Programy sie nie włączają- win 7


(Patryksawcio) #1

mam taki problem narazie zaobserwowałem to w 3 programach - mozilla , Winrar i total video converter (nie używam zbyt dużej ilości programów)

mianowicie programy sie nie chcą właczyć , przeinstalowanie pomaga ale tylko na krótką metę.

hhhhj.png

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 09:32:58, on 2011-07-09

Platform: Windows 7 (WinNT 6.00.3504)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.7600.16385)

Boot mode: Normal

Running processes:

C:\Windows\system32\Dwm.exe

C:\Windows\Explorer.EXE

C:\Windows\system32\taskhost.exe

C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\Windows\System32\rundll32.exe

C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RtHDVCpl.exe

C:\Program Files\multikbddriver\Notifyproject.exe

C:\Program Files\uTorrent\uTorrent.exe

C:\Windows\system32\wuauclt.exe

C:\Program Files\AnvSoft\Any Video Converter\VideoConverter.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

C:\Program Files\Mozilla Firefox\plugin-container.exe

C:\Windows\system32\cmd.exe

C:\Windows\system32\conhost.exe

C:\Program Files\AnvSoft\Any Video Converter\gnu\avc\mencoder.exe

C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe

C:\Windows\explorer.exe

C:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://search.hotspotshield.com/g/?c=h

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =

O2 - BHO: Java Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O4 - HKLM..\Run: [sunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKLM..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE C:\Windows\system32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM..\Run: [RTHDVCPL] C:\Program Files\Realtek\Audio\HDA\RtHDVCpl.exe -s

O4 - HKLM..\Run: [MLKKBDDriver Notify] C:\Program Files\multikbddriver\Notifyproject.exe

O4 - HKCU..\Run: [uTorrent] "C:\Program Files\uTorrent\uTorrent.exe" /MINIMIZED

O4 - HKCU..\Run: [sUPERAntiSpyware] C:\Program Files\SUPERAntiSpyware\SUPERAntiSpyware.exe

O4 - HKUS\S-1-5-19..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-19..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20..\Run: [sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /autoRun (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-20..\RunOnce: [mctadmin] C:\Windows\System32\mctadmin.exe (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O23 - Service: MLKKBDNTDriver (MLKKBDNTService) - Unknown owner - C:\Windows\system32\MLKKBDNTService.exe

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (nvsvc) - NVIDIA Corporation - C:\Windows\system32\nvvsvc.exe

--

End of file - 3317 bytes


(MalyEdiPl) #2

Daj logi z OTL przy pomocy tego poradnika.


(Patryksawcio) #3

prosze oto logi OTL

http://wklej.to/ruDVs