Program grafik pracy


(Kizak20) #1

szukam programu do utworzenia grafiku pracy dla kilku osób [3zm. po 12godz.] ,uwzględniając przepisy KODEKSU PRACY