Problemy z GoogleChrom nie włancza sie


(Urbanski R) #1

Witam jestem tu nowy i mam takowy problem nie moge włączyć Google chrom wywala mi odrazu błąd i że aplikacja zostanie zamknięta tak samo z Firefoksem

większość skanerów online nie włancza się działa mi tylko IE bez dodatków i nadomiar tego nie mogę ustawić strony startowej w IEmogę wchodzić na poszczegulne strony tylko po przez wpisanie ich w pasku przeglądarki na początek przesyłam loga Hijacka i proszę o dalsze wskazuwki jakie ruchy mam poczynić bo już mi doradzano format sytemu ale ja jestem daleki od tego wpierw chciałbym sprubować uratować to co jest format to ostateczność:

Zapomniałem dodać że wyskoczyła u mnie taka informacja w Avaście była tam wzmianka o -shell32.dll-

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 10:09:26, on 2011-12-14

Platform: Windows XP Dodatek SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\AvastSvc.exe

C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\system32\LEXPPS.EXE

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindServiceAE.exe

C:\WINDOWS\system32\SearchIndexer.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\avastUI.exe

C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe

C:\PROGRA~1\BEARSH~1\MediaBar\Datamngr\DATAMN~1.EXE

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\wcescomm.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\WINDOWS\BricoPacks\Vista Inspirat 2\RocketDock\RocketDock.exe

C:\Program Files\SpeedFan\speedfan.exe

C:\PROGRA~1\MI3AA1~1\rapimgr.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\WINDOWS\system32\msiexec.exe

C:\Program Files\Ask.com\Updater\Updater.exe

C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

C:\WINDOWS\system32\SearchProtocolHost.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.interia.pl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://www.yahoo.com

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.yahoo.com

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

R3 - URLSearchHook: UrlSearchHook Class - {00000000-6E41-4FD3-8538-502F5495E5FC} - C:\Program Files\Ask.com\GenericAskToolbar.dll

R3 - URLSearchHook: MyAshampoo Toolbar - {a1e75a0e-4397-4ba8-bb50-e19fb66890f4} - C:\Program Files\MyAshampoo\prxtbMyA2.dll

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: LinkAirBrowserHelper HistoryTriggerBHO - {21A88CB9-84D2-4020-A2D1-B25A21034884} - C:\Program Files\LG Electronics\LG PC Suite IV\LinkAir\LinkAirBrowserHelper.dll

O2 - BHO: FastestTube BHO - {3E532CE8-C6D9-4A10-8ACE-4348C96E8B6A} - C:\Program Files\FastestTube\1.6.0\WombatBHO.dll

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll

O2 - BHO: UrlHelper Class - {74322BF9-DF26-493f-B0DA-6D2FC5E6429E} - C:\PROGRA~1\BEARSH~1\MediaBar\Datamngr\IEBHO.dll

O2 - BHO: Searchqu Toolbar - {99079a25-328f-4bd4-be04-00955acaa0a7} - C:\PROGRA~1\WI371A~1\Datamngr\ToolBar\searchqudtx.dll

O2 - BHO: MyAshampoo - {a1e75a0e-4397-4ba8-bb50-e19fb66890f4} - C:\Program Files\MyAshampoo\prxtbMyA2.dll

O2 - BHO: MediaBar - {c2d64ff7-0ab8-4263-89c9-ea3b0f8f050c} - C:\PROGRA~1\BEARSH~1\MediaBar\Datamngr\ToolBar\bsdtxmltbpi.dll

O2 - BHO: Ask Toolbar BHO - {D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} - C:\Program Files\Ask.com\GenericAskToolbar.dll

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O3 - Toolbar: MyAshampoo Toolbar - {a1e75a0e-4397-4ba8-bb50-e19fb66890f4} - C:\Program Files\MyAshampoo\prxtbMyA2.dll

O3 - Toolbar: MediaBar - {c2d64ff7-0ab8-4263-89c9-ea3b0f8f050c} - C:\PROGRA~1\BEARSH~1\MediaBar\Datamngr\ToolBar\bsdtxmltbpi.dll

O3 - Toolbar: BearShare MediaBar - {D3DEE18F-DB64-4BEB-9FF1-E1F0A5033E4A} - C:\Program Files\BearShare Applications\BearShare MediaBar\BearShareMediaBar.dll

O3 - Toolbar: Searchqu Toolbar - {99079a25-328f-4bd4-be04-00955acaa0a7} - C:\PROGRA~1\WI371A~1\Datamngr\ToolBar\searchqudtx.dll

O3 - Toolbar: Ask Toolbar - {D4027C7F-154A-4066-A1AD-4243D8127440} - C:\Program Files\Ask.com\GenericAskToolbar.dll

O4 - HKLM..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM..\Run: [avast5] "C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\avastUI.exe" /nogui

O4 - HKLM..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM..\Run: [GrooveMonitor] "C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe"

O4 - HKLM..\Run: [DATAMNGR] C:\PROGRA~1\BEARSH~1\MediaBar\Datamngr\DATAMN~1.EXE

O4 - HKLM..\Run: [Adobe ARM] "C:\Program Files\Common Files\Adobe\ARM\1.0\AdobeARM.exe"

O4 - HKLM..\Run: [soundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKLM..\Run: [ApnUpdater] "C:\Program Files\Ask.com\Updater\Updater.exe"

O4 - HKCU..\Run: [H/PC Connection Agent] "C:\Program Files\Microsoft ActiveSync\wcescomm.exe"

O4 - HKCU..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU..\Run: [TZ Spyware Remover] C:\Program Files\TZ Remover\SpyRem.exe /STARTUP

O4 - HKCU..\Run: [speedX] C:\PROGRA~1\MyPortal\Speed-X\SpeedX.exe

O4 - HKCU..\Run: [badoo Desktop] C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\Badoo\Badoo Desktop\1.6.38.1042\Badoo.Desktop.exe

O4 - HKCU..\Run: [skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - HKCU..\Run: [Google Update] "C:\Documents and Settings\Admin\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /c

O4 - HKUS\S-1-5-19..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-18..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS.DEFAULT..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O4 - Startup: RocketDock.lnk = C:\WINDOWS\BricoPacks\Vista Inspirat 2\RocketDock\RocketDock.exe

O4 - Startup: SpeedFan.lnk = C:\Program Files\SpeedFan\speedfan.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksportuj do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~1\Office12\EXCEL.EXE/3000

O8 - Extra context menu item: LG Air Sync (R-Click) - Save as Mobile Image - res://C:\Program Files\LG Electronics\LG PC Suite IV\LinkAir\IEContextMenu.dll/206

O8 - Extra context menu item: LG Air Sync (R-Click) - Save as Mobile Memo - res://C:\Program Files\LG Electronics\LG PC Suite IV\LinkAir\IEContextMenu.dll/208

O8 - Extra context menu item: LG Air Sync (R-Click) - Save as Mobile Text file - res://C:\Program Files\LG Electronics\LG PC Suite IV\LinkAir\IEContextMenu.dll/210

O8 - Extra context menu item: LG Air Sync (R-Click) - Set as Mobile Wallpaper - res://C:\Program Files\LG Electronics\LG PC Suite IV\LinkAir\IEContextMenu.dll/205

O8 - Extra context menu item: LG Air Sync Option - res://C:\Program Files\LG Electronics\LG PC Suite IV\LinkAir\IEContextMenu.dll/209

O9 - Extra button: Wyślij do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~1\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Wyślij &do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~1\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: Create Mobile Favorite - {2EAF5BB1-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MI3AA1~1\INetRepl.dll

O9 - Extra button: (no name) - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MI3AA1~1\INetRepl.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Utwórz Ulubione dla urządzenia przenośnego... - {2EAF5BB2-070F-11D3-9307-00C04FAE2D4F} - C:\PROGRA~1\MI3AA1~1\INetRepl.dll

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~1\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O15 - Trusted Zone: http://\*.mks.com.pl

O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveSystemServices.dll

O20 - AppInit_DLLs: C:\PROGRA~1\BEARSH~1\MediaBar\Datamngr\datamngr.dll C:\PROGRA~1\BEARSH~1\MediaBar\Datamngr\IEBHO.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Moduł wstępnego ładowania interfejsu Browseui - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Demon buforu kategorii składników - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O23 - Service: avast! Antivirus - AVAST Software - C:\Program Files\Alwil Software\Avast5\AvastSvc.exe

O23 - Service: Usługa Google Update (gupdate) (gupdate) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Usługa Google Update (gupdatem) (gupdatem) - Google Inc. - C:\Program Files\Google\Update\GoogleUpdate.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: LexBce Server (LexBceS) - Lexmark International, Inc. - C:\WINDOWS\system32\LEXBCES.EXE

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

O23 - Service: StarWind AE Service (StarWindServiceAE) - Rocket Division Software - C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindServiceAE.exe

--

End of file - 10171 bytes


(Spandau) #2

Pokaż raport OTL instrukcja otl-gmer-rsit-dss-inne-instrukcje-t370405.html

Dodatkowo proszę o raport Kasperski TDSSKiller instrukcja [http://www.fixitpc.pl/topic/8-dezynfekc … entry33542](http://www.fixitpc.pl/topic/8-dezynfekcja-zbior-narzedzi-usuwajacych/page p 33542#entry33542) Jak program coś wykryje wybierasz Skip


(Urbanski R) #3

Mój problem polega na tym że nie mogę uruchomić Google chrom i Firefoxa za każdym razem wyskakuje mi błąd i aplikacja zostanie zamknięta tak jak już pisałem wcześniej większość skanerów nie chciałą się włączyć na innych pokazywało mi brak wirusów a na jednym wyskoczyło mi coś takiego shell32.dll do kwarantanny więc go dałem do kwarantanny lecz nic to nie zmieniło pozdrawiam

Oto logi z OTL o które proszono:

http://wklejto.pl/111531

http://wklejto.pl/111532

Dziękuję za reprymendę i przepraszam za błędy jakie uczyniłem nastepnym razem będę się pilnował

A tu dodaję loga z HIJACKA:

http://wklejto.pl/111533

Dodane 14.12.2011 (Śr) 11:18

Log z TDSSKILLer

http://wklejto.pl/111534


(Spandau) #4

Za radą Acorrus Start - Panel Sterowania - Dodaj Usuń programy Znajdź i odinstaluj

]

Następnie ponieważ nie wiem co robi ten plik w tej lokalizacji

Pobierz SystemLook (SystemLook) http://jpshortstuff.247fixes.com/SystemLook.html Wklej do niego

Klikasz Look pokaż log na forum

Następnie Uruchom ponownie OTL klikasz Skanuj pokaż na forum nowy raport OTL.txt


(Urbanski R) #5

Widzę ciszę na me prośby myślę że teraz dobrze wklejam posty


(Spandau) #6

Co ty piszesz przecież odpowiedziałem Ci w poście powyżej co masz zrobić


(Urbanski R) #7

Sorki ale odświeżanie strony idzie mi po mału i dostaję posty z opużnieniem

Dodane 14.12.2011 (Śr) 11:38

SystemLook log:

http://wklejto.pl/111541

Dodane 14.12.2011 (Śr) 12:09

Nowy Log OTL

http://wklejto.pl/111552

Dodane 14.12.2011 (Śr) 12:11

Muszę przeprosić ale muj czas się już kończy muszę iść do pracy odezwę się jutro po 13:00 pozdrawiam i jeszcze raz dzieki za dotychczasowe wskazuwki jeśli jest jeszcze coś do zrobienia proszę o wysłąnie mi wskazuwek na meila a ja je jutro odczytam i dostosuję się do nich

Dodane 14.12.2011 (Śr) 12:16

GMER LOG

http://wklejto.pl/111554