Program sterujący klawiaturą


(Maciej 0202) #1

Poszukuje jakiegoś programiku którym mógłby przypisać nowe funkcje takim klawiszom jak Print Screen sys Rq, Scroll Lock, Pause Break, Insert, Home, Page Up, Page Down, End

nigdy nie używałem tych klawiszy chciałbym przypisać im jakąś funkcję np, sprawdzenie poczty, volume +/-, czy włączenie jakiegoś programu np firefox. :slight_smile:


(Sebos99) #2

to osiągniesz programem volume control.