequirementslab.com/sysreqlab.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{16ACD55B-A023-41B0-A078-0B964A8BD7F6}: NameServer = 194.204.152.34 217.98.63.164

O20 - Winlogon Notify: winsys2freg - C:\Documents and Settings\All Users\Dokumenty\Settings\winsys2f.dll

O21 - SSODL: DCOM Server 2236 - {2C1CD3D7-86AC-4068-93BC-A02304BB2236} - C:\WINDOWS\system32\nkizv.dll

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - C:\programy\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - C:\programy\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - C:\programy\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - C:\programy\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: lxbt_device - Lexmark International, Inc. - C:\WINDOWS\system32\lxbtcoms.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: StarWind iSCSI Service (StarWindService) - Rocket Division Software - C:\programy\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe


(adam9870) #2

Użyj Windows Worms Doors Cleanera zmień znaczki z disable na enable (wszystkie znaczki maja być na zielono, jezeli któryś z nich bedzie na żółto to go zostaw). Po użyciu wymagany jest restart.

  1. Pobierz i wypakuj KillBox

  2. Wyłacz przyracanie systemu:

  1. Uruchom system w trybie awaryjnym

  1. Uruchamiasz HijackThis i wybierasz "Do a system scan only". Pokaże się lista wpisów, zaznaczasz wpisy:

i klikasz na "Fix checked". Wpisy zostaną usunięte.

  1. Uruchamiasz killboxa, zaznaczasz Delete on reboot , w polu full path of file wklej ścieżki:

c:\windows\system32**** _mzu_stonedrv3.exe

C:\Windows**** xpupdate.exe

C:\Documents and Settings\All Users\Dokumenty\Settings**** winsys2f.dll

C:\WINDOWS\system32**** nkizv.dll

Klikasz X czerwony i restart kompa (restart dopiero po usunięciu ostatniego pliku).

Po wykonaniu w/w dajesz nowy log z HijackThis plus z SilentRunners.


(Bbieniol) #3

Przed tym, co napisał adam9870 uzyj narzędzia -> SmitFraudFix (w trybie awaryjnym z opcji 2 ).

Oprócz tego poproszę jeszcze raport ze SmitFraudFix :slight_smile:


(Gutek) #4

Zastosuj się do tego Tematu i zmień tytuł tematu na konkretny inaczej KOSZ

Uwaga: Jak wklejasz loga to obejmuj go znacznikiem (tagiem) CODE lub QUOTE

Pozdrawiam Gutek2222