Problemy z laptopem, gównie internet


(Barnik9) #1

Witam, problem mam z wolnym laptopem, przegrzewa się, problemy z siecią (główna sprawa), czasem muli i chodzi na wysokich obrotach.


(Atis) #2

Nie widać infekcji.

Wklej do systemowego notatnika i zapisz jako plik tekstowy o nazwie fixlist :

HKLM-x32\...\Run: [NPSStartup] => [X]
StartMenuInternet: IEXPLORE.EXE - C:\Program Files (x86)\Internet Explorer\iexplore.exe
SearchScopes: HKLM-x32 -> DefaultScope value is missing.
BHO-x32: No Name -> {8E5E2654-AD2D-48bf-AC2D-D17F00898D06} -> No File
BHO-x32: No Name -> {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} -> No File
DPF: HKLM-x32 {68282C51-9459-467B-95BF-3C0E89627E55} http://www.mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab
CHR HKLM-x32\...\Chrome\Extension: [pacgpkgadgmibnhpdidcnfafllnmeomc] - C:\Users\nikodem\AppData\Local\CRE\pacgpkgadgmibnhpdidcnfafllnmeomc.crx [2012-04-17]
C:\Users\nikodem\AppData\Local\CRE
S2 ICM_UpdaterService; No ImagePath
S2 PDIHWCTL; \??\C:\Windows\system32\drivers\pdihwctl.sys [X]
Task: {29458584-81FA-4568-890E-6B1858D8C9E4} - System32\Tasks\{E3F62284-7891-4EA0-A0C6-860B757FA613} => C:\Users\nikodem\Downloads\SeaMonkey Setup 2.5.exe
Task: {B2996FDD-47B6-4408-B2A4-31E8C53F19C9} - System32\Tasks\{6FEED410-68F2-4EA7-87CD-0E35A1E3E0B9} => C:\Users\nikodem\Desktop\erp603.exe
EmptyTemp:

Uruchom FRST i kliknij Fix. Skasuj folder C:\FRST


(Agatonster) #3

zdravko

Proszę zapoznać się z tematem i poprawić tytuł na konkretny, mówiący o problemie. W celu dokonania zaleconej korekty proszę użyć przycisku Edytuj, umieszczonego w prawym dolnym rogu swojego posta, następnie opcji Użyj pełnego edytora, znajdującej się pod edytowanym postem.

Zignorowanie zalecenia będzie skutkowało przeniesieniem tematu do Kosza.