Program do konwersji - Z XML do XMB


(Fwlgxorm) #1

Czy istnieje jakiś program, który by mi przekonwertował plik XML na XMB?