Problemy z antywirusem (bitdefender), zajmowanie wydajnosci


(Pretty Bunny) #1

Witam

Jestem nowa i nie jestem zzbyt zorientowana w tematyce bezpieczenstwa komputerów, tak więc proszę o pomoc. Generalnie, jak w temacie, duzy mam problem z programem bitdefender ( nie da sie go odinstalowac ani nic innego z nim zrobic), komputer działa powoli (baaaardzo powoli), całkowite zajęcie wydajności i inne których nie jestem w stanie wymienić.

Zamieszczam log hjt:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 21:58:52, on 2008-03-23

Platform: Windows 2000 SP4 (WinNT 5.00.2195)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)


Running processes:

C:\WINNT\System32\smss.exe

C:\WINNT\system32\winlogon.exe

C:\WINNT\system32\services.exe

C:\WINNT\system32\lsass.exe

C:\WINNT\system32\svchost.exe

C:\WINNT\system32\spoolsv.exe

C:\WINNT\system32\CTsvcCDA.exe

C:\WINNT\system32\svchost.exe

C:\WINNT\system32\hidserv.exe

c:\program files\common files\logitech\lvmvfm\LVPrcSrv.exe

C:\WINNT\system32\nvsvc32.exe

C:\WINNT\system32\regsvc.exe

C:\WINNT\system32\MSTask.exe

C:\WINNT\System32\WBEM\WinMgmt.exe

C:\WINNT\system32\mspmspsv.exe

C:\WINNT\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Communicator\xcommsvr.exe

C:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Scan Server\bdss.exe

C:\WINNT\Explorer.EXE

C:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Update Service\livesrv.exe

C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe

C:\Program Files\VIAudioi\SBADeck\ADeck.exe

C:\Program Files\Common Files\Logitech\LComMgr\Communications_Helper.exe

C:\Program Files\Logitech\QuickCam10\QuickCam10.exe

C:\Program Files\Common Files\Logitech\LComMgr\LVComSX.exe

C:\WINNT\system32\RUNDLL32.EXE

C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe

C:\WINNT\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb08.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpotdd01.exe

C:\Program Files\Softwin\BitDefender10\bdagent.exe

C:\WINNT\system32\internat.exe

C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

C:\Program Files\Nikon\PictureProject\NkbMonitor.exe

C:\Program Files\Logitech\QuickCam10\COCIManager.exe

C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jucheck.exe

C:\WINNT\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe

C:\DOCUME~1\RYKACZ~1\USTAWI~1\Temp\Rar$EX02.594\HijackThis.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,SearchAssistant = http://search.imesh.com/sidebar.html?src=ssb

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://google.bearshare.com/pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: (no name) - {0579B4B6-0293-4d73-B02D-5EBB0BA0F0A2} - C:\Program Files\AskSBar\SrchAstt\1.bin\A2SRCHAS.DLL

R3 - URLSearchHook: (no name) - {1BB22D38-A411-4B13-A746-C2A4F4EC7344} - (no file)

O2 - BHO: Ask Search Assistant BHO - {0579B4B1-0293-4d73-B02D-5EBB0BA0F0A2} - C:\Program Files\AskSBar\SrchAstt\1.bin\A2SRCHAS.DLL

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar4.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\2.0.1121.2472\swg.dll

O2 - BHO: Ask Toolbar BHO - {F0D4B231-DA4B-4daf-81E4-DFEE4931A4AA} - C:\Program Files\AskSBar\bar\1.bin\ASKSBAR.DLL

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar4.dll

O3 - Toolbar: iMesh MediaBar - {B7D3E479-CC68-42B5-A338-938ECE35F419} - C:\Program Files\iMesh applications\iMesh MediaBar\MediaBar.dll (file missing)

O3 - Toolbar: Ask Toolbar - {F0D4B239-DA4B-4daf-81E4-DFEE4931A4AA} - C:\Program Files\AskSBar\bar\1.bin\ASKSBAR.DLL

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINNT\system32\msdxm.ocx

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [AudioDeck] C:\Program Files\VIAudioi\SBADeck\ADeck.exe 1 

O4 - HKLM\..\Run: [BearShare] "C:\Program Files\BearShare\BearShare.exe" /pause

O4 - HKLM\..\Run: [Odkurzacz-MCD] C:\Program Files\Odkurzacz 10.1 Pro\odk_mcd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [LogitechCommunicationsManager] "C:\Program Files\Common Files\Logitech\LComMgr\Communications_Helper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [LogitechQuickCamRibbon] "C:\Program Files\Logitech\QuickCam10\QuickCam10.exe" /hide

O4 - HKLM\..\Run: [LVCOMSX] "C:\Program Files\Common Files\Logitech\LComMgr\LVComSX.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Synchronization Manager] mobsync.exe /logon

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINNT\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINNT\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [ping 64 dale 01] C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\modeballping64\Test 2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINNT\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb08.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [DeviceDiscovery] C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpotdd01.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Spik] C:\Program Files\Spik\Spik.exe -autostart

O4 - HKLM\..\Run: [BDMCon] "C:\Program Files\Softwin\BitDefender10\bdmcon.exe" /reg

O4 - HKLM\..\Run: [BDAgent] "C:\Program Files\Softwin\BitDefender10\bdagent.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [internat.exe] internat.exe

O4 - HKCU\..\Run: [AlexaToolbar] C:\WINNT\alt.exe

O4 - HKCU\..\Run: [AVKBar] "C:\Program Files\AntiVirenKit\AVKBar.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [Acid Five] C:\DOCUME~1\RYKACZ~1\DANEAP~1\MPEGLE~1\hide show.exe

O4 - HKCU\..\Run: [areslite] "C:\Program Files\Ares Lite Edition\AresLite.exe" -h

O4 - HKCU\..\Run: [ares lite] "C:\Program Files\Ares Lite\Ares.exe" -h

O4 - HKCU\..\Run: [filecroc] "C:\Program Files\FileCroc\FileCroc.exe" -h

O4 - HKCU\..\Run: [LDM] C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\LogitechDesktopMessenger.exe

O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [BitTorrent] "C:\Program Files\BitTorrent\bittorrent.exe" --force_start_minimized

O4 - HKCU\..\Run: [VS Online] C:\VSOnline.exe /tray

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: Logitech Desktop Messenger.lnk = C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\LogitechDesktopMessenger.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O4 - Global Startup: NkbMonitor.exe.lnk = C:\Program Files\Nikon\PictureProject\NkbMonitor.exe

O8 - Extra context menu item: Download with GetRight - C:\Program Files\GetRight\GRdownload.htm

O8 - Extra context menu item: Open with GetRight Browser - C:\Program Files\GetRight\GRbrowse.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: (no name) - {85d1f590-48f4-11d9-9669-0800200c9a66} - %windir%\bdoscandel.exe (file missing)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Uninstall BitDefender Online Scanner v8 - {85d1f590-48f4-11d9-9669-0800200c9a66} - %windir%\bdoscandel.exe (file missing)

O9 - Extra button: ICQ Lite - {B863453A-26C3-4e1f-A54D-A2CD196348E9} - C:\Program Files\ICQLite\ICQLite.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: ICQ Lite - {B863453A-26C3-4e1f-A54D-A2CD196348E9} - C:\Program Files\ICQLite\ICQLite.exe

O15 - Trusted Zone: http://arcaonline.arcabit.com

O16 - DPF: {3D8700FB-86A4-4CB4-B738-6F0FC016AC7D} (MainControl Class) - http://arcaonline.arcabit.com/ArcaOnline.cab

O16 - DPF: {5D86DDB5-BDF9-441B-9E9E-D4730F4EE499} (BDSCANONLINE Control) - http://www.netsecure.pl/scan8/oscan8.cab

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1126653227125

O16 - DPF: {68282C51-9459-467B-95BF-3C0E89627E55} (MksSkanerOnline Class) - http://www.mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab

O16 - DPF: {BB21F850-63F4-4EC9-BF9D-565BD30C9AE9} (ASquaredScanForm Element) - http://www.windowsecurity.com/trojanscan/axscan.cab

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab

O18 - Protocol: bwfile-8876480 - {9462A756-7B47-47BC-8C80-C34B9B80B32B} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\GAPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O18 - Protocol: wpmsg - {2E0AC5A0-3597-11D6-B3ED-0001021DC1C3} - C:\Program Files\Spik\url_wpmsg.dll

O23 - Service: ArcaVir Antivirus Monitor Service (ArcaVirMonitor) - Unknown owner - C:\Program Files\ArcaBit\ArcaVir\AvMon.exe (file missing)

O23 - Service: Ares Chatroom server (AresChatServer) - Ares Development Group - C:\Program Files\Ares\chatServer.exe

O23 - Service: BitDefender Scan Server (bdss) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Scan Server\bdss.exe" /service (file missing)

O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINNT\system32\CTsvcCDA.exe

O23 - Service: Usługa administracyjna Menedżera dysków logicznych (dmadmin) - VERITAS Software Corp. - C:\WINNT\System32\dmadmin.exe

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: BitDefender Desktop Update Service (LIVESRV) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Update Service\livesrv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: Logitech Process Monitor (LVPrcSrv) - Logitech Inc. - c:\program files\common files\logitech\lvmvfm\LVPrcSrv.exe

O23 - Service: LVSrvLauncher - Logitech Inc. - C:\Program Files\Common Files\Logitech\SrvLnch\SrvLnch.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINNT\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: BitDefender Virus Shield (VSSERV) - Unknown owner - C:\Program Files\Softwin\BitDefender10\vsserv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: BitDefender Communicator (XCOMM) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Communicator\xcommsvr.exe" /service (file missing)

(huber2t) #2

fix


(Pretty Bunny) #3

Zrobione :

nowy log:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 22:57:42, on 2008-03-23

Platform: Windows 2000 SP4 (WinNT 5.00.2195)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)


Running processes:

C:\WINNT\System32\smss.exe

C:\WINNT\system32\winlogon.exe

C:\WINNT\system32\services.exe

C:\WINNT\system32\lsass.exe

C:\WINNT\system32\svchost.exe

C:\WINNT\system32\spoolsv.exe

C:\WINNT\system32\CTsvcCDA.exe

C:\WINNT\system32\svchost.exe

C:\WINNT\system32\hidserv.exe

c:\program files\common files\logitech\lvmvfm\LVPrcSrv.exe

C:\WINNT\system32\nvsvc32.exe

C:\WINNT\system32\regsvc.exe

C:\WINNT\system32\MSTask.exe

C:\WINNT\System32\WBEM\WinMgmt.exe

C:\WINNT\system32\mspmspsv.exe

C:\WINNT\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Communicator\xcommsvr.exe

C:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Scan Server\bdss.exe

C:\WINNT\Explorer.EXE

C:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Update Service\livesrv.exe

C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe

C:\Program Files\VIAudioi\SBADeck\ADeck.exe

C:\Program Files\Common Files\Logitech\LComMgr\Communications_Helper.exe

C:\Program Files\Logitech\QuickCam10\QuickCam10.exe

C:\Program Files\Common Files\Logitech\LComMgr\LVComSX.exe

C:\WINNT\system32\RUNDLL32.EXE

C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe

C:\WINNT\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb08.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpotdd01.exe

C:\Program Files\Softwin\BitDefender10\bdagent.exe

C:\WINNT\system32\internat.exe

C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

C:\Program Files\Nikon\PictureProject\NkbMonitor.exe

C:\Program Files\Logitech\QuickCam10\COCIManager.exe

C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jucheck.exe

C:\WINNT\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\WinRAR\WinRAR.exe

C:\DOCUME~1\RYKACZ~1\USTAWI~1\Temp\Rar$EX00.516\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: Ask Search Assistant BHO - {0579B4B1-0293-4d73-B02D-5EBB0BA0F0A2} - C:\Program Files\AskSBar\SrchAstt\1.bin\A2SRCHAS.DLL

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - c:\program files\google\googletoolbar4.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\2.0.1121.2472\swg.dll

O2 - BHO: Ask Toolbar BHO - {F0D4B231-DA4B-4daf-81E4-DFEE4931A4AA} - C:\Program Files\AskSBar\bar\1.bin\ASKSBAR.DLL

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - c:\program files\google\googletoolbar4.dll

O3 - Toolbar: iMesh MediaBar - {B7D3E479-CC68-42B5-A338-938ECE35F419} - C:\Program Files\iMesh applications\iMesh MediaBar\MediaBar.dll (file missing)

O3 - Toolbar: Ask Toolbar - {F0D4B239-DA4B-4daf-81E4-DFEE4931A4AA} - C:\Program Files\AskSBar\bar\1.bin\ASKSBAR.DLL

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINNT\system32\msdxm.ocx

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [AudioDeck] C:\Program Files\VIAudioi\SBADeck\ADeck.exe 1 

O4 - HKLM\..\Run: [BearShare] "C:\Program Files\BearShare\BearShare.exe" /pause

O4 - HKLM\..\Run: [Odkurzacz-MCD] C:\Program Files\Odkurzacz 10.1 Pro\odk_mcd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [LogitechCommunicationsManager] "C:\Program Files\Common Files\Logitech\LComMgr\Communications_Helper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [LogitechQuickCamRibbon] "C:\Program Files\Logitech\QuickCam10\QuickCam10.exe" /hide

O4 - HKLM\..\Run: [LVCOMSX] "C:\Program Files\Common Files\Logitech\LComMgr\LVComSX.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Synchronization Manager] mobsync.exe /logon

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINNT\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINNT\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [ping 64 dale 01] C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\modeballping64\Test 2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINNT\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb08.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [DeviceDiscovery] C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpotdd01.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Spik] C:\Program Files\Spik\Spik.exe -autostart

O4 - HKLM\..\Run: [BDMCon] "C:\Program Files\Softwin\BitDefender10\bdmcon.exe" /reg

O4 - HKLM\..\Run: [BDAgent] "C:\Program Files\Softwin\BitDefender10\bdagent.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [internat.exe] internat.exe

O4 - HKCU\..\Run: [AlexaToolbar] C:\WINNT\alt.exe

O4 - HKCU\..\Run: [AVKBar] "C:\Program Files\AntiVirenKit\AVKBar.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [Acid Five] C:\DOCUME~1\RYKACZ~1\DANEAP~1\MPEGLE~1\hide show.exe

O4 - HKCU\..\Run: [areslite] "C:\Program Files\Ares Lite Edition\AresLite.exe" -h

O4 - HKCU\..\Run: [ares lite] "C:\Program Files\Ares Lite\Ares.exe" -h

O4 - HKCU\..\Run: [filecroc] "C:\Program Files\FileCroc\FileCroc.exe" -h

O4 - HKCU\..\Run: [LDM] C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\LogitechDesktopMessenger.exe

O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [BitTorrent] "C:\Program Files\BitTorrent\bittorrent.exe" --force_start_minimized

O4 - HKCU\..\Run: [VS Online] C:\VSOnline.exe /tray

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: Logitech Desktop Messenger.lnk = C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\LogitechDesktopMessenger.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O4 - Global Startup: NkbMonitor.exe.lnk = C:\Program Files\Nikon\PictureProject\NkbMonitor.exe

O8 - Extra context menu item: Download with GetRight - C:\Program Files\GetRight\GRdownload.htm

O8 - Extra context menu item: Open with GetRight Browser - C:\Program Files\GetRight\GRbrowse.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: ICQ Lite - {B863453A-26C3-4e1f-A54D-A2CD196348E9} - C:\Program Files\ICQLite\ICQLite.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: ICQ Lite - {B863453A-26C3-4e1f-A54D-A2CD196348E9} - C:\Program Files\ICQLite\ICQLite.exe

O15 - Trusted Zone: http://arcaonline.arcabit.com

O16 - DPF: {3D8700FB-86A4-4CB4-B738-6F0FC016AC7D} (MainControl Class) - http://arcaonline.arcabit.com/ArcaOnline.cab

O16 - DPF: {5D86DDB5-BDF9-441B-9E9E-D4730F4EE499} (BDSCANONLINE Control) - http://www.netsecure.pl/scan8/oscan8.cab

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1126653227125

O16 - DPF: {68282C51-9459-467B-95BF-3C0E89627E55} (MksSkanerOnline Class) - http://www.mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab

O16 - DPF: {BB21F850-63F4-4EC9-BF9D-565BD30C9AE9} (ASquaredScanForm Element) - http://www.windowsecurity.com/trojanscan/axscan.cab

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab

O18 - Protocol: bwfile-8876480 - {9462A756-7B47-47BC-8C80-C34B9B80B32B} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\GAPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL

O18 - Protocol: wpmsg - {2E0AC5A0-3597-11D6-B3ED-0001021DC1C3} - C:\Program Files\Spik\url_wpmsg.dll

O23 - Service: ArcaVir Antivirus Monitor Service (ArcaVirMonitor) - Unknown owner - C:\Program Files\ArcaBit\ArcaVir\AvMon.exe (file missing)

O23 - Service: Ares Chatroom server (AresChatServer) - Ares Development Group - C:\Program Files\Ares\chatServer.exe

O23 - Service: BitDefender Scan Server (bdss) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Scan Server\bdss.exe" /service (file missing)

O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINNT\system32\CTsvcCDA.exe

O23 - Service: Usługa administracyjna Menedżera dysków logicznych (dmadmin) - VERITAS Software Corp. - C:\WINNT\System32\dmadmin.exe

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: BitDefender Desktop Update Service (LIVESRV) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Update Service\livesrv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: Logitech Process Monitor (LVPrcSrv) - Logitech Inc. - c:\program files\common files\logitech\lvmvfm\LVPrcSrv.exe

O23 - Service: LVSrvLauncher - Logitech Inc. - C:\Program Files\Common Files\Logitech\SrvLnch\SrvLnch.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINNT\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: BitDefender Virus Shield (VSSERV) - Unknown owner - C:\Program Files\Softwin\BitDefender10\vsserv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: BitDefender Communicator (XCOMM) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Communicator\xcommsvr.exe" /service (file missing)

Czy należy zrobić coś jeszcze?

Części składowych programu bitdefender nadal nie mogę usunąć, pojawia sie komunikat: brak dostępu, plik źródłowy moze byc uzywany. nie deinstalowałam programu bo się nie dało, częściowo pousuwałam to co sie dało. w menadzerze zadan nie mozna zatrzymac procesów.


(Sonnor) #4

w trybie awaryjnym pousuwaj wszystkie składniki “bitdefendera” … łącznie z wpisami w rejestrze … bitdefender … według mnie to jeden z lepszych programów AV … ale Twoja decyzja …


(Dawidex11) #5

Jeśli masz Bitdefender w wersji 9 i znasz angielski to link jak usunąć :arrow: http://www.bitdefender.com/KB278-world–Additional-BitDefender-9-Professional-uninstall-methods.html

Dlaczego używasz 2 antywirusy , to może być powodem bardzo wolnego systemu :!:

Znasz to?

Poniższe wpisy zafixuj w Hijackthis czyli zaptaszkuj wpiszy i kliknij na Fix Checked …

Pobierz comboFix’a http://download.bleepingcomputer.com/sUBs/ComboFix.exe

Wklej do Notatnika :

>>Plik>>Zapisz jako… >>> CFScript.txt

Przeciagnij i upusc plik CFScript.txt na plik ComboFix.exe (czyli ikonke CFScript.txt na ikonke ComboFix.exe)

post-55327-13856533945858_thumb.gif

Nastapi usuwanie , po tym ComboFix wygweneruje log który wklej na wklej.org a w poscie podaj tylko link .


(Pretty Bunny) #6

niestety czapa. przy przeciaganiu CFScript na combofix wyskakuje komunikat: Nie można zaimportować import: błąd przy otwieraniu pliku. Mogła nastąpić awaria systemowa dysku albo pliku.


(Dawidex11) #7

C:\WINNT\ alt.exe plik alt.exe oraz folder AskSBar C:\Program Files\ AskSBar wywal z dysku w trybie awaryjnym z wyłączony przywracaniem systemu . Pozdrawiam :slight_smile:


(Pretty Bunny) #8

WINNT/alt.exe nie zdołałam znaleźć , AskSbar usunięty. Przy przenoszeniu CFScript na combofix nadal wyświetla sie komunikat - Nie można zaimportować import: błąd przy otwieraniu pliku. Mogła nastąpić awaria systemowa dysku albo pliku.

Jakieś sugestie?


(Dawidex11) #9

Sciagnij -->Avenger. http://swandog46.geekstogo.com/avenger2/avenger.exe

Wklej do niego to:

Klikasz w Execute i zatwierdzasz reset kompa.

Potem pokaż Log z Avengera znajduje się w C:\avenger.txt. .

:wink:


(Pretty Bunny) #10
Logfile of The Avenger Version 2.0, (c) by Swandog46

http://swandog46.geekstogo.com


Platform: Windows 2000


*******************


Script file opened successfully.

Script file read successfully.


Backups directory opened successfully at C:\Avenger


*******************


Beginning to process script file:


Rootkit scan active.

No rootkits found!Error: file "C:\WINNT\alt.exe" not found!

Deletion of file "C:\WINNT\alt.exe" failed!

Status: 0xc0000034 (STATUS_OBJECT_NAME_NOT_FOUND)

  --> the object does not existCompleted script processing.


*******************


Finished! Terminate.

hehe, przypadek pewnie jedyny w swoim rodzaju.


(jessica) #11

Avenger nic nie usuwał, bo nic nie było.

Widzę w logu Hijacka, że masz infekcję " LOP", więc:

Daj log z -->DSS. (niżej na stronie linku)

Log wklej na http://wklej.org/, a w poście daj tylko link.(czyli skopiuj adres z paska adresów).

jessi


(Pretty Bunny) #12

Gotowe (wklej.org chwilowo nie działa)

Computer is in Normal Mode.

--------------------------------------------------------------------------------


Backed up registry hives.

Performed disk cleanup.


[color=red]Total Physical Memory: 128 MiB (256 MiB recommended).[/color]

[color=red]System Drive C: has 0.88 GiB (less than 15%) free.[/color]-- HijackThis Clone ------------------------------------------------------------Emulating logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 2008-03-24 16:15:56

Platform: Windows 2000 Service Pack 4 (5.00.2195)

MSIE: Internet Explorer (6.00.2800.1106)

Boot mode: Normal


Running processes:

C:\WINNT\system32\smss.exe

C:\WINNT\system32\WINLOGON.EXE

C:\WINNT\system32\SERVICES.EXE

C:\WINNT\system32\LSASS.EXE

C:\WINNT\system32\svchost.exe

C:\WINNT\system32\spoolsv.exe

C:\WINNT\system32\CTSVCCDA.EXE

C:\WINNT\system32\svchost.exe

C:\WINNT\system32\hidserv.exe

C:\Program Files\Common Files\Logitech\LVMVFM\LVPrcSrv.exe

C:\WINNT\system32\nvsvc32.exe

C:\WINNT\system32\regsvc.exe

C:\WINNT\system32\mstask.exe

C:\WINNT\system32\wbem\winmgmt.exe

C:\WINNT\system32\mspmspsv.exe

C:\WINNT\system32\svchost.exe

C:\WINNT\explorer.exe

C:\WINNT\system32\notepad.exe

C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe

C:\Program Files\VIAudioi\SBADeck\ADeck.exe

C:\Program Files\Common Files\Logitech\LComMgr\Communications_Helper.exe

C:\Program Files\Logitech\QuickCam10\QuickCam10.exe

C:\Program Files\Common Files\Logitech\LComMgr\LVComSX.exe

C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe

C:\WINNT\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb08.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\hpwuSchd.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpotdd01.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\WINNT\system32\internat.exe

C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\LogitechDesktopMessenger.exe

C:\Program Files\Nikon\PictureProject\NkbMonitor.exe

C:\Program Files\Logitech\QuickCam10\COCIManager.exe

C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jucheck.exe

C:\WINNT\system32\svchost.exe

C:\Documents and Settings\Rykaczewska\Pulpit\dss.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://www.google.com/ie

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://www.google.com

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://www.google.com/ie

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,(Default) = http://www.google.com/search?q=%s

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://www.google.com/ie

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,Default_Search_URL = http://www.google.com/ie

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://www.google.com/ie

R3 - URLSearchHook: (no name) - {0579B4B6-0293-4d73-B02D-5EBB0BA0F0A2} - C:\Program Files\AskSBar\SrchAstt\1.bin\A2SRCHAS.DLL (file missing)

O2 - BHO: (no name) - {0579B4B1-0293-4d73-B02D-5EBB0BA0F0A2} - (no file)

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbar4.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\2.0.1121.2472\swg.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbar4.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINNT\system32\msdxm.ocx

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [AudioDeck] C:\Program Files\VIAudioi\SBADeck\ADeck.exe 1 

O4 - HKLM\..\Run: [BearShare] "C:\Program Files\BearShare\BearShare.exe" /pause

O4 - HKLM\..\Run: [Odkurzacz-MCD] C:\Program Files\Odkurzacz 10.1 Pro\odk_mcd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [LogitechCommunicationsManager] "C:\Program Files\Common Files\Logitech\LComMgr\Communications_Helper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [LogitechQuickCamRibbon] "C:\Program Files\Logitech\QuickCam10\QuickCam10.exe" /hide

O4 - HKLM\..\Run: [LVCOMSX] "C:\Program Files\Common Files\Logitech\LComMgr\LVComSX.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Synchronization Manager] mobsync.exe /logon

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINNT\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINNT\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [ping 64 dale 01] C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\modeballping64\Test 2.exe

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINNT\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb08.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [DeviceDiscovery] C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpotdd01.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Spik] C:\Program Files\Spik\Spik.exe -autostart

O4 - HKLM\..\Run: [BDMCon] "C:\Program Files\Softwin\BitDefender10\bdmcon.exe" /reg

O4 - HKLM\..\Run: [BDAgent] "C:\Program Files\Softwin\BitDefender10\bdagent.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [internat.exe] internat.exe

O4 - HKCU\..\Run: [AVKBar] "C:\Program Files\AntiVirenKit\AVKBar.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [Acid Five] C:\DOCUME~1\RYKACZ~1\DANEAP~1\MPEGLE~1\hide show.exe

O4 - HKCU\..\Run: [areslite] "C:\Program Files\Ares Lite Edition\AresLite.exe" -h

O4 - HKCU\..\Run: [ares lite] "C:\Program Files\Ares Lite\Ares.exe" -h

O4 - HKCU\..\Run: [filecroc] "C:\Program Files\FileCroc\FileCroc.exe" -h

O4 - HKCU\..\Run: [LDM] C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\LogitechDesktopMessenger.exe

O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MsnMsgr] "C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.Exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [BitTorrent] "C:\Program Files\BitTorrent\bittorrent.exe" --force_start_minimized

O4 - HKCU\..\Run: [VS Online] C:\VSOnline.exe /tray

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [internat.exe] internat.exe (User 'Default user')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\RunOnce: [^SetupICWDesktop] C:\Program Files\Internet Explorer\Connection Wizard\icwconn1.exe /desktop (User 'Default user')

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: Logitech Desktop Messenger.lnk = C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\LogitechDesktopMessenger.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O4 - Global Startup: NkbMonitor.exe.lnk = ?

O8 - Extra context menu item: Download with GetRight - C:\Program Files\GetRight\GRdownload.htm

O8 - Extra context menu item: Open with GetRight Browser - C:\Program Files\GetRight\GRbrowse.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: ICQ Lite - {B863453A-26C3-4e1f-A54D-A2CD196348E9} - C:\Program Files\ICQLite\ICQLite.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: ICQ Lite - {B863453A-26C3-4e1f-A54D-A2CD196348E9} - C:\Program Files\ICQLite\ICQLite.exe

O15 - Trusted Zone: http://arcaonline.arcabit.com (HKCU)

O16 - DPF: {00000055-9980-0010-8000-00AA00389B71} () - http://codecs.microsoft.com/codecs/i386/fhg.CAB

O16 - DPF: {32564D57-0000-0010-8000-00AA00389B71} () - http://codecs.microsoft.com/codecs/i386/wmv8ax.cab

O16 - DPF: {3D8700FB-86A4-4CB4-B738-6F0FC016AC7D} (MainControl Class) - http://arcaonline.arcabit.com/ArcaOnline.cab

O16 - DPF: {5D86DDB5-BDF9-441B-9E9E-D4730F4EE499} (BDSCANONLINE Control) - http://www.netsecure.pl/scan8/oscan8.cab

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1126653227125

O16 - DPF: {68282C51-9459-467B-95BF-3C0E89627E55} (MksSkanerOnline Class) - http://www.mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab

O16 - DPF: {BB21F850-63F4-4EC9-BF9D-565BD30C9AE9} (ASquaredScanForm Element) - http://www.windowsecurity.com/trojanscan/axscan.cab

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab

O18 - Protocol: bwfile-8876480 - {9462A756-7B47-47BC-8C80-C34B9B80B32B} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\GAPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\Program Files\Common Files\Skype\Skype4COM.dll

O18 - Protocol: wpmsg - {2E0AC5A0-3597-11D6-B3ED-0001021DC1C3} - C:\Program Files\Spik\url_wpmsg.dll

O23 - Service: ArcaVir Antivirus Monitor Service (ArcaVirMonitor) - Unknown owner - C:\Program Files\ArcaBit\ArcaVir\AvMon.exe

O23 - Service: Ares Chatroom server (AresChatServer) - Ares Development Group - C:\Program Files\Ares\chatServer.exe

O23 - Service: BitDefender Scan Server (bdss) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Scan Server\bdss.exe

O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINNT\system32\CTSVCCDA.EXE

O23 - Service: Usługa administracyjna Menedżera dysków logicznych (dmadmin) - VERITAS Software Corp. - C:\WINNT\system32\dmadmin.exe

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: BitDefender Desktop Update Service (LIVESRV) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Update Service\livesrv.exe

O23 - Service: Logitech Process Monitor (LVPrcSrv) - Logitech Inc. - C:\Program Files\Common Files\Logitech\LVMVFM\LVPrcSrv.exe

O23 - Service: LVSrvLauncher - Logitech Inc. - C:\Program Files\Common Files\Logitech\SrvLnch\SrvLnch.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINNT\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: BitDefender Virus Shield (VSSERV) - Unknown owner - C:\Program Files\Softwin\BitDefender10\vsserv.exe

O23 - Service: BitDefender Communicator (XCOMM) - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Softwin\BitDefender Communicator\xcommsvr.exe--

End of file - 10893 bytes


-- File Associations -----------------------------------------------------------


All associations okay.-- Drivers: 0-Boot, 1-System, 2-Auto, 3-Demand, 4-Disabled ---------------------


R0 prohlp02 (StarForce Protection Helper Driver v2) - c:\winnt\system32\drivers\prohlp02.sys 

R0 prosync1 (StarForce Protection Synchronization Driver v1) - c:\winnt\system32\drivers\prosync1.sys 

R0 sfhlp01 (StarForce Protection Helper Driver) - c:\winnt\system32\drivers\sfhlp01.sys 

R1 AFS2K - c:\winnt\system32\drivers\afs2k.sys 

R1 prodrv06 (StarForce Protection Environment Driver v6) - c:\winnt\system32\drivers\prodrv06.sys 


S1 bdpredir - c:\program files\softwin\bitdefender10\bdpredir.sys (file missing)

S2 BDRSDRV - c:\program files\softwin\bitdefender10\bdrsdrv.sys (file missing)

S3 arcaen (ArcaVir Monitor Kernel Engine Driver) - c:\program files\arcabit\arcavir\arcaen.sys (file missing)

S3 arcaev (ArcaVir Monitor Kernel Events Driver) - c:\program files\arcabit\arcavir\arcaev.sys (file missing)

S3 arcafd (ArcaVir Monitor Kernel Filter Driver) - c:\program files\arcabit\arcavir\arcafd.sys (file missing)

S3 ATE_PROCMON - c:\program files\anti trojan elite\atepmon.sys (file missing)

S3 bdfdll - c:\program files\softwin\bitdefender10\bdfdll.sys (file missing)

S3 BDFSDRV - c:\program files\softwin\bitdefender10\bdfsdrv.sys (file missing)

S3 SABProcEnum - c:\program files\superadblocker.com\super ad blocker\sabprocenum.sys (file missing)-- Services: 0-Boot, 1-System, 2-Auto, 3-Demand, 4-Disabled --------------------


S2 ArcaVirMonitor (ArcaVir Antivirus Monitor Service) - c:\program files\arcabit\arcavir\avmon.exe (file missing)

S2 bdss (BitDefender Scan Server) - "c:\program files\common files\softwin\bitdefender scan server\bdss.exe" /service (file missing)

S2 LIVESRV (BitDefender Desktop Update Service) - "c:\program files\common files\softwin\bitdefender update service\livesrv.exe" /service (file missing)

S2 VSSERV (BitDefender Virus Shield) - "c:\program files\softwin\bitdefender10\vsserv.exe" /service (file missing)

S2 XCOMM (BitDefender Communicator) - "c:\program files\common files\softwin\bitdefender communicator\xcommsvr.exe" /service (file missing)

S3 AresChatServer (Ares Chatroom server) - c:\program files\ares\chatserver.exe -- Device Manager: Disabled ----------------------------------------------------


No disabled devices found.-- Scheduled Tasks -------------------------------------------------------------


2008-03-24 16:00:03 278 --ah----- C:\WINNT\Tasks\A5E030A4918BAB4C.job-- Files created between 2008-02-24 and 2008-03-24 -----------------------------


2008-03-24 15:12:51 16384 --a-----t C:\WINNT\system32\Perflib_Perfdata_2c8.dat

2008-03-24 00:24:35 68096 --a------ C:\WINNT\system32\zip.exe

2008-03-24 00:24:35 98816 --a------ C:\WINNT\system32\sed.exe

2008-03-24 00:24:35 80412 --a------ C:\WINNT\system32\grep.exe

2008-03-24 00:24:35 73728 --a------ C:\WINNT\system32\fdsv.exe 

2008-03-23 13:33:23 16384 --a-----t C:\WINNT\system32\Perflib_Perfdata_6ac.dat

2008-03-22 19:06:49 16384 --a-----t C:\WINNT\system32\Perflib_Perfdata_674.dat

2008-03-22 18:56:37 16384 --a-----t C:\WINNT\system32\Perflib_Perfdata_1c8.dat

2008-03-22 14:19:57 16384 --a-----t C:\WINNT\system32\Perflib_Perfdata_37008.dat

2008-03-22 12:37:09 16384 --a-----t C:\WINNT\system32\Perflib_Perfdata_518.dat

2008-03-22 12:11:26 16384 --a-----t C:\WINNT\system32\Perflib_Perfdata_520.dat

2008-03-21 20:33:06 16384 --a-----t C:\WINNT\system32\Perflib_Perfdata_460.dat

2008-03-19 15:43:22 16384 --a-----t C:\WINNT\system32\Perflib_Perfdata_370.dat

2008-03-18 12:35:25 16384 --a-----t C:\WINNT\system32\Perflib_Perfdata_668.dat

2008-03-17 22:28:39 16384 --a-----t C:\WINNT\system32\Perflib_Perfdata_145a4.dat

2008-03-16 12:50:55 16384 --a-----t C:\WINNT\system32\Perflib_Perfdata_4d0.dat

2008-03-16 11:26:19 16384 --a-----t C:\WINNT\system32\Perflib_Perfdata_37c.dat

2008-03-16 11:11:55 16384 --a-----t C:\WINNT\system32\Perflib_Perfdata_2dc.dat

2008-03-16 01:01:35 16384 --a-----t C:\WINNT\system32\Perflib_Perfdata_360.dat

2008-03-15 12:35:59 81984 --a------ C:\WINNT\system32\bdod.bin

2008-03-15 12:08:46 16384 --a-----t C:\WINNT\system32\Perflib_Perfdata_350.dat

2008-03-12 21:00:44 16384 --a-----t C:\WINNT\system32\Perflib_Perfdata_23c4c.dat

2008-03-12 17:59:44 16384 --a-----t C:\WINNT\system32\Perflib_Perfdata_348.dat

2008-03-12 15:46:48 16384 --a-----t C:\WINNT\system32\Perflib_Perfdata_5e8.dat

2008-03-08 18:26:55 16384 --a-----t C:\WINNT\system32\Perflib_Perfdata_638.dat

2008-03-04 18:46:25 16384 --a-----t C:\WINNT\system32\Perflib_Perfdata_2c0.dat

2008-03-03 10:39:34 16384 --a-----t C:\WINNT\system32\Perflib_Perfdata_2bc.dat

2008-03-02 17:24:40 16384 --a-----t C:\WINNT\system32\Perflib_Perfdata_730.dat

2008-03-02 13:47:24 16384 --a-----t C:\WINNT\system32\Perflib_Perfdata_364.dat

2008-03-02 12:26:21 16384 --a-----t C:\WINNT\system32\Perflib_Perfdata_14c.dat

2008-02-29 21:07:00 16384 --a-----t C:\WINNT\system32\Perflib_Perfdata_2d0.dat-- Find3M Report ---------------------------------------------------------------


2008-03-23 23:50:25 0 d-a------ C:\Program Files\Common Files

2008-03-18 14:03:10 0 d-------- C:\Documents and Settings\Rykaczewska\Dane aplikacji\Tlen.pl

2008-03-17 15:54:13 0 d-------- C:\Program Files\Codec Pack - All In 1

2008-03-17 15:53:52 737280 --a------ C:\WINNT\iun6002.exe 

2008-03-16 14:46:47 0 d-------- C:\Program Files\NAPI-PROJEKT

2008-03-15 22:33:52 0 d-------- C:\Documents and Settings\Rykaczewska\Dane aplikacji\Bitdefender

2008-03-14 23:22:50 0 d-------- C:\Program Files\Spik

2008-03-14 22:10:19 0 d-------- C:\Documents and Settings\Rykaczewska\Dane aplikacji\Spik

2008-03-04 02:08:33 0 d-------- C:\Program Files\eMule

2008-03-02 19:15:22 0 d-------- C:\Documents and Settings\Rykaczewska\Dane aplikacji\FrostWire

2008-02-16 16:25:00 16384 --a-----t C:\WINNT\system32\Perflib_Perfdata_548.dat

2008-02-11 15:03:27 16384 --a-----t C:\WINNT\system32\Perflib_Perfdata_58c.dat

2008-02-10 23:33:17 16384 --a-----t C:\WINNT\system32\Perflib_Perfdata_5e4.dat

2008-02-10 23:28:35 16384 --a-----t C:\WINNT\system32\Perflib_Perfdata_654.dat

2008-02-10 23:20:44 16384 --a-----t C:\WINNT\system32\Perflib_Perfdata_93f8.dat

2008-02-10 19:16:43 16384 --a-----t C:\WINNT\system32\Perflib_Perfdata_560.dat

2008-02-08 21:25:56 0 d-------- C:\Program Files\Ares

2008-02-05 19:51:52 1744 --a------ C:\WINNT\system32\d3d9caps.dat

2008-02-03 23:43:47 16384 --a-----t C:\WINNT\system32\Perflib_Perfdata_3650.dat

2008-01-31 14:47:47 16384 --a-----t C:\WINNT\system32\Perflib_Perfdata_6e4.dat

2008-01-18 11:15:56 16384 --a-----t C:\WINNT\system32\Perflib_Perfdata_2ac.dat

2008-01-14 20:01:19 16384 --a-----t C:\WINNT\system32\Perflib_Perfdata_2a8.dat

2008-01-13 20:38:37 16384 --a-----t C:\WINNT\system32\Perflib_Perfdata_2b5bc.dat

2008-01-10 19:53:43 3061 --a------ C:\WINNT\mozver.dat

2008-01-10 16:07:01 16384 --a-----t C:\WINNT\system32\Perflib_Perfdata_2b4.dat

2007-12-31 17:38:20 16384 --a-----t C:\WINNT\system32\Perflib_Perfdata_540.dat

2007-12-29 15:37:40 16384 --a-----t C:\WINNT\system32\Perflib_Perfdata_13c8.dat

2007-12-28 20:18:53 16384 --a-----t C:\WINNT\system32\Perflib_Perfdata_42c.dat

2007-12-28 18:48:35 16384 --a-----t C:\WINNT\system32\Perflib_Perfdata_684.dat-- Registry Dump ---------------------------------------------------------------


*Note* empty entries & legit default entries are not shown[HKEY_LOCAL_MACHINE\~\Browser Helper Objects\{0579B4B1-0293-4d73-B02D-5EBB0BA0F0A2}]


[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\WebBrowser]

"{F0D4B239-DA4B-4DAF-81E4-DFEE4931A4AA}"= C:\Program Files\AskSBar\bar\1.bin\ASKSBAR.DLL []


[-HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{F0D4B239-DA4B-4DAF-81E4-DFEE4931A4AA}]


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"QuickTime Task"="C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" [05-10-12 18:44]

"AudioDeck"="C:\Program Files\VIAudioi\SBADeck\ADeck.exe" [05-03-04 14:20]

"BearShare"="C:\Program Files\BearShare\BearShare.exe" []

"Odkurzacz-MCD"="C:\Program Files\Odkurzacz 10.1 Pro\odk_mcd.exe" [05-12-28 10:09]

"LogitechCommunicationsManager"="C:\Program Files\Common Files\Logitech\LComMgr\Communications_Helper.exe" [06-06-26 09:46]

"LogitechQuickCamRibbon"="C:\Program Files\Logitech\QuickCam10\QuickCam10.exe" [06-06-26 10:34]

"LVCOMSX"="C:\Program Files\Common Files\Logitech\LComMgr\LVComSX.exe" [06-06-26 10:33]

"Synchronization Manager"="mobsync.exe" [03-06-19 13:05 C:\WINNT\system32\mobsync.exe]

"NvCplDaemon"="C:\WINNT\system32\NvCpl.dll" [04-10-29 16:50]

"nwiz"="nwiz.exe" [04-10-29 16:50 C:\WINNT\system32\nwiz.exe]

"NvMediaCenter"="C:\WINNT\system32\NvMcTray.dll" [04-10-29 16:50]

"ping 64 dale 01"="C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\modeballping64\Test 2.exe" []

"SunJavaUpdateSched"="C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe" [07-09-25 01:11]

"HPDJ Taskbar Utility"="C:\WINNT\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb08.exe" [03-03-11 09:08]

"HP Software Update"="C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd.exe" [02-12-17 11:40]

"DeviceDiscovery"="C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpotdd01.exe" [02-12-02 20:56]

"Spik"="C:\Program Files\Spik\Spik.exe" [08-02-20 16:11]

"BDMCon"="C:\Program Files\Softwin\BitDefender10\bdmcon.exe" []

"BDAgent"="C:\Program Files\Softwin\BitDefender10\bdagent.exe" []


[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"internat.exe"="internat.exe" [00-03-21 02:00 C:\WINNT\system32\internat.exe]

"AVKBar"="C:\Program Files\AntiVirenKit\AVKBar.exe" []

"Acid Five"="C:\DOCUME~1\RYKACZ~1\DANEAP~1\MPEGLE~1\hide show.exe" []

"areslite"="C:\Program Files\Ares Lite Edition\AresLite.exe" []

"ares lite"="C:\Program Files\Ares Lite\Ares.exe" []

"filecroc"="C:\Program Files\FileCroc\FileCroc.exe" []

"LDM"="C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\LogitechDesktopMessenger.exe" [07-02-27 22:43]

"swg"="C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe" [07-05-27 12:40]

"MsnMsgr"="C:\Program Files\MSN Messenger\MsnMsgr.exe" []

"BitTorrent"="C:\Program Files\BitTorrent\bittorrent.exe" []

"VS Online"="C:\VSOnline.exe" []


[HKEY_USERS\.default\software\microsoft\windows\currentversion\runonce]

"^SetupICWDesktop"=C:\Program Files\Internet Explorer\Connection Wizard\icwconn1.exe /desktop


[HKEY_USERS\.default\software\microsoft\windows\currentversion\run]

"internat.exe"=internat.exe


C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Autostart\

Adobe Reader Speed Launch.lnk - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe [2004-12-14 03:44:06]

Logitech Desktop Messenger.lnk - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\LogitechDesktopMessenger.exe [2007-02-27 22:43:28]

Microsoft Office.lnk - C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE [1999-02-17 19:05:56]

NkbMonitor.exe.lnk - C:\Program Files\Nikon\PictureProject\NkbMonitor.exe [2006-10-12 18:14:32]


[HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\policies\system]

"DisableTaskMgr"=0 (0x0)

"disableregistrytools"=0 (0x0)


[HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\policies\explorer]

"NoActiveDesktop"=0 (0x0)

"ForceActiveDesktopOn"=0 (0x0)


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\sglfb.sys]

@="Driver"


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\tga.sys]

@="Driver"

-- Hosts -----------------------------------------------------------------------


127.0.0.1 bin.errorprotector.com ## added by CiD

127.0.0.1 br.errorsafe.com ## added by CiD

127.0.0.1 br.winantivirus.com ## added by CiD

127.0.0.1 br.winfixer.com ## added by CiD

127.0.0.1 de.errorsafe.com ## added by CiD

127.0.0.1 de.winantivirus.com ## added by CiD

127.0.0.1 download.cdn.winsoftware.com ## added by CiD

127.0.0.1 download.errorsafe.com ## added by CiD

127.0.0.1 download.systemdoctor.com ## added by CiD

127.0.0.1 download.winantispyware.com ## added by CiD


60 more entries in hosts file.-- End of Deckard's System Scanner: finished at 2008-03-24 16:17:57 ------------

(jessica) #13

Do Notatnika wklej:

Windows Registry Editor Version 5.00


[-HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\{0579B4B1-0293-4d73-B02D-5EBB0BA0F0A2}]


[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar\WebBrowser]

"{F0D4B239-DA4B-4DAF-81E4-DFEE4931A4AA}"=-


[-HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{F0D4B239-DA4B-4DAF-81E4-DFEE4931A4AA}]


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"BearShare"=-

"ping 64 dale 01"=-

"BDMCon"=-

"BDAgent"=-


[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"AVKBar"=-

"Acid Five"=-

"areslite"=-

"ares lite"=-

"filecroc"=-

"MsnMsgr"=-

"BitTorrent"=-

"VS Online"=-

Z menu Notatnika >>> Plik >>> Zapisz jako >>> Ustaw rozszerzenie na: “Wszystkie pliki” >>> Zapisz jako FIX.REG >>> plik uruchom (dwuklik i OK- zgódź się na dodanie do Rejestru). Potem: >Avenger> wklej do niego ten tekst:

Files to delete:


C:\WINNT\Tasks\A5E030A4918BAB4C.job

C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\modeballping64\Test 2.exe

C:\DOCUME~1\RYKACZ~1\DANEAP~1\MPEGLE~1\hide show.exe


Folders to delete:


C:\DOCUME~1\RYKACZ~1\DANEAP~1\MPEGLE~1

C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\modeballping64

C:\Documents and Settings\Rykaczewska\Dane aplikacji\Bitdefender

C:\Program Files\Softwin\BitDefender10

C:\Program Files\Softwin


Drivers to unload:


bdpredir

BDRSDRV

arcaen

arcaev

arcafd

ATE_PROCMON

bdfdl

BDFSDRV

SABProcEnum

ArcaVirMonitor

bdss

LIVESRV

VSSERV

XCOMM

Klikasz w Execute i zatwierdzasz reset kompa.

Zrestartuj komputer.Log z Avengera znajduje się w C:\avenger.txt.

Potem:

>>C:\WINDOWS\system32\drivers\etc\HOSTS>>otwórz jako Notatnik>>usuń wszystkie wpisy zawierające w sobie “## added by CiD”

Potem:

>>Panel Sterowania>>Zaplanowane Zadania>>usuń zadanie “A5E030A4918BAB4C” (jeśli Avenger go już nie usunął).

Potem usuń DSS i ściągnij od nowa (żeby nie bawić się w ręczne konfiguracje) i daj z niego log (+raport Avengera).

jessi


(Pretty Bunny) #14

nie mam takiej sciezki (uzywam windows 2000)


(Dawidex11) #15

W Windows 2000 jest w


(Pretty Bunny) #16

jednak udało sie :

avenger:

Logfile of The Avenger Version 2.0, (c) by Swandog46

http://swandog46.geekstogo.com


Platform: Windows 2000


*******************


Script file opened successfully.

Script file read successfully.


Backups directory opened successfully at C:\Avenger


*******************


Beginning to process script file:


Rootkit scan active.

No rootkits found!


File "C:\WINNT\Tasks\A5E030A4918BAB4C.job" deleted successfully.


Error: file "C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\modeballping64\Test 2.exe" not found!

Deletion of file "C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\modeballping64\Test 2.exe" failed!

Status: 0xc0000034 (STATUS_OBJECT_NAME_NOT_FOUND)

  --> the object does not existError: file "C:\DOCUME~1\RYKACZ~1\DANEAP~1\MPEGLE~1\hide show.exe" not found!

Deletion of file "C:\DOCUME~1\RYKACZ~1\DANEAP~1\MPEGLE~1\hide show.exe" failed!

Status: 0xc0000034 (STATUS_OBJECT_NAME_NOT_FOUND)

  --> the object does not exist


Folder "C:\DOCUME~1\RYKACZ~1\DANEAP~1\MPEGLE~1" deleted successfully.

Folder "C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\modeballping64" deleted successfully.

Folder "C:\Documents and Settings\Rykaczewska\Dane aplikacji\Bitdefender" deleted successfully.

Folder "C:\Program Files\Softwin\BitDefender10" deleted successfully.

Folder "C:\Program Files\Softwin" deleted successfully.

Driver "bdpredir" deleted successfully.

Driver "BDRSDRV" deleted successfully.

Driver "arcaen" deleted successfully.

Driver "arcaev" deleted successfully.

Driver "arcafd" deleted successfully.

Driver "ATE_PROCMON" deleted successfully.


Error: registry key "\Registry\Machine\System\CurrentControlSet\Services\bdfdl" not found!

Deletion of driver "bdfdl" failed!

Status: 0xc0000034 (STATUS_OBJECT_NAME_NOT_FOUND)

  --> the object does not exist


Driver "BDFSDRV" deleted successfully.

Driver "SABProcEnum" deleted successfully.

Driver "ArcaVirMonitor" deleted successfully.

Driver "bdss" deleted successfully.

Driver "LIVESRV" deleted successfully.

Driver "VSSERV" deleted successfully.

Driver "XCOMM" deleted successfully.


Completed script processing.


*******************


Finished! Terminate.

dss:

Deckard's System Scanner v20071014.68

Run by Rykaczewska on 2008-03-24 18:45:57

Computer is in Normal Mode.

--------------------------------------------------------------------------------


[color=red]Percentage of Memory in Use: 97% (more than 75%).[/color]

[color=red]Total Physical Memory: 128 MiB (256 MiB recommended).[/color]

[color=red]System Drive C: has 0.67 GiB (less than 15%) free.[/color]-- HijackThis Clone ------------------------------------------------------------Emulating logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 2008-03-24 18:46:28

Platform: Windows 2000 Service Pack 4 (5.00.2195)

MSIE: Internet Explorer (6.00.2800.1106)

Boot mode: Normal


Running processes:

C:\WINNT\system32\smss.exe

C:\WINNT\system32\WINLOGON.EXE

C:\WINNT\system32\SERVICES.EXE

C:\WINNT\system32\LSASS.EXE

C:\WINNT\system32\svchost.exe

C:\WINNT\system32\spoolsv.exe

C:\WINNT\system32\CTSVCCDA.EXE

C:\WINNT\system32\svchost.exe

C:\WINNT\system32\hidserv.exe

C:\Program Files\Common Files\Logitech\LVMVFM\LVPrcSrv.exe

C:\WINNT\system32\nvsvc32.exe

C:\WINNT\system32\regsvc.exe

C:\WINNT\system32\mstask.exe

C:\WINNT\system32\wbem\winmgmt.exe

C:\WINNT\system32\mspmspsv.exe

C:\WINNT\system32\svchost.exe

C:\WINNT\explorer.exe

C:\WINNT\system32\notepad.exe

C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe

C:\Program Files\VIAudioi\SBADeck\ADeck.exe

C:\Program Files\Common Files\Logitech\LComMgr\Communications_Helper.exe

C:\Program Files\Logitech\QuickCam10\QuickCam10.exe

C:\Program Files\Common Files\Logitech\LComMgr\LVComSX.exe

C:\WINNT\system32\rundll32.exe

C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe

C:\WINNT\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb08.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\hpwuSchd.exe

C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpotdd01.exe

C:\WINNT\system32\internat.exe

C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\LogitechDesktopMessenger.exe

C:\Program Files\Nikon\PictureProject\NkbMonitor.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\Logitech\QuickCam10\COCIManager.exe

C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jucheck.exe

C:\WINNT\system32\svchost.exe

C:\Documents and Settings\Rykaczewska\Pulpit\dss.exe


R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Bar = http://www.google.com/ie

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://www.google.com

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = about:blank

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://www.google.com/ie

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,(Default) = http://www.google.com/search?q=%s

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://www.google.com/ie

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,Default_Search_URL = http://www.google.com/ie

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://www.google.com/ie

R3 - URLSearchHook: (no name) - {0579B4B6-0293-4d73-B02D-5EBB0BA0F0A2} - C:\Program Files\AskSBar\SrchAstt\1.bin\A2SRCHAS.DLL (file missing)

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\Program Files\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Helper - {AA58ED58-01DD-4d91-8333-CF10577473F7} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbar4.dll

O2 - BHO: Google Toolbar Notifier BHO - {AF69DE43-7D58-4638-B6FA-CE66B5AD205D} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\2.0.1121.2472\swg.dll

O3 - Toolbar: &Google - {2318C2B1-4965-11d4-9B18-009027A5CD4F} - C:\Program Files\Google\GoogleToolbar4.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINNT\system32\msdxm.ocx

O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" -atboottime

O4 - HKLM\..\Run: [AudioDeck] C:\Program Files\VIAudioi\SBADeck\ADeck.exe 1 

O4 - HKLM\..\Run: [Odkurzacz-MCD] C:\Program Files\Odkurzacz 10.1 Pro\odk_mcd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [LogitechCommunicationsManager] "C:\Program Files\Common Files\Logitech\LComMgr\Communications_Helper.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [LogitechQuickCamRibbon] "C:\Program Files\Logitech\QuickCam10\QuickCam10.exe" /hide

O4 - HKLM\..\Run: [LVCOMSX] "C:\Program Files\Common Files\Logitech\LComMgr\LVComSX.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [Synchronization Manager] mobsync.exe /logon

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINNT\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINNT\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINNT\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb08.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HP Software Update] C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd.exe

O4 - HKLM\..\Run: [DeviceDiscovery] C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpotdd01.exe

O4 - HKLM\..\Run: [Spik] C:\Program Files\Spik\Spik.exe -autostart

O4 - HKCU\..\Run: [internat.exe] internat.exe

O4 - HKCU\..\Run: [LDM] C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\LogitechDesktopMessenger.exe

O4 - HKCU\..\Run: [swg] C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [internat.exe] internat.exe (User 'Default user')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\RunOnce: [^SetupICWDesktop] C:\Program Files\Internet Explorer\Connection Wizard\icwconn1.exe /desktop (User 'Default user')

O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe

O4 - Global Startup: Logitech Desktop Messenger.lnk = C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\LogitechDesktopMessenger.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O4 - Global Startup: NkbMonitor.exe.lnk = ?

O8 - Extra context menu item: Download with GetRight - C:\Program Files\GetRight\GRdownload.htm

O8 - Extra context menu item: Open with GetRight Browser - C:\Program Files\GetRight\GRbrowse.htm

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: ICQ Lite - {B863453A-26C3-4e1f-A54D-A2CD196348E9} - C:\Program Files\ICQLite\ICQLite.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: ICQ Lite - {B863453A-26C3-4e1f-A54D-A2CD196348E9} - C:\Program Files\ICQLite\ICQLite.exe

O15 - Trusted Zone: http://arcaonline.arcabit.com (HKCU)

O16 - DPF: {00000055-9980-0010-8000-00AA00389B71} () - http://codecs.microsoft.com/codecs/i386/fhg.CAB

O16 - DPF: {32564D57-0000-0010-8000-00AA00389B71} () - http://codecs.microsoft.com/codecs/i386/wmv8ax.cab

O16 - DPF: {3D8700FB-86A4-4CB4-B738-6F0FC016AC7D} (MainControl Class) - http://arcaonline.arcabit.com/ArcaOnline.cab

O16 - DPF: {5D86DDB5-BDF9-441B-9E9E-D4730F4EE499} (BDSCANONLINE Control) - http://www.netsecure.pl/scan8/oscan8.cab

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://update.microsoft.com/windowsupdate/v6/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1126653227125

O16 - DPF: {68282C51-9459-467B-95BF-3C0E89627E55} (MksSkanerOnline Class) - http://www.mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab

O16 - DPF: {BB21F850-63F4-4EC9-BF9D-565BD30C9AE9} (ASquaredScanForm Element) - http://www.windowsecurity.com/trojanscan/axscan.cab

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

O16 - DPF: {E7544C6C-CFD6-43EA-B4E9-360CEE20BDF7} (MainControl Class) - http://skaner.mks.com.pl/SkanerOnline.cab

O18 - Protocol: bwfile-8876480 - {9462A756-7B47-47BC-8C80-C34B9B80B32B} - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\GAPlugProtocol-8876480.dll

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\Program Files\Common Files\Skype\Skype4COM.dll

O18 - Protocol: wpmsg - {2E0AC5A0-3597-11D6-B3ED-0001021DC1C3} - C:\Program Files\Spik\url_wpmsg.dll

O23 - Service: Ares Chatroom server (AresChatServer) - Ares Development Group - C:\Program Files\Ares\chatServer.exe

O23 - Service: Creative Service for CDROM Access - Creative Technology Ltd - C:\WINNT\system32\CTSVCCDA.EXE

O23 - Service: Usługa administracyjna Menedżera dysków logicznych (dmadmin) - VERITAS Software Corp. - C:\WINNT\system32\dmadmin.exe

O23 - Service: Google Updater Service (gusvc) - Google - C:\Program Files\Google\Common\Google Updater\GoogleUpdaterService.exe

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\1050\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: Logitech Process Monitor (LVPrcSrv) - Logitech Inc. - C:\Program Files\Common Files\Logitech\LVMVFM\LVPrcSrv.exe

O23 - Service: LVSrvLauncher - Logitech Inc. - C:\Program Files\Common Files\Logitech\SrvLnch\SrvLnch.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINNT\system32\nvsvc32.exe--

End of file - 9184 bytes


-- Files created between 2008-02-24 and 2008-03-24 -----------------------------


2008-03-24 17:57:09 16384 --a-----t C:\WINNT\system32\Perflib_Perfdata_2c4.dat

2008-03-24 00:24:35 68096 --a------ C:\WINNT\system32\zip.exe

2008-03-24 00:24:35 98816 --a------ C:\WINNT\system32\sed.exe

2008-03-24 00:24:35 80412 --a------ C:\WINNT\system32\grep.exe

2008-03-24 00:24:35 73728 --a------ C:\WINNT\system32\fdsv.exe 

2008-03-23 13:33:23 16384 --a-----t C:\WINNT\system32\Perflib_Perfdata_6ac.dat

2008-03-22 19:06:49 16384 --a-----t C:\WINNT\system32\Perflib_Perfdata_674.dat

2008-03-22 18:56:37 16384 --a-----t C:\WINNT\system32\Perflib_Perfdata_1c8.dat

2008-03-22 14:19:57 16384 --a-----t C:\WINNT\system32\Perflib_Perfdata_37008.dat

2008-03-22 12:37:09 16384 --a-----t C:\WINNT\system32\Perflib_Perfdata_518.dat

2008-03-22 12:11:26 16384 --a-----t C:\WINNT\system32\Perflib_Perfdata_520.dat

2008-03-21 20:33:06 16384 --a-----t C:\WINNT\system32\Perflib_Perfdata_460.dat

2008-03-19 15:43:22 16384 --a-----t C:\WINNT\system32\Perflib_Perfdata_370.dat

2008-03-18 12:35:25 16384 --a-----t C:\WINNT\system32\Perflib_Perfdata_668.dat

2008-03-17 22:28:39 16384 --a-----t C:\WINNT\system32\Perflib_Perfdata_145a4.dat

2008-03-16 12:50:55 16384 --a-----t C:\WINNT\system32\Perflib_Perfdata_4d0.dat

2008-03-16 11:26:19 16384 --a-----t C:\WINNT\system32\Perflib_Perfdata_37c.dat

2008-03-16 11:11:55 16384 --a-----t C:\WINNT\system32\Perflib_Perfdata_2dc.dat

2008-03-16 01:01:35 16384 --a-----t C:\WINNT\system32\Perflib_Perfdata_360.dat

2008-03-15 12:35:59 81984 --a------ C:\WINNT\system32\bdod.bin

2008-03-15 12:08:46 16384 --a-----t C:\WINNT\system32\Perflib_Perfdata_350.dat

2008-03-12 21:00:44 16384 --a-----t C:\WINNT\system32\Perflib_Perfdata_23c4c.dat

2008-03-12 17:59:44 16384 --a-----t C:\WINNT\system32\Perflib_Perfdata_348.dat

2008-03-12 15:46:48 16384 --a-----t C:\WINNT\system32\Perflib_Perfdata_5e8.dat

2008-03-08 18:26:55 16384 --a-----t C:\WINNT\system32\Perflib_Perfdata_638.dat

2008-03-04 18:46:25 16384 --a-----t C:\WINNT\system32\Perflib_Perfdata_2c0.dat

2008-03-03 10:39:34 16384 --a-----t C:\WINNT\system32\Perflib_Perfdata_2bc.dat

2008-03-02 17:24:40 16384 --a-----t C:\WINNT\system32\Perflib_Perfdata_730.dat

2008-03-02 13:47:24 16384 --a-----t C:\WINNT\system32\Perflib_Perfdata_364.dat

2008-03-02 12:26:21 16384 --a-----t C:\WINNT\system32\Perflib_Perfdata_14c.dat

2008-02-29 21:07:00 16384 --a-----t C:\WINNT\system32\Perflib_Perfdata_2d0.dat-- Find3M Report ---------------------------------------------------------------


2008-03-23 23:50:25 0 d-a------ C:\Program Files\Common Files

2008-03-18 14:03:10 0 d-------- C:\Documents and Settings\Rykaczewska\Dane aplikacji\Tlen.pl

2008-03-17 15:54:13 0 d-------- C:\Program Files\Codec Pack - All In 1

2008-03-17 15:53:52 737280 --a------ C:\WINNT\iun6002.exe 

2008-03-16 14:46:47 0 d-------- C:\Program Files\NAPI-PROJEKT

2008-03-14 23:22:50 0 d-------- C:\Program Files\Spik

2008-03-14 22:10:19 0 d-------- C:\Documents and Settings\Rykaczewska\Dane aplikacji\Spik

2008-03-04 02:08:33 0 d-------- C:\Program Files\eMule

2008-03-02 19:15:22 0 d-------- C:\Documents and Settings\Rykaczewska\Dane aplikacji\FrostWire

2008-02-16 16:25:00 16384 --a-----t C:\WINNT\system32\Perflib_Perfdata_548.dat

2008-02-11 15:03:27 16384 --a-----t C:\WINNT\system32\Perflib_Perfdata_58c.dat

2008-02-10 23:33:17 16384 --a-----t C:\WINNT\system32\Perflib_Perfdata_5e4.dat

2008-02-10 23:28:35 16384 --a-----t C:\WINNT\system32\Perflib_Perfdata_654.dat

2008-02-10 23:20:44 16384 --a-----t C:\WINNT\system32\Perflib_Perfdata_93f8.dat

2008-02-10 19:16:43 16384 --a-----t C:\WINNT\system32\Perflib_Perfdata_560.dat

2008-02-08 21:25:56 0 d-------- C:\Program Files\Ares

2008-02-05 19:51:52 1744 --a------ C:\WINNT\system32\d3d9caps.dat

2008-02-03 23:43:47 16384 --a-----t C:\WINNT\system32\Perflib_Perfdata_3650.dat

2008-01-31 14:47:47 16384 --a-----t C:\WINNT\system32\Perflib_Perfdata_6e4.dat

2008-01-18 11:15:56 16384 --a-----t C:\WINNT\system32\Perflib_Perfdata_2ac.dat

2008-01-14 20:01:19 16384 --a-----t C:\WINNT\system32\Perflib_Perfdata_2a8.dat

2008-01-13 20:38:37 16384 --a-----t C:\WINNT\system32\Perflib_Perfdata_2b5bc.dat

2008-01-10 19:53:43 3061 --a------ C:\WINNT\mozver.dat

2008-01-10 16:07:01 16384 --a-----t C:\WINNT\system32\Perflib_Perfdata_2b4.dat

2007-12-31 17:38:20 16384 --a-----t C:\WINNT\system32\Perflib_Perfdata_540.dat

2007-12-29 15:37:40 16384 --a-----t C:\WINNT\system32\Perflib_Perfdata_13c8.dat

2007-12-28 20:18:53 16384 --a-----t C:\WINNT\system32\Perflib_Perfdata_42c.dat

2007-12-28 18:48:35 16384 --a-----t C:\WINNT\system32\Perflib_Perfdata_684.dat-- Registry Dump ---------------------------------------------------------------


*Note* empty entries & legit default entries are not shown[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"QuickTime Task"="C:\Program Files\QuickTime\qttask.exe" [05-10-12 18:44]

"AudioDeck"="C:\Program Files\VIAudioi\SBADeck\ADeck.exe" [05-03-04 14:20]

"Odkurzacz-MCD"="C:\Program Files\Odkurzacz 10.1 Pro\odk_mcd.exe" [05-12-28 10:09]

"LogitechCommunicationsManager"="C:\Program Files\Common Files\Logitech\LComMgr\Communications_Helper.exe" [06-06-26 09:46]

"LogitechQuickCamRibbon"="C:\Program Files\Logitech\QuickCam10\QuickCam10.exe" [06-06-26 10:34]

"LVCOMSX"="C:\Program Files\Common Files\Logitech\LComMgr\LVComSX.exe" [06-06-26 10:33]

"Synchronization Manager"="mobsync.exe" [03-06-19 13:05 C:\WINNT\system32\mobsync.exe]

"NvCplDaemon"="C:\WINNT\system32\NvCpl.dll" [04-10-29 16:50]

"nwiz"="nwiz.exe" [04-10-29 16:50 C:\WINNT\system32\nwiz.exe]

"NvMediaCenter"="C:\WINNT\system32\NvMcTray.dll" [04-10-29 16:50]

"SunJavaUpdateSched"="C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe" [07-09-25 01:11]

"HPDJ Taskbar Utility"="C:\WINNT\system32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb08.exe" [03-03-11 09:08]

"HP Software Update"="C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Software Update\HPWuSchd.exe" [02-12-17 11:40]

"DeviceDiscovery"="C:\Program Files\Hewlett-Packard\Digital Imaging\bin\hpotdd01.exe" [02-12-02 20:56]

"Spik"="C:\Program Files\Spik\Spik.exe" [08-02-20 16:11]


[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]

"internat.exe"="internat.exe" [00-03-21 02:00 C:\WINNT\system32\internat.exe]

"LDM"="C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\LogitechDesktopMessenger.exe" [07-02-27 22:43]

"swg"="C:\Program Files\Google\GoogleToolbarNotifier\GoogleToolbarNotifier.exe" [07-05-27 12:40]


[HKEY_USERS\.default\software\microsoft\windows\currentversion\runonce]

"^SetupICWDesktop"=C:\Program Files\Internet Explorer\Connection Wizard\icwconn1.exe /desktop


[HKEY_USERS\.default\software\microsoft\windows\currentversion\run]

"internat.exe"=internat.exe


C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Autostart\

Adobe Reader Speed Launch.lnk - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe [2004-12-14 03:44:06]

Logitech Desktop Messenger.lnk - C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\LogitechDesktopMessenger.exe [2007-02-27 22:43:28]

Microsoft Office.lnk - C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE [1999-02-17 19:05:56]

NkbMonitor.exe.lnk - C:\Program Files\Nikon\PictureProject\NkbMonitor.exe [2006-10-12 18:14:32]


[HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\policies\system]

"DisableTaskMgr"=0 (0x0)

"disableregistrytools"=0 (0x0)


[HKEY_CURRENT_USER\software\microsoft\windows\currentversion\policies\explorer]

"NoActiveDesktop"=0 (0x0)

"ForceActiveDesktopOn"=0 (0x0)


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\sglfb.sys]

@="Driver"


[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SafeBoot\Minimal\tga.sys]

@="Driver"

-- End of Deckard's System Scanner: finished at 2008-03-24 18:48:02 ------------

(jessica) #17

Teraz nic podejrzanego już nie widzę.

jessi


(Pretty Bunny) #18

W takim razie dziękuje bardzo za poświęcenie mi czasu:D pozdrawiam


(Gutek) #19

Zmiana zasad wklejania logów na forum - viewtopic.php?f=16&t=213350