Program do diagnostyki połączenia?


(Siggis) #1

potrzebuje jakiś program do diagnostyki połączenia lub usług odpowiedzialnych za połączenia?

system to win XP