Program do sprawdzania i uruchamiania innego programu


(ak6) #1

Witam

Na jednym z komputerów muszę mieć stale włączony pewien program. Niestety, z nieznanych mi przyczyn, program ten co jakiś czas sam się wyłącza. Dodanie go do autostaru nie wchodzi w grę, ponieważ komputer ten rzadko jest restartowany. Dodanie go do harmonogramu zadań też stwarza pewien problem, ponieważ jeśli następuje próba uruchomienia tego programu, podczas gdy jest już uruchomiony, to pojawia się błąd, którego chcę uniknąć.

 

Reasumując:

Program, którego szukam powinien najpierw sprawdzić czy program, który ma uruchomić jest już uruchomiony, czy nie, i zastosować odpowiednią procedurę - uruchomić ten program lub nie. 

 

Czy standardowy harmonogram zadań poradziłby sobie z takim zadaniem? Nie mogłem w nim nigdzie znaleźć odpowiedniej opcji.

 

System: windows 7 hp 32bit


(drunkula) #2

Możesz co jakiś czas uruchamiać takie coś:

@echo off
SETLOCAL EnableExtensions
set EXE=<program.exe>
FOR /F %%x IN ('tasklist /NH /FI "IMAGENAME eq %EXE%"') DO IF %%x == %EXE% goto FOUND
<sciezka\folderów\program.exe>
goto FIN
:FOUND
:FIN