Process Explorer - Jak zrobić?


(Lost World) #1

...żeby program był w tray'u , już przy starcie systemu?


(Tomasz Paziewski) #2

chyba dodać go do autostartu


(Bunio) #3

Dodaj skrót programu do folderu X:\Documents and Settings\Użytkownik\Menu Start\Programy\Autostart , a we właściwościach skrótu zaznacz Uruchom: Zminimalizowane.


(freedom) #4

lub po prostu w opcjach programu zaznaczyć, że ma zastąpić task manager i od tej pory po wciśnięciu Ctrl+Alt+Del będzie się pojawiał Proces Explorer.