Problemy z bridge i nie tylko!


(Piotr76r) #1
  1. podczas logowania wyskakuje mi komunikat RUNDLL o treści: Wystąpił błąd podczas ładowania I:\WINDOWS\Downloaded Program Files\bridge.dll Nie można odnaleźć określonego modułu.

  2. podczas otwierania stron internetowych przy niektórych wyskakuje mi błąd że IE nie mógł otowrzyć strony i operacja została przerwana chociaż adres jest na 100% dobry.

  3. przy otwieraniu niektórych stron najpierw wszystko jest ok i po paru sekundach zamiast normalnej strony pojawia się tylko "biała kartka" nic więcej i nic nie można zrobić np. nie można wejśc w dalsze linki.

Proszę o pomoc może ktoś wie co się stało. Niestety jestem laikiem w tych rzeczach i sam sobie nie poradzę.

dołączam log:

Logfile of HijackThis v1.97.7

Scan saved at 21:04:49, on 2004-10-20

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2600.0000)

Running processes:

C:\WINNT\System32\smss.exe

C:\WINNT\system32\winlogon.exe

C:\WINNT\system32\services.exe

C:\WINNT\system32\lsass.exe

C:\WINNT\system32\svchost.exe

C:\WINNT\System32\svchost.exe

C:\WINNT\system32\spoolsv.exe

C:\WINNT\Explorer.EXE

C:\WINNT\System32\inetsrv\inetinfo.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\Firewall\PavFires.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\pavsrv51.exe

C:\WINNT\System32\tcpsvcs.exe

C:\WINNT\System32\snmp.exe

C:\WINNT\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\AVENGINE.EXE

C:\WINNT\System32\mqsvc.exe

C:\WINNT\System32\atiptaxx.exe

C:\Program Files\Logitech\iTouch\iTouch.exe

C:\WINNT\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb07.exe

C:\Program Files\Common Files\Logitech\QCDriver\LVCOMS.EXE

C:\WINNT\sbnet\ShowBehind.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\APVXDWIN.EXE

C:\Program Files\Bcpc\bcpc.exe

C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BackWeb-8876480.exe

C:\Program Files\ClockSync\Sync.exe

C:\WINNT\System32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

C:\sp.exe

C:\Program Files\YDP\YdpDict\Watch.exe

C:\WINNT\DvzCommon\DvzMsgr.exe

C:\Program Files\Sony Corporation\Image Transfer\SonyTray.exe

C:\Program Files\WinZip\WZQKPICK.EXE

C:\Program Files\Logitech\MouseWare\system\em_exec.exe

C:\Program Files\Palm\HOTSYNC.EXE

C:\Program Files\Microsoft Office\Office\1045\msoffice.exe

C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\pavProxy.exe

C:\WINNT\System32\wuauclt.exe

C:\WINNT\System32\dllhost.exe

C:\WINNT\System32\mdm.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\PCWK - kopie programów\HijackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://www.searchgateway.net/search/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.wp.pl/

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant = http://www.couldnotfind.com/search_page ... _id=128708

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\SearchURL,(Default) = http://www.searchgateway.net/search/%s

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,AutoConfigURL = http://www.astercity.pl/aster.pac

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = localhost

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page_bak = http://www.wp.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: (no name) - {707E6F76-9FFB-4920-A976-EA101271BC25} - C:\Program Files\TV Media\TvmBho.dll (file missing)

R3 - URLSearchHook: (no name) - {1C78AB3F-A857-482e-80C0-3A1E5238A565} - (no file)

O2 - BHO: (no name) - {7CD20E91-1F31-41da-8379-479EA31DF969} - c:\Program Files\XML\XML.dll

O3 - Toolbar: (no name) - {1C78AB3F-A857-482e-80C0-3A1E5238A565} - (no file)

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINNT\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM..\Run: [synchronization Manager] %SystemRoot%\system32\mobsync.exe /logon

O4 - HKLM..\Run: [AtiPTA] atiptaxx.exe

O4 - HKLM..\Run: [zBrowser Launcher] C:\Program Files\Logitech\iTouch\iTouch.exe

O4 - HKLM..\Run: [Logitech Utility] Logi_MwX.Exe

O4 - HKLM..\Run: [HPDJ Taskbar Utility] C:\WINNT\System32\spool\drivers\w32x86\3\hpztsb07.exe

O4 - HKLM..\Run: [LVCOMS] C:\Program Files\Common Files\Logitech\QCDriver\LVCOMS.EXE

O4 - HKLM..\Run: [showBehind] C:\WINNT\sbnet\ShowBehind.exe

O4 - HKLM..\Run: [TV Media] C:\Program Files\TV Media\Tvm.exe

O4 - HKLM..\Run: [zSearch] C:\Program Files\zSearch\Zstb.exe

O4 - HKLM..\Run: [breg] "c:\Program Files\Common Files\Java\bcre.exe"

O4 - HKLM..\Run: [eDonkey2000] C:\Program Files\eDonkey2000\eDonkey2000.exe -t

O4 - HKLM..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINNT\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM..\Run: [RunDLL] rundll32.exe "C:\WINNT\Downloaded Program Files\bridge.dll",Load

O4 - HKLM..\Run: [updater] C:\Program Files\Common files\updater\wupdater.exe

O4 - HKLM..\Run: [MsmqIntCert] regsvr32 /s mqrt.dll

O4 - HKLM..\Run: [sCANINICIO] "C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\Inicio.exe"

O4 - HKLM..\Run: [APVXDWIN] "C:\Program Files\Panda Software\Panda Antivirus Platinum\APVXDWIN.EXE" /s

O4 - HKLM..\Run: [Xcpy1] "C:\Program Files\Common Files\Java\Xcpy1.exe"

O4 - HKLM..\Run: [bCPC] "c:\Program Files\Bcpc\bcpc.exe"

O4 - HKCU..\Run: [LDM] C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\BackWeb-8876480.exe

O4 - HKCU..\Run: [TiTDialer-1053084337] C:\WINNT\sexporno.exe --t

O4 - HKCU..\Run: [TiTDialer-1050510729] C:\WINNT\414ax.exe --t

O4 - HKCU..\Run: [msmc] C:\WINNT\System32\msgked.exe

O4 - HKCU..\Run: [TV Media] C:\Program Files\TV Media\Tvm.exe

O4 - HKCU..\Run: [zSearch] C:\Program Files\zSearch\Zstb.exe

O4 - HKCU..\Run: [iwat] C:\Documents and Settings\piotrek\Dane aplikacji\pruo.exe

O4 - HKCU..\Run: [ClockSync] "C:\Program Files\ClockSync\Sync.exe" /q

O4 - HKCU..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINNT\System32\ctfmon.exe

O4 - HKCU..\Run: [MSMSGS] "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU..\Run: [srut] C:\Documents and Settings\piotrek\Dane aplikacji\seac.exe

O4 - HKCU..\Run: [Mttmiz] C:\WINNT\System32\zzukrxph.exe

O4 - HKCU..\Run: [Komunikator] C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe

O4 - HKCU..\Run: [sp] C:\sp.exe

O4 - HKLM..\RunOnce: [bcpc_c] "c:\Program Files\Bcpc\bcpc_c.exe"

O4 - Startup: HotSync Manager.lnk = C:\Program Files\Palm\HOTSYNC.EXE

O4 - Global Startup: Aktywacja Testera.lnk = C:\Program Files\YDP\YdpDict\Watch.exe

O4 - Global Startup: DataViz Messenger.lnk = C:\WINNT\DvzCommon\DvzMsgr.exe

O4 - Global Startup: Image Transfer.lnk = C:\Program Files\Sony Corporation\Image Transfer\SonyTray.exe

O4 - Global Startup: Logitech Desktop Messenger.lnk = C:\Program Files\Logitech\Desktop Messenger\8876480\Program\LDMConf.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office\OSA9.EXE

O4 - Global Startup: WinZip Quick Pick.lnk = C:\Program Files\WinZip\WZQKPICK.EXE

O8 - Extra context menu item: &iSearch The Web - res://C:\WINNT\System32\toolbar_.dll/SEARCH.HTML

O8 - Extra context menu item: Web Rebates - file://C:\Program Files\WebRebates\System\Temp\topr1150_script0.htm

O9 - Extra button: Related (HKLM)

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links (HKLM)

O12 - Plugin for .pl/BinaryServlet?unid=7EF885B3B603C477C1256AEF003BD30A&icon=false: C:\Program Files\Internet Explorer\PLUGINS\nppdf32.dll

O12 - Plugin for .spop: C:\Program Files\Internet Explorer\Plugins\NPDocBox.dll

O16 - DPF: {018B7EC3-EECA-11D3-8E71-0000E82C6C0D} (Installer Class) - http://www.xxxtoolbar.com/ist/softwares/v3.0/0006.cab

O16 - DPF: {0246ECA8-996F-11D1-BE2F-00A0C9037DFE} (TDServer Control) - http://wilga.acn.pl/wilga/newcomp/art/tdserver.cab

O16 - DPF: {166B1BCA-3F9C-11CF-8075-444553540000} (Shockwave ActiveX Control) - http://active.macromedia.com/director/cabs/sw.cab

O16 - DPF: {1D4DB7D2-6EC9-47A3-BD87-1E41684E07BB} - http://ak.imgfarm.com/images/nocache/fu ... .0.0.8.cab

O16 - DPF: {29CAC0B6-D6C2-4395-8289-BF3FBF27AD5F} (AInst Class) - http://www.absolutefreesmut.com/activeinstaller.dll

O16 - DPF: {37A49D66-2735-4BB9-8503-82BA5E2333D0} (MailCfg Control) - http://poczta.wp.pl/autoryzacja/mailcfg.ocx

O16 - DPF: {486E48B5-ABF2-42BB-A327-2679DF3FB822} - http://akamai.downloadv3.com/binaries/IA/ia.cab

O16 - DPF: {9C691A33-7DDA-4C2F-BE4C-C176083F35CF} - http://static.flingstone.com/cab/2000XP ... ge-c14.cab

O16 - DPF: {9EB320CE-BE1D-4304-A081-4B4665414BEF} - http://www.mt-download.com/MediaTicketsInstaller.cab

O16 - DPF: {9F1C11AA-197B-4942-BA54-47A8489BB47F} - http://v4.windowsupdate.microsoft.com/C ... 5089351852

O16 - DPF: {A57256F3-97DE-43DC-9BDD-C072AB7641D8} (SimpleAX) - http://eroskop.pl/newdial/dloader.ocx

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://download.macromedia.com/pub/shoc ... wflash.cab

O16 - DPF: {E0B795B4-FD95-4ABD-A375-27962EFCE8CF} (StarInstall Control) - http://install.serviceurl.de/StarInstall.ocx

O16 - DPF: {E2F2B9D0-96B9-4B25-B90C-636ECB207D18} - http://www.whenusearch.com/WUInstSEWC.cab

O16 - DPF: {FA21A294-2C8F-4F98-A7C4-027FD8057DDA} - http://www.spywarebegone.com/overture/SpywareBegone.exe