Program do sprawdzania dysku w laptopie


(Monika Usner) #1

Witam,

Czy jest jakiś program sprawdzający dysk w laptopie pod kątem 

głośności /  dB ?!


(bart86) #2

użyj jakieś benchmarka ja kw HDTune i słychaj


(scripter1) #3

Dyski (ani inne podzespoły komputerowe) nie mają sensorów głośności ich pracy.

Głośność musisz ocenić sam na słuch.