Problemy ze startem kompa +logi

No więc koło 9:00 wyłączyłem komputer po niedługim używaniu.

o godzinie około 15 przy prubie włączenia wyskakiwało menu awaryjne ( tam gdzie do wyboru jest tryb awaryjny, tryb normalny, ostatnie działające ustawienia,…)i obojętnie co wybierałem to komputer zaraz się wyłączał i znowu pojawiało się to menu, po 20 minutach udało mi się go uruchomić ( nie wiem jak) i wyłączył się po jakiś 2 minutach. Nie mogłem go już potem uruchomić aż do teraz (dzień później), i tym razem uruchomił się przypadkiem.

wklejam logi:

hijackthis:

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 21:07:23, on 2006-09-03

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

D:\antyvir\AVKService.exe

C:\WINDOWS\system32\cisvc.exe

C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe

C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\rundll32.exe

C:\program files\zango\zango.exe

C:\Program Files\PLANET\PLANET WL-U350B Wireless \WlanMonitor.exe

C:\Program Files\Windows Media Player\wmplayer.exe

D:\antyvir\avk.exe

C:\WINDOWS\system32\cidaemon.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\WinRAR\WinRAR.exe

C:\DOCUME~1\qqq\USTAWI~1\Temp\Rar$EX00.796\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://google.bearshare.com/intl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: Zango Search Assistant Helper /fleok=1D8A83A5C5E315789FA575760EA83FA5EF80752B94E3D6775E7B442937C5 - {56F1D444-11BF-4879-A12B-79CF0177F038} - c:\program files\zango\zangohook.dll

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKLM\..\Run: [zango] "c:\program files\zango\zango.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "D:\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - Global Startup: WL-U350B Monitor Utility.lnk = ?

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll

O9 - Extra button: Wallpaper - {c23dd370-cb79-11d2-898a-00c04f80a47f} - C:\Program Files\Internet Explorer\Toolbar\toolbar.hta

O9 - Extra 'Tools' menuitem: &Toolbar Wallpaper - {c23dd370-cb79-11d2-898a-00c04f80a47f} - C:\Program Files\Internet Explorer\Toolbar\toolbar.hta

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {39B0684F-D7BF-4743-B050-FDC3F48F7E3B} - http://www.fileplanet.com/fpdlmgr/cabs/FPDC_2.1.1.74.cab

O16 - DPF: {6414512B-B978-451D-A0D8-FCFDF33E833C} (WUWebControl Class) - http://v5.windowsupdate.microsoft.com/v5consumer/V5Controls/en/x86/client/wuweb_site.cab?1119014463078

O20 - Winlogon Notify: WgaLogon - WgaLogon.dll (file missing)

O23 - Service: AVK Service (AVKService) - Unknown owner - D:\antyvir\AVKService.exe

O23 - Service: Strażnik AVK (AVKWCtl) - Unknown owner - C:\Program Files\AntiVirenKit\AVKWCtl.exe (file missing)

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe

silent:

"Silent Runners.vbs", revision 47, http://www.silentrunners.org/

Operating System: Windows XP SP2

Output limited to non-default values, except where indicated by "{++}"Startup items buried in registry:

---------------------------------


HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

"Skype" = ""C:\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized" [file not found]

"Steam" = (empty string)

"Gadu-Gadu" = ""D:\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray" ["Gadu-Gadu Sp. z oo"]


HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run\ {++}

"NvMediaCenter" = "RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit" [MS]

"NvCplDaemon" = "RUNDLL32.EXE C:\WINDOWS\system32\NvCpl.dll,NvStartup" [MS]

"nwiz" = "nwiz.exe /install" ["NVIDIA Corporation"]

"NeroFilterCheck" = "C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe" ["Ahead Software Gmbh"]

"zango" = ""c:\program files\zango\zango.exe"" ["180solutions, Inc."]


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper Objects\

{56F1D444-11BF-4879-A12B-79CF0177F038}\(Default) = "Zango Search Assistant Helper /fleok=1D8A83A5C5E315789FA575760EA83FA5EF80752B94E3D6775E7B442937C5"

 -> {HKLM...CLSID} = "Zango Search Assistant Helper"

          \InProcServer32\(Default) = "c:\program files\zango\zangohook.dll" ["180solutions, Inc."]


HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved\

"{42071714-76d4-11d1-8b24-00a0c9068ff3}" = "Rozszerzenie CPL kadrowania wyświetlania"

 -> {HKLM...CLSID} = "Rozszerzenie CPL kadrowania wyświetlania"

          \InProcServer32\(Default) = "deskpan.dll" [file not found]

"{88895560-9AA2-1069-930E-00AA0030EBC8}" = "Rozszerzenie ikony HyperTerminalu"

 -> {HKLM...CLSID} = "HyperTerminal Icon Ext"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\hticons.dll" ["Hilgraeve, Inc."]

"{0006F045-0000-0000-C000-000000000046}" = "Microsoft Outlook Custom Icon Handler"

 -> {HKLM...CLSID} = "Rozszerzenie ikon plików programu Outlook"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OLKFSTUB.DLL" [MS]

"{42042206-2D85-11D3-8CFF-005004838597}" = "Microsoft Office HTML Icon Handler"

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\msohev.dll" [MS]

"{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}" = "WinRAR shell extension"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WinRAR\rarext.dll" [null data]

"{640167b4-59b0-47a6-b335-a6b3c0695aea}" = "Portable Media Devices"

 -> {HKLM...CLSID} = "Portable Media Devices"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\Audiodev.dll" [MS]

"{cc86590a-b60a-48e6-996b-41d25ed39a1e}" = "Portable Media Devices Menu"

 -> {HKLM...CLSID} = "Portable Media Devices Menu"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\Audiodev.dll" [MS]

"{21569614-B795-46b1-85F4-E737A8DC09AD}" = "Shell Search Band"

 -> {HKLM...CLSID} = "Shell Search Band"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\browseui.dll" [MS]

"{A70C977A-BF00-412C-90B7-034C51DA2439}" = "NvCpl DesktopContext Class"

 -> {HKLM...CLSID} = "DesktopContext Class"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\nvcpl.dll" ["NVIDIA Corporation"]

"{FFB699E0-306A-11d3-8BD1-00104B6F7516}" = "Play on my TV helper"

 -> {HKLM...CLSID} = "NVIDIA CPL Extension"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\nvcpl.dll" ["NVIDIA Corporation"]

"{1CDB2949-8F65-4355-8456-263E7C208A5D}" = "Desktop Explorer"

 -> {HKLM...CLSID} = "Desktop Explorer"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\nvshell.dll" ["NVIDIA Corporation"]

"{1E9B04FB-F9E5-4718-997B-B8DA88302A47}" = "Desktop Explorer Menu"

 -> {HKLM...CLSID} = (no title provided)

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\nvshell.dll" ["NVIDIA Corporation"]

"{1E9B04FB-F9E5-4718-997B-B8DA88302A48}" = "nView Desktop Context Menu"

 -> {HKLM...CLSID} = "nView Desktop Context Menu"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\nvshell.dll" ["NVIDIA Corporation"]

"{EFA24E62-B078-11d0-89E4-00C04FC9E26E}" = "History Band"

 -> {HKLM...CLSID} = "History Band"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WINDOWS\system32\SHDOCVW.DLL" [MS]


HKLM\Software\Classes\*\shellex\ContextMenuHandlers\

AVK9CM\(Default) = "{CAF4C320-32F5-11D3-A222-004095200FF2}"

 -> {HKLM...CLSID} = "AVK9ContextMenue"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\antyvir\ShellExt.dll" [empty string]

WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WinRAR\rarext.dll" [null data]


HKLM\Software\Classes\Directory\shellex\ContextMenuHandlers\

WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WinRAR\rarext.dll" [null data]


HKLM\Software\Classes\Folder\shellex\ContextMenuHandlers\

AVK9CM\(Default) = "{CAF4C320-32F5-11D3-A222-004095200FF2}"

 -> {HKLM...CLSID} = "AVK9ContextMenue"

          \InProcServer32\(Default) = "D:\antyvir\ShellExt.dll" [empty string]

WinRAR\(Default) = "{B41DB860-8EE4-11D2-9906-E49FADC173CA}"

 -> {HKLM...CLSID} = "WinRAR"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\WinRAR\rarext.dll" [null data]Active Desktop and Wallpaper:

-----------------------------


Active Desktop is disabled at this entry:

HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellState


HKCU\Control Panel\Desktop\

"Wallpaper" = "C:\Documents and Settings\qqq\Pulpit\Bez tytułu.bmp"Enabled Screen Saver:

---------------------


HKCU\Control Panel\Desktop\

"SCRNSAVE.EXE" = "C:\WINDOWS\system32\logon.scr" [MS]Startup items in "qqq" & "All Users" startup folders:

-----------------------------------------------------


C:\Documents and Settings\All Users\Menu Start\Programy\Autostart

"WL-U350B Monitor Utility" -> shortcut to: "C:\Program Files\PLANET\PLANET WL-U350B Wireless \WlanMonitor.exe" ["PLANET"]Winsock2 Service Provider DLLs:

-------------------------------


Namespace Service Providers


HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\NameSpace_Catalog5\Catalog_Entries\ {++}

000000000001\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\mswsock.dll" [MS]

000000000002\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\winrnr.dll" [MS]

000000000003\LibraryPath = "%SystemRoot%\System32\mswsock.dll" [MS]


Transport Service Providers


HKLM\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2\Parameters\Protocol_Catalog9\Catalog_Entries\ {++}

0000000000##\PackedCatalogItem (contains) DLL [Company Name], (at) ## range:

%SystemRoot%\system32\mswsock.dll [MS], 01 - 03, 06 - 19

%SystemRoot%\system32\rsvpsp.dll [MS], 04 - 05Toolbars, Explorer Bars, Extensions:

------------------------------------


Extensions (Tools menu items, main toolbar menu buttons)


HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Extensions\

{08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501}\

"MenuText" = "Sun Java Console"

"CLSIDExtension" = "{CAFEEFAC-0015-0000-0004-ABCDEFFEDCBC}"

 -> {HKLM...CLSID} = "Java Plug-in 1.5.0_04"

          \InProcServer32\(Default) = "C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll" ["Sun Microsystems, Inc."]


{C23DD370-CB79-11D2-898A-00C04F80A47F}\

"ButtonText" = "Wallpaper"

"MenuText" = "&Toolbar Wallpaper"

"Exec" = "C:\Program Files\Internet Explorer\Toolbar\toolbar.hta" [null data]


{FB5F1910-F110-11D2-BB9E-00C04F795683}\

"ButtonText" = "Messenger"

"MenuText" = "Windows Messenger"

"Exec" = "C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" [MS]Running Services (Display Name, Service Name, Path {Service DLL}):

------------------------------------------------------------------


AVK Service, AVKService, "D:\antyvir\AVKService.exe" [empty string]

Machine Debug Manager, MDM, ""C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe"" [MS]

NVIDIA Display Driver Service, NVSvc, "C:\WINDOWS\system32\nvsvc32.exe" ["NVIDIA Corporation"]

Windows User Mode Driver Framework, UMWdf, "C:\WINDOWS\system32\wdfmgr.exe" [MS]----------

+ This report excludes default entries except where indicated.

+ To see *everywhere* the script checks and *everything* it finds,

 launch it from a command prompt or a shortcut with the -all parameter.

+ To search all directories of local fixed drives for DESKTOP.INI

 DLL launch points and all Registry CLSIDs for dormant Explorer Bars,

 use the -supp parameter or answer "No" at the first message box.

---------- (total run time: 100 seconds, including 4 seconds for message boxes)

Błagam o szybką pomoc.

W trybie awaryjnym z wyłączonym przywracaniem systemu usuwasz (wpisy Hijackiem, pliki/foldery na czerwono ręcznie z dysku):

Log z Silenta jest ucięty - poczekaj na komunikat, że log skończony - dopiero wtedy wklej go na forum :slight_smile:

Sprawdź temperatury programem --> EVEREST Home Edition

Kosmetycznie jeszcze ten wpis

już wkleiłem pełny log z silenta.

to zango to mam już dość długo i potrzebuuje to żeby mi bearshare działał (jak usune to przy włączaniu bearshare się ściąga).

możecie powiedzieć czym mogły być spowodowane tamte problemy z uruchamianiem komputera? teraz boje się cokolwiek z nim zrobić…

Proponuję odinstalować Bearshare a jeżeli bardzo Ci na nim zależy, to odinstalować i zainstalować wersję Lite :slight_smile:

Sprawdź temperatury, tak jak napisałem wyżej :slight_smile:

niezauważyłem tego z temperaturami.

ściągnołem ten program ale nie mam pojęcia jak go użyć.

prosił bym o jakieś wskazówki.

edit@

oho znalazłem, czy takie temperatury są odpowiednie? :

płyta główna- 38

procesor- 74

aux- 32

seagate … - 37

Wchodzisz w zakładkę Komputer, a następnie w Czujnik i czekasz chwilke na pojawienie się temperatur :slight_smile:

I wklejasz tutaj wszystkie temperatury :slight_smile:

temperatury jak wyżej (ten post po to żebyś zobaczył że coś pisałem.

usune jak odpowiesz ;]

Teraz już nic nie usuniesz - przepraszam nie zauważyłem poprawki.

Wydaje mi się, że temperatura procesora jest zbyt duża :frowning: Przeczyść wiatraczki :slight_smile:

Uważaj żeby się kurz nie zapalił na wentylku bo będzie źle…

Ps: wentylek coś słabo się kręci albo wcale… sprawdź to koniecznie! !!