Problemy z przeskanowaniem komputera - log


(Łucio) #1

Witam! Ostatnio mam problemy z przeskanowaniem komputera różnymi programami zabezpieczającymi np: antivirus, antispyware.

Oto log:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 23:31:33, on 06-04-07

Platform: Windows 98 SE (Win9x 4.10.2222A)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP1 (6.00.2800.1106)


Running processes:

C:\WINDOWS\SYSTEM\KERNEL32.DLL

C:\WINDOWS\SYSTEM\MSGSRV32.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\MPREXE.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\mmtask.tsk

C:\WINDOWS\SYSTEM\MSTASK.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\MDM.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\ZONELABS\VSMON.EXE

D:\PROGRAM FILES\ALWIL SOFTWARE\AVAST4\ASHSERV.EXE

C:\WINDOWS\EXPLORER.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\RPCSS.EXE

C:\WINDOWS\TASKMON.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\SYSTRAY.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\STIMON.EXE

D:\PROGRAM FILES\ALWIL SOFTWARE\AVAST4\ASHWEBSV.EXE

D:\PROGRAM FILES\ZONE LABS\ZONEALARM\ZLCLIENT.EXE

D:\PROGRAM FILES\ALWIL SOFTWARE\AVAST4\ASHMAISV.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\WMIEXE.EXE

C:\WINDOWS\SYSTEM\DDHELP.EXE

D:\PROGRAM FILES\MOZILLA FIREFOX\FIREFOX.EXE

D:\PROGRAM FILES\TLEN.PL\TLEN.EXE

D:\MICHU\PROGRAMY\INSTALATORY\HIJACKTHIS\HIJACKTHIS.EXE


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page = 

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: IeCatch2 Class - {A5366673-E8CA-11D3-9CD9-0090271D075B} - D:\PROGRAM FILES\FLASHGET\JCCATCH.DLL

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - D:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - C:\WINDOWS\SYSTEM\MSDXM.OCX

O4 - HKLM\..\Run: [ScanRegistry] C:\WINDOWS\scanregw.exe /autorun

O4 - HKLM\..\Run: [TaskMonitor] C:\WINDOWS\taskmon.exe

O4 - HKLM\..\Run: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme

O4 - HKLM\..\Run: [Zasobnik systemowy] SysTray.Exe

O4 - HKLM\..\Run: [Resume copy] copyfstq.exe /startup

O4 - HKLM\..\Run: [Tweak UI] RUNDLL32.EXE TWEAKUI.CPL,TweakMeUp

O4 - HKLM\..\Run: [StillImageMonitor] C:\WINDOWS\SYSTEM\STIMON.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [Intense Registry Service] IntEdReg.exe /CHECK

O4 - HKLM\..\Run: [SystemTray] SysTray.Exe

O4 - HKLM\..\Run: [avast! Web Scanner] D:\PROGRA~1\ALWILS~1\AVAST4\ASHWEBSV.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\SYSTEM\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\SYSTEM\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [Zone Labs Client] D:\Program Files\Zone Labs\ZoneAlarm\zlclient.exe

O4 - HKLM\..\Run: [ashMaiSv] D:\PROGRA~1\ALWILS~1\AVAST4\ashmaisv.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [LoadPowerProfile] Rundll32.exe powrprof.dll,LoadCurrentPwrScheme

O4 - HKLM\..\RunServices: [SchedulingAgent] mstask.exe

O4 - HKLM\..\RunServices: [Machine Debug Manager] C:\WINDOWS\SYSTEM\MDM.EXE

O4 - HKLM\..\RunServices: [TrueVector] C:\WINDOWS\SYSTEM\ZONELABS\VSMON.EXE -service

O4 - HKLM\..\RunServices: [avast!] D:\Program Files\Alwil Software\Avast4\ashServ.exe

O4 - HKCU\..\Run: [WITaj!] rem -- Anulowane uruchamianie programu WITaj! 2000

O8 - Extra context menu item: Ściągnij przy pomocy FlashGet'a - D:\PROGRAM FILES\FLASHGET\jc_link.htm

O8 - Extra context menu item: Ściągnij wszystko przy pomocy FlashGet'a - D:\PROGRAM FILES\FLASHGET\jc_all.htm

O9 - Extra button: FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - D:\PROGRAM FILES\FLASHGET\FLASHGET.EXE

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &FlashGet - {D6E814A0-E0C5-11d4-8D29-0050BA6940E3} - D:\PROGRAM FILES\FLASHGET\FLASHGET.EXE

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - D:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\npjpi150_06.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - D:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\npjpi150_06.dll

O16 - DPF: {644E432F-49D3-41A1-8DD5-E099162EEEC5} (Symantec RuFSI Utility Class) - http://security.symantec.com/sscv6/SharedContent/common/bin/cabsa.cab

O16 - DPF: {9A9307A0-7DA4-4DAF-B042-5009F29E09E1} (ActiveScan Installer Class) - http://acs.pandasoftware.com/activescan/as5free/asinst.cab

Przy ostatnim skanowaniu Ad-aware wysypał się na tym wpisie

WMIEXE.EXE

Za sprawdzenie loga z góry dziękuje :smiley:


(Zimmer Hans) #2

Wg mnie ten log jest dość czysty; nie mówię że całkowicie bo tego nie jestem pewien...

W każdym razie wpis...

...może być faktycznie tym, co rozwala Ci kompa i uniemożliwia skan.

Ja osobiście radziłbym żebyś właczył tryb awaryjny i z tego poziomy skanował.

Jest tylko jedno ale: tam nie działa część bibliotek dll z Nortona i MCAfee niestety :cry:


(Bbieniol) #3

Co mają znaczyć te głupoty? :shock:

Nie ma on nic wspólnego z problemem i trzeba go zostawić w spokoju :slight_smile:

Co do reszty, to log jest czysty :slight_smile:

Wrzuć jeszcze log z Silent Runners


(Zimmer Hans) #4

Sorry Bieniol, masz rację że ja tutaj wygłaszam herezje, no fakt że się pomyliłem :oops:

Ale przyznaj że i tak najlepiej w awaryjnym skanować i fixować logi?


(Bbieniol) #5

Niektóre wpisy wymagają kasowania w awaryjnym :slight_smile:


(Zimmer Hans) #6

A pytanie jeszcze mam, skoro

to również sprawa fałszywej tapety tak z reguły wygląda...?

Z tego co mi wiadomo tak było i nic się nie zmieniło :slight_smile:


(Bbieniol) #7

Ja przeważnie jak sprawdzam logi to pisze, żeby kasować w awaryjnym - nie zaszkodzi, a może pomóc :slight_smile: