Proces explorer.exe restartuje się


(Grzegorzland) #1

Witam! Mam poważny problem z kompem, a mianowicie zaraz po uruchomieniu komputera proces explorer.exe co parę sekund wyłącza się i włącza. Między tym pojawia sie proces imapi.exe, który wcześniej się wogóle nie pojawiał.

Po uruchomieniu komputera uruchamia się też mrofinu1188.exe, którego też wcześniej nie było.

Z góry dzięki za pomoc. POZDRAWIAM

Złączono Posta : 18.11.2007 (Nie) 21:16

Pomoze ktos??


(Gutek) #2

usuń wpisy HJT

Pobierz program SDFix

-


(K4rol R) #3

mi tez sie explorer restartuje co pare sekund... POMOCY...

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2

Scan saved at 13:29:29, on 2008-04-29

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\cFosSpeed\spd.exe

C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\ekrn.exe

C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe

C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe

C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe

C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\egui.exe

C:\Program Files\cFosSpeed\cFosSpeed.exe

C:\Program Files\NGO ATI Optimized Driver v1.5.13\ATT\atitray.exe

C:\WINDOWS\System32\imapi.exe

D:\Programy\FireFox\firefox.exe

D:\Programy\Winamp\winamp.exe

C:\WINDOWS\explorer.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HijackThis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.daemon-search.com/default

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

F2 - REG:system.ini: Shell=

O4 - HKLM..\Run: [speedTouch USB Diagnostics] "C:\Program Files\Thomson\SpeedTouch USB\Dragdiag.exe" /icon

O4 - HKLM..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_05\bin\jusched.exe"

O4 - HKLM..\Run: [AtiPTA] atiptaxx.exe

O4 - HKLM..\Run: [egui] "C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\egui.exe" /hide /waitservice

O4 - HKLM..\Run: [cFosSpeed] C:\Program Files\cFosSpeed\cFosSpeed.exe

O4 - HKLM..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

O4 - HKCU..\Run: [AtiTrayTools] "C:\Program Files\NGO ATI Optimized Driver v1.5.13\ATT\atitray.exe"

O4 - HKUS\S-1-5-19..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\System32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-18..\Run: [Nokia.PCSync] "D:\Programy\Nokia\Nokia PC Suite 6\PcSync2.exe" /NoDialog (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS.DEFAULT..\Run: [Nokia.PCSync] "D:\Programy\Nokia\Nokia PC Suite 6\PcSync2.exe" /NoDialog (User 'Default user')

O8 - Extra context menu item: &D&ownload &with BitComet - res://D:\Programy\BitComet\BitComet.exe/AddLink.htm

O8 - Extra context menu item: &D&ownload all video with BitComet - res://D:\Programy\BitComet\BitComet.exe/AddVideo.htm

O8 - Extra context menu item: &D&ownload all with BitComet - res://D:\Programy\BitComet\BitComet.exe/AddAllLink.htm

O9 - Extra button: BitComet - {D18A0B52-D63C-4ed0-AFC6-C1E3DC1AF43A} - res://D:\Programy\BitComet\tools\BitCometBHO_1.2.1.2.dll/206 (file missing)

O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - D:\Programy\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search & Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - D:\Programy\Spybot - Search & Destroy\SDHelper.dll

O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip..{2D0E9782-518E-4F2D-9B4B-D45EAF4BA57E}: NameServer = 217.8.168.244 157.25.5.18

O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\Skype4COM.dll

O23 - Service: cFosSpeed System Service (cFosSpeedS) - cFos Software GmbH - C:\Program Files\cFosSpeed\spd.exe

O23 - Service: Eset HTTP Server (EhttpSrv) - ESET - C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\EHttpSrv.exe

O23 - Service: Eset Service (ekrn) - ESET - C:\Program Files\ESET\ESET Smart Security\ekrn.exe

O23 - Service: PnkBstrA - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\PnkBstrA.exe

O23 - Service: PC Tools Auxiliary Service (sdAuxService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsAuxs.exe

O23 - Service: PC Tools Security Service (sdCoreService) - PC Tools - C:\Program Files\Spyware Doctor\pctsSvc.exe

O23 - Service: ServiceLayer - Nokia. - C:\Program Files\PC Connectivity Solution\ServiceLayer.exe

--

End of file - 4023 bytes