Program Everything "przestał działać" - crash aplikacji


(Djzon) #1

Zaznaczam wszystkie pliki i wybieram Skopiuj Nazwy do Schowka i Everything-64-bit przestaje działać.

Nazwa aplikacji powodującej błąd: Everything.exe, wersja: 1.3.4.686, sygnatura czasowa: 0x53e17f16
Nazwa modułu powodującego błąd: Everything.exe, wersja: 1.3.4.686, sygnatura czasowa: 0x53e17f16
Kod wyjątku: 0xc0000005
Przesunięcie błędu: 0x000000000010aa40
Identyfikator procesu powodującego błąd: 0x1104
Godzina uruchomienia aplikacji powodującej błąd: 0x01d04ab3a89e7b87
Ścieżka aplikacji powodującej błąd: C:\Program Files\Everything\Everything.exe
Ścieżka modułu powodującego błąd: C:\Program Files\Everything\Everything.exe
Identyfikator raportu: 1671bdb6-b6ab-11e4-8470-1c6f6593ba87