Program do odzielania ścieżek audio od video

Poszukuje programu który oddzieli dźwięk od obrazu w pliku o formacie *flv