Prośba o przeanalizowanie logu z hijack


(Forh) #1

Witam,

Poniżej załączam log mojego komputera wygenerowany programem hijack. Jeśli ktoś będzie miał chwilę wolnego czasu i trochę chęci proszę o przeanalizowanie.

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.4

Scan saved at 00:47:33, on 2012-03-05

Platform: Windows XP Dodatek SP3 (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v8.00 (8.00.6001.18702)

Boot mode: Normal


Running processes:

C:\WINDOWS\System32\smss.exe

C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

C:\WINDOWS\system32\services.exe

C:\WINDOWS\system32\lsass.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

C:\WINDOWS\Explorer.EXE

C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE

C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe

C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe

E:\Program Files\Unlocker\UnlockerAssistant.exe

E:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\egui.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\MOM.exe

E:\Program Files\LogMeIn Hamachi\hamachi-2-ui.exe

C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

E:\Program Files\Nowe Gadu-Gadu\gg.exe

C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

E:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\ekrn.exe

C:\Documents and Settings\Sebastian\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Google\Update\1.3.21.99\GoogleCrashHandler.exe

E:\Program Files\LogMeIn Hamachi\hamachi-2.exe

C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

E:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindServiceAE.exe

C:\WINDOWS\system32\svchost.exe

C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\ccc.exe

E:\Program Files\Nowe Gadu-Gadu\spellchecker_gg.exe

C:\WINDOWS\System32\svchost.exe

C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe

C:\Program Files\VertrigoServ\Vertrigo.exe

C:\Program Files\VertrigoServ\apache\bin\v_apache.exe

C:\Program Files\VertrigoServ\mysql\bin\v_mysqld.exe

C:\Program Files\VertrigoServ\apache\bin\v_apache.exe

C:\Documents and Settings\Sebastian\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Documents and Settings\Sebastian\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Documents and Settings\Sebastian\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Documents and Settings\Sebastian\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Documents and Settings\Sebastian\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Google\Chrome\Application\chrome.exe

C:\Documents and Settings\Sebastian\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Google\Chrome\Application\chrome.exe

E:\Program Files\Trend Micro\HiJackThis\HiJackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://google.pl/

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896

R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: QuickStores-Toolbar - {10EDB994-47F8-43F7-AE96-F2EA63E9F90F} - mscoree.dll (file missing)

O2 - BHO: AcroIEHelperStub - {18DF081C-E8AD-4283-A596-FA578C2EBDC3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelperShim.dll

O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll

O2 - BHO: FlashGetBHO - {b070d3e3-fec0-47d9-8e8a-99d4eeb3d3b0} - C:\Documents and Settings\Sebastian\Dane aplikacji\FlashGetBHO\FlashGetBHO3.dll

O2 - BHO: Java(tm) Plug-In 2 SSV Helper - {DBC80044-A445-435b-BC74-9C25C1C588A9} - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jp2ssv.dll

O2 - BHO: IplexToALLPlayer - {DF925EF3-7A87-44E4-9CAF-8D7B280BF616} - E:\PROGRA~1\ALLPLA~1\Iplex\IPLEXT~1.DLL

O2 - BHO: JQSIEStartDetectorImpl - {E7E6F031-17CE-4C07-BC86-EABFE594F69C} - C:\Program Files\Java\jre6\lib\deploy\jqs\ie\jqs_plugin.dll

O3 - Toolbar: QuickStores-Toolbar - {10EDB994-47F8-43F7-AE96-F2EA63E9F90F} - mscoree.dll (file missing)

O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE

O4 - HKLM\..\Run: [StartCCC] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe" MSRun

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Common Files\Java\Java Update\jusched.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [GrooveMonitor] "C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [UnlockerAssistant] "E:\Program Files\Unlocker\UnlockerAssistant.exe"

O4 - HKLM\..\Run: [egui] "E:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\egui.exe" /hide /waitservice

O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

O4 - HKLM\..\Run: [LogMeIn Hamachi Ui] "E:\Program Files\LogMeIn Hamachi\hamachi-2-ui.exe" --auto-start

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Nowe Gadu-Gadu] "E:\Program Files\Nowe Gadu-Gadu\gg.exe"

O4 - HKCU\..\Run: [Google Update] "C:\Documents and Settings\Sebastian\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Google\Update\GoogleUpdate.exe" /c

O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA LOKALNA')

O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'USŁUGA SIECIOWA')

O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')

O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')

O8 - Extra context menu item: Download all by FlashGet3 - C:\Documents and Settings\Sebastian\Dane aplikacji\FlashGetBHO\GetAllUrl.htm

O8 - Extra context menu item: Download by FlashGet3 - C:\Documents and Settings\Sebastian\Dane aplikacji\FlashGetBHO\GetUrl.htm

O8 - Extra context menu item: E&ksportuj do programu Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: Wyślij do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Wyślij &do programu OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll

O9 - Extra button: PokerStars - {3AD14F0C-ED16-4e43-B6D8-661B03F6A1EF} - E:\Program Files\PokerStars\PokerStarsUpdate.exe

O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL

O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - C:\WINDOWS\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe

O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload2.macromedia.com/get/shockwave/cabs/flash/swflash.cab

O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveSystemServices.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Moduł wstępnego ładowania interfejsu Browseui - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O22 - SharedTaskScheduler: Demon buforu kategorii składników - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll

O23 - Service: Ati HotKey Poller - ATI Technologies Inc. - C:\WINDOWS\system32\Ati2evxx.exe

O23 - Service: ##Id_String1.6844F930_1628_4223_B5CC_5BB94B879762## (Bonjour Service) - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe

O23 - Service: ESET Service (ekrn) - ESET - E:\Program Files\ESET\ESET NOD32 Antivirus\ekrn.exe

O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe

O23 - Service: LogMeIn Hamachi Tunneling Engine (Hamachi2Svc) - LogMeIn Inc. - E:\Program Files\LogMeIn Hamachi\hamachi-2.exe

O23 - Service: Java Quick Starter (JavaQuickStarterService) - Sun Microsystems, Inc. - C:\Program Files\Java\jre6\bin\jqs.exe

O23 - Service: StarWind AE Service (StarWindServiceAE) - StarWind Software - E:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindServiceAE.exe


--

End of file - 8510 bytes

(Frog) #2

japan13 , popraw tytuł tematu, używając przycisku image.php?album_id=20&image_id=4038