Prosba o look loga - dzieki z gory


(Okitoki) #1

wchodzi msn - teraz skanuje roznymi programami

jakby ktos mogl ocenic - THXS


Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 17:54:17, on 2005-03-08

Platform: Windows XP Dodatek SP2 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\ibmpmsvc.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

C:\Program Files\Norton AntiVirus\SAVScan.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\system32\tp4mon.exe

C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe

C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe

C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

C:\WINDOWS\AGRSMMSG.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe

C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\WinZip\WZQKPICK.EXE

C:\Program Files\Microsoft AntiSpyware\gcasDtServ.exe

C:\Program Files\Microsoft AntiSpyware\gcasServ.exe

C:\PROGRA~1\LAVASOFT\AD-AWA~1\AD-AWARE.EXE

C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

F:\Install\HiJackThis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 5.0 CE\Reader\ActiveX\AcroIEHelper.ocx

O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll

O4 - HKLM..\Run: [TrackPointSrv] tp4mon.exe

O4 - HKLM..\Run: [ATIPTA] C:\Program Files\ATI Technologies\ATI Control Panel\atiptaxx.exe

O4 - HKLM..\Run: [FRYMXINS] "C:\Program Files\ATI Technologies\Fire GL 3D Studio Max\atiimxgl"

O4 - HKLM..\Run: [ccApp] "C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe"

O4 - HKLM..\Run: [RemoteControl] "C:\Program Files\CyberLink\PowerDVD\PDVDServ.exe"

O4 - HKLM..\Run: [symantec NetDriver Monitor] C:\PROGRA~1\SYMNET~1\SNDMon.exe

O4 - HKLM..\Run: [WinampAgent] C:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM..\Run: [AGRSMMSG] AGRSMMSG.exe

O4 - HKLM..\Run: [gcasServ] "C:\Program Files\Microsoft AntiSpyware\gcasServ.exe"

O4 - HKCU..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU..\Run: [Komunikator] C:\Program Files\Tlen.pl\tlen.exe

O4 - HKCU..\Run: [Gadu-Gadu] "C:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe

O4 - Global Startup: WinZip Quick Pick.lnk = C:\Program Files\WinZip\WZQKPICK.EXE

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Badanie - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O23 - Service: Ati HotKey Poller - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe

O23 - Service: Symantec Password Validation (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe

O23 - Service: Symantec Settings Manager (ccSetMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccSetMgr.exe

O23 - Service: IBM PM Service (IBMPMSVC) - Unknown owner - C:\WINDOWS\system32\ibmpmsvc.exe

O23 - Service: Usługa Auto Protect programu Norton AntiVirus (navapsvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe

O23 - Service: SAVScan - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\SAVScan.exe

O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe

O23 - Service: Symantec Network Drivers Service (SNDSrvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\SNDSrvc.exe

O23 - Service: SymWMI Service (SymWSC) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\Security Center\SymWSC.exe

_____________________________________________________________

Dll Compare:

* DLLCompare Log version(1.0.0.127)

Files Found that Windows does not See or cannot Access

*Not everything listed here means you are infected!

C:\WINDOWS\SYSTEM32\msltus35.dll Thu 1999-09-09 22:06:38 A.S.. 168 720 164,77 K

C:\WINDOWS\SYSTEM32\msexcl35.dll Thu 1999-09-09 22:06:38 A.S.. 252 688 246,77 K

C:\WINDOWS\SYSTEM32\mstext35.dll Thu 1999-09-30 19:21:24 A.S.. 166 672 162,77 K

C:\WINDOWS\SYSTEM32\mspdox35.dll Mon 1999-06-07 18:59:34 A.S.. 250 128 244,27 K

C:\WINDOWS\SYSTEM32\msxbse35.dll Sun 1999-04-25 17:00:00 A.S.. 287 504 280,77 K

C:\WINDOWS\SYSTEM32\msrepl35.dll Wed 1999-08-25 14:57:26 A.S.. 415 504 405,77 K

C:\WINDOWS\SYSTEM32\vbar332.dll Sun 1999-04-25 17:00:00 A.S.. 368 912 360,27 K

C:\WINDOWS\SYSTEM32\msjint35.dll Thu 1999-06-10 9:34:04 A.S.. 123 664 120,77 K

C:\WINDOWS\SYSTEM32\msjter35.dll Thu 1999-06-10 9:34:04 A.S.. 24 848 24,27 K

C:\WINDOWS\SYSTEM32\msrd2x35.dll Sun 1999-04-25 17:00:00 A.S.. 252 176 246,27 K

C:\WINDOWS\SYSTEM32\msjet35.dll Tue 1999-09-28 21:42:48 A.S.. 1 050 896 1,00 M

________________________________________________

1 213 items found: 1 213 files (11 H/S), 0 directories.

Total of file sizes: 246 762 958 bytes 235,33 M

Administrator Account = True

________________________________________


(boczi) #2

MSN wchodzi po używaniu Ad-Aware. By to zmienić, wejdź w Konfiguracja->Domyślne.

Log czysty.


(Kuz5) #3

Kosmetyka:

Możesz wyłączyć CTFMON.EXE: Panel sterowania => Opcje regionalne=> Języki => Szczegóły => Zaawansowane => zaznaczasz wyłącz zaawansowane usługi tekstowe

Start=>Uruchom=>Wpisz polecenie msconfig=>Zakładka Uruchamianie i odchacz:

winamp

Jeżeli nie używasz Windows Messenger to go usuń:

Start=>Uruchom=>Wpisz polecenie

RunDll32 advpack.dll,LaunchINFSection %windir%\INF\msmsgs.inf,BLC.Remove

Lub programem Xp-AntiSpy PL