Program do zarządzania siecią Wi-Fi?

WirelessMon

NetStumbler?(może nie ma opcji zarządzania, ale pokaze kto jaka sieć, mac i wgl.)

co do sprawdzania zasięgu i mocy inSSIDer 2.0.6.1208 http://www.dobreprogramy.pl/inSSIDer,Pr … 17095.html

do sparawdzania Retina WiFi Network Security Scanner 1.0.3.40 http://www.dobreprogramy.pl/Retina-WiFi … 11579.html