Program rozszerzający pulpit o dodatkowe menu


(Sniper512) #1

Szukam programu, który rozszerza powłokę pulpitu. Chciałbym aby zastąpił by staromodny pasek narzędzi:

Może coś podobnego jak ma Macintosh

Ug2SX.png

Programu szukam na platformę Windows 7


(Cayman) #2

XWindowsDock z Plugin Manager

RocketDock z Stack Docklet

Object Dock z Stack Docklet