Program windows defender


(Aandrzejs) #1

Czy warto przeskanować kompa Windowsem de fender


(Le_mar) #2

lepiej może to

http://onecare.live.com/site/pl-pl/trys ... cid=WL2Hdr


(system) #3

Zamiast niego tym http://www.instalki.pl/programy/download/antyspyware/Spyware_Doctor.php