Program do wyciągania audio z filmu (na podstawie czasu )


(Marcinxy89) #1

Witam

Poszukuję odpowiedniego programu do wyciągania audio z filmu na podstawie czasu zawartego w pliku z napisami

Mam na myśli aby przykładowo załadować video/audio i napisy i żeby program po prostu zapisał to jako .mp3 tak aby każdy dialog filmu był zapisany odzielnie .

przykładowo mam 2 przykladowe linie napisów i chciałbym aby program je zapisał oddzielnie jako audio

01:57:39,803 --> 01:57:42,054

I will pass through the gates

with you.

01:57:59,030 --> 01:58:00,823

How are you?


(Simon06) #2

Kiedyś w Cool Record Edit Pro widziałem taką opcję. “Import from Video” czy coś w tym stylu. On Ci przekonwertuje na audio i wycinasz interesujący fragment.


(Marcinxy89) #3

ale zupełnie o co innego mi chodzi wiem, że mogę sobie wyodrębnić ścieżkę i np. program AudaCity wyciąć interesujący kawałek ale to zbyt czasochłonne by było gdybym miał każdy dialog z filmu wycinać . Chciałbym aby program zrobił to sam na podstawie ścieżki z napisami