Problemy z włączeniem winxp


(Magic27) #1

witam

Mam problem z włączeiem komputera windows nie raz kilkakrotnie próbuje się włączyć zanim w końcu zastartuje. Czsem również sam się wyłącza.

Hijackthis

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 12:23:42, on 2007-04-29

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE

C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe

C:\Program Files\Logitech\MouseWare\system\em_exec.exe

C:\WINDOWS\system32\WISPTIS.EXE

C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE

C:\WINDOWS\system32\NOTEPAD.EXE

D:\instalki\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.google.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 6.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.dll

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll

O4 - HKLM\..\Run: [nod32kui] "C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE

O4 - HKLM\..\Run: [Logitech Utility] Logi_MwX.Exe

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [IgfxTray] C:\WINDOWS\system32\igfxtray.exe

O4 - HKLM\..\Run: [HotKeysCmds] C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_10\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {68282C51-9459-467B-95BF-3C0E89627E55} (MksSkanerOnline Class) - http://www.mks.com.pl/skaner/SkanerOnline.cab

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{ACC9F45F-AC88-49E5-BD4D-FEE7F74C598D}: NameServer = 194.204.152.34,194.204.159.1

O17 - HKLM\System\CS1\Services\Tcpip\..\{ACC9F45F-AC88-49E5-BD4D-FEE7F74C598D}: NameServer = 194.204.152.34,194.204.159.1

O17 - HKLM\System\CS2\Services\Tcpip\..\{ACC9F45F-AC88-49E5-BD4D-FEE7F74C598D}: NameServer = 194.204.152.34,194.204.159.1

O17 - HKLM\System\CS3\Services\Tcpip\..\{ACC9F45F-AC88-49E5-BD4D-FEE7F74C598D}: NameServer = 194.204.152.34,194.204.159.1

O20 - Winlogon Notify: igfxcui - C:\WINDOWS\SYSTEM32\igfxsrvc.dll

O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe

O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe

(adam9870) #2

Log czysty.

Zastosuj się do moich rad zawartych w tym temacie:

http://forum.dobreprogramy.pl/viewtopic.php?t=148379


(Magic27) #3

witam jeszcze raz

Sprawdziłem dysk twardy programem HDD Regenerator i żadnych bad sectorow nie znalazł, natomiast program WinDbg nie mogłem użyć gdyż nie znalazłem żadnych minidumpów. Testowałem również pamięć programem MemTest i też żadnych błędów, dodatkowo

wrzucam info odnosnie temperatur i napięć zmierzonych programem EVEREST Home Edition 2.20

pozdrawiam i prosze o opinie