Prośba o sprawdzenie loga-ciągłe zwieszanie sie


(Barczysty) #1

...ciagłe zwieszanie sie,czasami samoistne resetowanie,długie uruchamianie sie(po uruchomieniu trzaba jakiś czas odczekać gdyż sie zwiesi komp)

Skończyłem właśnie optymalizacje i odchudzenie systemu..ale efekty są znikome...

Logfile of HijackThis v1.99.1

Scan saved at 12:56:20, on 2006-09-03

Platform: Windows XP (WinNT 5.01.2600)

MSIE: Internet Explorer v6.00 (6.00.2600.0000)


Running processes:

E:\WINDOWS\System32\smss.exe

E:\WINDOWS\system32\winlogon.exe

E:\WINDOWS\system32\services.exe

E:\WINDOWS\system32\lsass.exe

E:\WINDOWS\system32\svchost.exe

E:\WINDOWS\System32\svchost.exe

E:\WINDOWS\Explorer.EXE

E:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe

E:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

D:\Avast4\ashDisp.exe

E:\Program Files\Winamp\winampa.exe

E:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe

E:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

E:\Documents and Settings\Marcinek\Pulpit\Zegarynka.exe

D:\Avast4\aswUpdSv.exe

D:\Avast4\ashServ.exe

E:\Program Files\VIA Technologies, Inc\VIA Audio Driver Setup Program\AudioDeck\AudioDeck.exe

E:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

E:\WINDOWS\System32\svchost.exe

E:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe

D:\Avast4\ashWebSv.exe

D:\Avast4\ashMaiSv.exe

D:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe

E:\Documents and Settings\Marcinek\Pulpit\hijackthis\HijackThis.exe


R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.onet.pl/

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName = Łącza

O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - E:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O3 - Toolbar: &Radio - {8E718888-423F-11D2-876E-00A0C9082467} - E:\WINDOWS\System32\msdxm.ocx

O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] E:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\jusched.exe

O4 - HKLM\..\Run: [nwiz] nwiz.exe /install

O4 - HKLM\..\Run: [NvMediaCenter] RUNDLL32.EXE E:\WINDOWS\System32\NvMcTray.dll,NvTaskbarInit

O4 - HKLM\..\Run: [NvCplDaemon] RUNDLL32.EXE E:\WINDOWS\System32\NvCpl.dll,NvStartup

O4 - HKLM\..\Run: [KernelFaultCheck] %systemroot%\system32\dumprep 0 -k

O4 - HKLM\..\Run: [avast!] D:\Avast4\ashDisp.exe

O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] E:\Program Files\Winamp\winampa.exe

O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] E:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe

O4 - HKCU\..\Run: [MSMSGS] "E:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe" /background

O4 - HKCU\..\Run: [Gadu-Gadu] "D:\Program Files\Gadu-Gadu\gg.exe" /tray

O4 - HKCU\..\Run: [CTFMON.EXE] E:\WINDOWS\System32\ctfmon.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Zegarynka] E:\Documents and Settings\Marcinek\Pulpit\Zegarynka.exe

O4 - HKCU\..\Run: [Odkurzacz-MCD] E:\Program Files\Odkurzacz\odk_mcd.exe

O4 - Global Startup: AudioDeck.lnk = E:\Program Files\VIA Technologies, Inc\VIA Audio Driver Setup Program\AudioDeck\AudioDeck.exe

O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = D:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE

O8 - Extra context menu item: E&ksport do programu Microsoft Excel - res://D:\PROGRA~1\MICROS~1\Office10\EXCEL.EXE/3000

O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - E:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - E:\Program Files\Java\jre1.5.0_06\bin\ssv.dll

O9 - Extra button: Related - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - E:\WINDOWS\web\related.htm

O9 - Extra 'Tools' menuitem: Show &Related Links - {c95fe080-8f5d-11d2-a20b-00aa003c157a} - E:\WINDOWS\web\related.htm

O23 - Service: avast! iAVS4 Control Service (aswUpdSv) - Unknown owner - D:\Avast4\aswUpdSv.exe

O23 - Service: avast! Antivirus - Unknown owner - D:\Avast4\ashServ.exe

O23 - Service: avast! Mail Scanner - Unknown owner - D:\Avast4\ashMaiSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: avast! Web Scanner - Unknown owner - D:\Avast4\ashWebSv.exe" /service (file missing)

O23 - Service: NVIDIA Display Driver Service (NVSvc) - NVIDIA Corporation - E:\WINDOWS\System32\nvsvc32.exe

(Bbieniol) #2

Usuń kosmetycznie te wpisy:

Poza tym czysto :slight_smile:

Przeczyść rejestr (polecam do tego jv16 PowerTools 1.3.0.195), zrób defragmentację

Wejdź: Start --> uruchom --> msconfig i w zakładce uruchamianie odznacz (według Ciebie) niepotrzbne przy autostarcie programy :slight_smile:

Proponuję zainstalować SP2, oraz sprawdź, czy w Menedżerze zadań (ctrl+alt+del), nie ma procesu, który zajmuje podejrzanie dużo pamięci :slight_smile: