Program do poczty


(Marcinch7) #1

Poszukuje programu ,który po przyjściu nowej wiadomości pokazuje komunikat, minimalizuje się w trayu i po dwukrotnym kliknięciu otwiera program pocztowy np. Thunderbird


(lanlin) #2

np.: Pop Tray lub PopPeeper


(artide2) #3

do thunderbirda jest oficjalna wtyczka Minimize ToTray