Program rozpoznający gesty myszki


(sexy69bis) #1

Szukam programu, który rozpozna np. ruch wskażnika myszki do góry z klikniętym

lewym przyciskiem oraz przypisze to np do ctrl+Up,

tak jakbym chciał przesunąć w edytorze wyraz do linii znajdującej się nad nim.