Problemy z roździelczościa po instalacji sterowników nvidi


(wnuczus) #1

Systemu Ubuntu

Geforce 8600 GT

Po instalacji max roździelczosć 800x600 xorg

This file was generated by dexconf, the Debian X Configuration tool, using

values from the debconf database.

Edit this file with caution, and see the xorg.conf manual page.

(Type "man xorg.conf" at the shell prompt.)

This file is automatically updated on xserver-xorg package upgrades *only*

if it has not been modified since the last upgrade of the xserver-xorg

package.

If you have edited this file but would like it to be automatically updated

again, run the following command:

sudo dpkg-reconfigure -phigh xserver-xorg

Section "InputDevice"

Identifier "Generic Keyboard"

Driver "kbd"

Option "XkbRules" "xorg"

Option "XkbModel" "pc105"

Option "XkbLayout" "pl"

EndSection

Section "InputDevice"

Identifier "Configured Mouse"

Driver "mouse"

Option "CorePointer"

EndSection

Section "Device"

Identifier "Configured Video Device"

Driver "nvidia"

Option "NoLogo" "True"

EndSection

Section "Monitor"

Identifier "Configured Monitor"

EndSection

Section "Screen"

Identifier "Default Screen"

Monitor "Configured Monitor"

Device "Configured Video Device"

Defaultdepth 24

EndSection

Section "ServerLayout"

Identifier "Default Layout"

screen "Default Screen"

EndSection

Section "Module"

Load "glx"

EndSection


(Brtx) #2

Wklej poniższy kod w sekcję "Screen", pod DefaultDepth 24

Możesz oczywiście zmienić rozdzielczość na inną...

Czy sterowniki od nvidii nie mają czasem jakiegoś nvidia-settings do generowania ustawień X?

SubSection "Display"

		Depth 24

		Modes "1024x768"

	EndSubSection

#3

A ja sugerowałbym odpalić (jako root) nvidia-setings i tam ustawić co trzeba.