Program do katalogowania video


(Mateo993) #1

Potrzebuje progrmu który zkataloguje mi (zapisz) wszystkie filmy które znajdują się na płycie CD/DVD. Potrzebuje, żeby zapiasł mi je w pliku textowym.


(Spam) #2

:arrow: http://dobreprogramy.pl/index.php?dz=1&t=69